Lihat isu dengan Tan Seng Giaw

Thursday, September 30, 2010

Kerajaan Pusat mestilah umum hasil setiap tahun dari industri judi

Timbalan Pengerusi Kebangsaan DAP dan Ahli Parlimen Kepong Dr Tan Seng Giaw menyeru supaya UMNO menyoal Kerajaan Pusat jumlah kutipan cukai dari industri perjudian termasuk Kelab Lumba Kuda, hasil judi setaip negeri khasnya dari Genting Highlands kepada Pahang. Jelaskan bagaimana wang berpuluh bilion ringgit ini digunakan.

Pada 1.10.2010, Dr Tan menjawab soalan para pemberita mengenai tuduhan UMNO bahawa Program Penghargaan Warga Emas dan Program Rakan Anti-Miskin (RAM), Pulau Pinang, menggunakan sumbangan RM2 juta dari Kelab Lumba Kuda Pulau Pinang. Orang-orang Islam adalah tidak senang dengan wang judi.

Industri judi ternampak di seluruh dunia, sama ada haram atau tidak, seperti Genting Highlands dan Empat Ekor. Singapura juga mempunyai industri yang serupa.

Kerajaan Negeri Pulau Pinang mempunyai baki budget 2008 dan 2009 RM88.20 juta dan RM77.3 juta masing-masing dan peruntukan RM20 juta adalah daripada Budget 2010 untuk Program Penghargaan Warga Emas. Tuduhan UMNO adalah tidak berasas.

Bagaimanapun, Kerajaan Pusat mengutip pelbagai hasil dari industri perjudian. UMNO patut menyoalkannya jumlah hasil yang didapati setiap tahun dari industri perjudian khasnya negeri Pahang. Apakah pengurusan berpuluh bilion ringgit wang judi ini setiap tahun?

Dr Tan Seng Giaw

Tuesday, September 21, 2010

Suasana yang baik untuk pelaburan RM1.4 trilion di Malaysia?

Timbalan Pengerusi Kebangsaan DAP dan Ahli Parlimen Kepong Dr Tan Seng Giaw menyeru supaya Kerajaan Pusat menunjukkan betapa seriusnya terhadap galakan suasana yang sesuai untuk agenda bagi menarik pelaburan-pelaburan berjumlah RM1.4 trilion dan kewujudan 3.3 juta peluang pekerjaan.

Perdana Menteri YAB Datuk Seri Najib Tun Razak mestilah meyakinkan kita bahawa beliau bersedia mengambil tindakan yang tegas untuk mencapai kejayaan di dalam agenda tersebut.

Pada 22.9.2010, Dr Tan mengulas tentang kenyataan menteri YB Datuk Idris Jala mengenai agenda itu yang diumumkan pada hari sebelumnya.

Berapa bulan ini, YAB Najib berulang hasratnya untuk menjadikan Malaysia sebagai negara yang berpendapatan tinggi dengan pelbagai program transformasi. Pada 21.9.2010, YB Datuk Idris mengemukakan agenda Program Transformasi Ekonomi (PTE atau ETP) yang mengenalpastikan 12 sektor utama termasuk minyak, gas dan tenaga serta pembangunan Kuala Lumpur.

Kononnya, Kerajaan berusaha untuk meningkatkan pendapatan negara kasar daripada US186 bilion pada 2009 kepada US$523 bilion pada 2020. Rakyat Malaysia meunggu hasilnya.

YB Idris berkata:"Jika kita terus dengan model ekonomi sekarang, kita berisiko tertangkap di dalam perangkap pendapatan sederhana dan kita akan hilang bakat-bakat yang diperlukan untuk mendorong ekonomi berpendapatan tinggi."

Terdapat banyak faktor seperti birokrasi, rasuah dan hal tidak efisien yang menjejaskan negara. Kerajaan haruslah mempunyai keazaman untuk mengatasinya.

Kerajaan patut memimpin negara untuk merekakan suasana yang sesuai di dalam semua bidang termasuk syarikat-syarikat berkaitan dengan kerajaan (GLC) seumpama Petronas dan Sime Darby. Mereka memainkan peranan yang penting di dalam ekonomi.

Kita terus memberi perhatian kepada langkah-langkah Kerajaan untuk menangani tindakan afirmatif. Para pelabur sedang menyaksikan sama ada langkah-langkah Kerajaan terhadap penghapusan penyalahgunaannya dengan berkesan. Adakah Kerjaan rela mengamalkan dasar merit dan keperluan?

Rancangan-rancangan lama seperti Rancangan Malaysia yang lepas tidak mencapai matlamat-matlamat dengan sepenuhnya. Adakah agenda ETP tersebut akan mengalami nasib yang sama?

Dr Tan Seng Giaw

Conducive atmosphere for RM1.4 trillion investment?

DAP National Deputy Chairman and MP for Kepong Dr Tan Seng Giaw calls on the Central Government to show its seriousness in promoting conducive atmopsphere for the agenda to attract RM1.4 trillion investments and to create 3.3 million jobs by 2020.

Prime Minister Datuk Seri Najib Tun Razak has to convince us that he is prepared to take firm action to make the agenda a sucess.

On 22.9.2010, Dr Tan comments on the statement by minister Datuk Idris Jala on the economic agenda the day before.

For months, the Prime Minister YAB Najib has ben talking about Malaysia becoming a high-income nation with various transformation programmes. On 21.9.2010, Datuk Idris announced the agenda of the Economic Transformation Programme (ETP), identifying 12 key sectors such as oil, gas and energy and the rivitalisation of Kuala Lumpur.

It seems that the Government attempts to raise the gross national income from US$188 billion in 2009 to US$523 billion by 2020. Malaysians are keeping an eye on the results.

Idris says,"If we continue on the current economic model, we risk getting caught in the middle-income trap and continue to lose out on talent necessary to support high-income economy."

There are many factors such as bureaucracy, corruption and ineficiency that affect our nation. The Government has yet to show its determination to overcome them.

The Government must take the lead to create a conducive atmosphere in all fields including goverment-linked companies (GLC) like Petronas and Sime Darby. They play an important part in our economy.

We continue to show our concern with the ways the Government deals with affirmative action. Investors are watching whether it has effective measures to prevent abuses. Would it be truly willing to implement the policy of merit and need?

Previous plans such as the last Malaysia Plan did not achieve the full objectives. Will the ETP agenda end up similarly?

Dr Tan Seng Giaw

Kepimpinan melalui teladan sebahagian Rukun Negara

Timbalan Pengerusi Kebangsaan DAP dan Ahli Parlimen Kepong Dr Tan Seng Giaw menyeru supaya Kerajaan Pusat menunjukkan kepimpinan melalui teladan sebagai sebahagian daripada kempen untuk mengajar prinsip-prinsip Rukun Negara.

Pada 21.9.2010 Dr Tan tertarik dengan pengumuman Menteri Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan Datuk Seri Rais Yatim pada hari sebelumnya mengenai kempen untuk menyebarkan nilai-nilai Rukun Negara: Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan.

Adalah perlu untuk menyemaikan nilai-nilai sejagat mulai dari rumah dan sekolah. Datuk Seri Rais mempercayai bahawa orang Malaysia di antara umur 20 hingga 40 tahun kurang faham tentang prinsip-prinsip Rukun Negara. Maka beliau hendak melancarkan kempen besar-besaran untuk menyebarkan prinsip-prinsip itu. Kami berharap beliau akan menggunakan wang awam dengan baik di dalam kempennya.

Satu faktor yang penting ialah kepimpinan melalui teladan di semua bidang. Misalnya, di dalam ekonomi, berita-berita seumpama skandal Zon Bebas Pelabuhan Klang, pengurusan dengan perbelanjaan besar Sime Darby, Khazanah dan Pos Malaysia menarikkan perhatian orang ramai yang mengesyaki kekurangan nilai-nilainya.

Perdana Menteri YAB Datuk Seri Najib Tun Razak telah mengulangi keperluan untuk perpaduan nasional dan penegakan integriti. Beliau mestilah memimpin melalui teladan dengan menonjolkan kesediaannya untuk membuat keputusan yang penting dan bertindak untuk kepentingan integriti dan perpaduan tanpa mengira agama, kaum dan parti.

Kami berharap YB Rais boleh memasukkan kepimpinan melalui teladan di dalam kempen Rukun Negaranya. Ini akan menunjukkan beliau adalah serius.

Dr Tan Seng Giaw

Monday, September 20, 2010

Polis perlu menunjukkan keghairahan yang serupa di dalam semua kes

Timbalan Pengerusi Kebangsaan DAP dan Ahli Parlimen Kepong Dr Tan Seng Giaw memperingatkan polis supaya menunjukkan keghairahan yang serupa, penuh teliti dan efisiensi di dalam semua kes jenayah tanpa mengira status mangsa.

Polis mestilah mengikiskan tanggapan bahawa bila mangsanya orang kaya atau ternama, polis cepat bertindak. Sebaliknya, jika mangsanya miskin atau tidak ternama, maka polis mengambil masa. Pihak polis memang menyangkalkan anggapan ini. Ia haruslah menonjolkan tanpa ragu bahawa ia menjalankan tugas tanpa mengira status mangsa.

Dr Tan mengulas persepsi sesetengah orang bahawa polis bertindak dengan cepat terhadap pembunuhan kejam jutawan kosmetik Susilawati dan tiga orang rakannya. Dr Tan membuat komen bila menghadiri upacara penubuhan Cawangan Kajang Baru DAP semalam.

Terdapat penjenayahan di masyarakat manusia. Sesetengahnya adalah sangat kejam seperti pembelasahan dan pembakaran Susilawatyi dan tiga rakannya serta pembuangan debu tulangnya.Polis mengambil tindakan cepat dan 8 suspek telah ditahan termasuk peguam dua beradik. Kita hendak mengetahui hakikatnya di mahkamah. Sifat tamak loba dan kekejaman sesetengah manusia adalah ketara.

Polis patutlah menunujukkan ianya memberi perhatian dan penelitian yang sama dalam kes-kes jenayah yang lain. Ketua Polis Negara baru Tan Sri Ismail mestilah mempamerkan sikap tidak berat sebelah. Kita tunggu dan lihat.

Dr Tan Seng Giaw

Monday, September 13, 2010

Syabas kepada Tan Sri Dr Zeti Akhbar Aziz

Timbalan Pengerusi Kebangsaan DAP dan Ahli Parlimen kepong Dr Tan Seng Giaw mengucapkan tahniah kepada Tan Sri Dr Zeti Akhtar Aziz kerana dipilih sebagai antara tujuh ketua bank pusat terbaik dunia bagi 2010 di atas kecemerlangan pengurusan ekonomi sepanjang tahun lalu.

Majalah kewangan Global Finanace, New York, memilih enam ketua bank pusat yang lain: Jean-Claude Trichet (EU), Glen Stevens (Australia), Stanley Fischer (Israel), Lee Seong Tae ( Korea Selatan), Fai- nan Perng (Taiwan) dan Durmus Yilmaz (Turki.

Zeti adalah ahli ekonomi yang berkhidmat dengan Bank Negara berpuluh tahun. Nampaknya, ahli ekonomi dan pengalaman dalam industri perbankan adalah mustahak untuk membolehkan seseorang itu berkhidmat di bank pusat dengan baik.

Dr Tan Seng Giaw

Syabas kepada Tan Sri Dr Zeti

Monday, September 06, 2010

Langkah berkesan mengurang kebergantungan kepada tenaga kerja asing

Timbalan Pengerusi Kebangsaan DAP dan Ahli Parlimen Kepong Dr Tan Seng Giaw mendesak supaya Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak mengumumkan inisiatif pengurangan kebergantungan kepada tenaga asing dengan teperinci termasuk langkah-langkah yang berkesan.

Walaupun Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hishammuddin Hussein mengatakan ada 1.8 pekerja asing dengan izin di Malaysia, kita tidak mengetahui bilangan pendatang tanpa izin (PATI). Satu anggaran ialah tiga hingga empat juta PATI dalam negara.

Pada 7.9.2010, Dr Tan membaca laporan media mengenai lapan Inisiatif Pembaharuan Strategik (SRI) yang diumumkan oleh Najib semalam sebagai pelengkap Model Baru Ekonomi (MBE). Kependekan perkataan seperti SRI, MBE, KPI, NKEA (Aktiviti Utama Ekonomi Nasional), NKRA dan sebagainya mestilah diikuti dengan isi kandungan yang lengkap termasuk langkah-langkah yang efektif.

Satu daripada lapan SRI ialah membangunkan tenaga berkualiti dan mengurangkan kebergantungan kepada tenaga asing. Saya sering membangkitkan hal ini dan jawapan daripada Hishammuddin pada Jun 2010 adalah seperti dilaporkan.

Sejak manusia wujud di bumi, penghijrahan berlaku. Di bumi manusia ini, orang-orang berhijrah dari kawasan ke kawasan serta negara ke negara. Biasanya, pendatang dengan atau tanpa izin pergi ke negara yang lebih maju atau keadaan ekonomi lebih baik atau lebih selamat. Dalam lebih 30 tahun ini, Malaysia mengalami masalah pendatang ini.

Kerana pelbagai faktor termasuk para pekerja tempatan enggan bekerja di bidang yang tertentu termasuk perladangan dan pembinaan, pekerja asing mengambil alih. Bagi setiap pendatang dengan izin berapakah PATI?

Sambil menunggu is kandungan terperinci inisiatif tersebut, kami hendak mengetahui langkah-langkah yang benar-benar berkesan terhadap PATI. Ini meliputi tindakan Kerajaan Pusat darihal agensi-agensi yang bersubahat dengan sindiket yang membawa PATI. Pantai negara adalah sangat panjang dan sindiketpun banyak, bagaimana pihaknya membanteraskannya?

Dr Tan Seng Giaw

Wednesday, September 01, 2010

Kementerian Pelajaran mestilah membantu 9,788 sekolah bukan SBT untuk meningkat prestasinya

Timbalan Pengerusi Kebangsaan DAP dan Ahli Parlimen Kepong Dr Tan Seng Giaw mendesak Kerajaan Pusat supaya meningkatkan garapan untuk memperbaiki prestasi 9,788 buah sekolah di seluruh negara.

Dr Tan melihat Kerajaan memperuntukkan RM1 juta setahun sebagai insentif kepada 20 buah sekolah berprestasi tinggi (SBT).

Pada awal tahun ini Menteri Pelajaran Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan 20 buah SBT, iaitu 16 sekolah menengah dan 6 sekolah rendah. Dari 16 buah sekolah menengah itu, 10nya sekolah berasrama. Selain insentif RM1 juta setahun, pengetua atau guru besar sekolah SBT boleh memilih sendiri 20% pelajar yang diambil setahun dan menikmati pelaksanaan program latihan dan pembangunan profesionalisme guru dan pemimpin.

Kononnya, pemilihan SBT adalah melalui proses dua saringan. Saringan pertama adalah termasuk Gred Purata Sekolah (GPS) untuk UPSR bagi sekolah rendah dan gabungan PMR, SPM dan STPM untuk sekolah menengah.Saringan kedua berdasarkan kriteria annex seperti personaliti unggul sekolah dan jalinan dengan institusi pengajian tinggi.

Kami tidak tahu setakat mana SBT telah ditafsirkan secara adil. Apakah kesannya?

Sementara itu, kebimbangan menimbul kerana negara ini mempunyai 7,643 sekolah rendah dan 2,165 sekolah menengah. Yang bukan SBT ialah 9,808 buah sekolah. Dari jumlah ini, 2010 buah sekolah adalah dalam keadaan daif dari segi bangunan dan kemudahannya. Kementerian mengatakan terdapat projek-projek di dalam Rancangan Malaysia Ke-10 untuk sekolah-sekolah daif.

Saya pernah menanya Tan Sri Muhyiddin di dalam Dewan Rakyat apakah akan terjadi dengan sekolah bukan SBT, khasnya sekolah yang daif. Jawapannya adalah secara umum: tidak akan mengabaikan mereka.

Kami hendak melihat usaha yang konkrit untuk meningkatkan prestasi sekolah-sekolah bukan SBT, terutamanya sekolah-sekolah daif. Ini adalah termasuk kualiti guru. Timbalan Perdana Menteri mengakui bahawa ada setengah-setengah guru yang perlu berkursus. Apakah kursus-klursus ini benar-benar efektif?

Dr Tan Seng Giaw