Lihat isu dengan Tan Seng Giaw

Friday, July 31, 2015

داتوء سري زاحيد دان ڤرڤادوانDatuk Seri Zahid dan perpaduan.

تيمبالن ڤردان منتري بارو هندق ممڤركوكوهكن اگيندا ڤرڤادوان منروسي سيستم ڤنديديقءن. اين سريغ دسبوت. اڤاكه روموسنڽ؟
Timbalan Perdana Menteri hendak memperkukuhkan agenda perpaduan menerusi sistem perpaduan. Ini sering disebut. Apakah rumusannya?

Labels:

داتوء سري زاحيد ماهو عديل اونتوق سموا.Datuk Seri Zahid mahu adil untuk semua

تيمبالن ڤردان منتري داتوء سري زاحيد ماهو ' كاعديلن انتوء سموا تنڤا كتڤي اگيندا ملايو دان اسلام'. سموا هندق ليهت.
Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid mahu 'keadilan untuk semua tanpa ketepi agenda Melayu dan Islam'. Semua hendak lihat.

Labels:

Wednesday, July 29, 2015

سايڤ بوءيغ برتريتيڤ دڤنتاي اۏريكا. Sayap Boeing berteritip di pantai Afrika

اداكه سايڤ بوءيغ برتريتيڤ يغ تيمبول دڤولاو ريءاونيون, ڤنتاي اۏريكا, لبيه 5000 كيلوميتر دري مليسيا, مروڤاكن سيسا ڤساوت MH370؟
Adakah sayap Boeing berteritip yang timbul di Pulau Reunion, pantai Afrika, lebih 5000 kilometer dari Malaysia, merupakan sisa pesawat MH370?

Labels:

تيمبالن ڤردان منتري اونتوق سموا قوم. Timbalan Perdana Menteri untuk semua kaum

داتوء سري زاحيد چاكڤ سباگاي ڤردان منتري، بليو برتغگوغجاوب كڤد ملايو دان سموا قوم. كيت توعگو.
Datuk Seri Zahid cakap sebagai Perdana Menteri beliau bertanggungjawab kepada Melayu dan semua kaum. Kita tunggu.

Labels:

Tuesday, July 28, 2015

تيمبالن ڤردان منتري بارو. Timbalan Perdana Menteri Baru

داتوء سري احمد زاحيد حاميدي دلنتيق سباگاي تيمبالن ڤردان منتري مليسيا. سموگ بليو داڤت اوجود هرموني دان ڤرڤادوان قوم.
Datuk Seri Ahmad Xahid Hamidi dilantik sebagai Timbalan Petdana Menteri. Semoga beliau dapat benar-benar mewujud harmoni dan perpaduan kaum.

Labels:

Monday, July 27, 2015

ڤگوام نگارا بارو دمليسيا. Peguam negara baru di Malaysia

بكس حاكيم ڤرسكوتوان تن سري محمد اۏندي علي دلنتيق سباگاي ڤگوام نگارا بارو بركواتكواس 27 جولاي, 2015. سموگ بليو ممبري نصحت يغ عديل دان سقسام كڤد كراجاءن مليسيا.
Bekas hakim persekutuan Tan Sri Mohamed Apandi Ali dilantik sebagai peguam negara baru berkuatkuada 27 Julai, 2015. Semoga beliau memberi nasihat yang adil dan saksama kepada Kerajaan Malaysis.

Labels:

اميريكا تربيت لاڤورن ڤمرداگغن اورغ. Amerika terbit Laporan Pemerdagangan Orang

اميريكا ضريكت تربيت لاڤوران ڤمرداگغن اورغ. نگارا ديريت 1 'تربايك دالم ڤنچگهن جمايه اين؛ ديريت 2 'سدرهان' دان 3 'تربوروق'. ستاڤ تاهون, بريبو-ريبو كانق-كانق دجوال-بلي دامتريكا شريكت. مليديا دناءيككن دري ديريت 2 كديريت 2. اداكه اين كران جيوڤوليتيك اتاو ڤرداگغن؟ نگارا ڤرلو اتاسي جنايه ايت.
Amerika Syarikat terbit Laporan Pemerdagangan Orang. Negara deret 1 'terbaik' dalam cara mencegah jenayah ini, deret 2 'sederhana' dan deret 3 'terburuk'. Tahun ini, Cuba dan Malaysia dnaikkan dari 3 ke 2. Adakah ini kerana geopolitik atau perdagangan? Negara mesti berusaha mengatasi jenayah tersebut.

Labels:

بورسا ساهم چينا ترجاتوه. Bursa saham China terjatuh

بورسا ساهم چينا ترجاتوه 8% دان تمڤياسڽ تركنا بورسا-بورسا لاءين ترمادوق مليسيا. اڤاكه تيندقءن كراجاءن چينا؟
Bursa saham China terjatuh 8% dan tempiasnya terkena bursa-bursa lain termasuk Malaysia. Apakah tindakan Kerajaan China?

Labels:

Sunday, July 26, 2015

Tanah terbenam di KLIA2. تانه تربنم دKLIA2

كيت بغكيت مسءله تنه تربنم دKLIA2 دري سماس كسماس. مليسيا ايرڤورت هولديغس برحد (MAHB) مستي ڤستيكن كسلامتن اڤرون دان تيكسيوييس دان منچگه كلمبتن ڤنربغن كرانڽ.
Kita bangkit masalah tanah terbenam di KLIA2 dari semasa ke semasa. Malaysia Airport Holdings Berhad (MAHB) mesti pastikan keselamatan apron dan taxiways serta mencegah kelambatan kerananya.

Labels:

Malaysia hadapi pelbagai isu. مليسيا هاداڤي ڤلباگاي ايسو

As Malaysians paying attention to 1MDB, issues such as uncertai economy, racial events and IS terrorism are worrying.

Labels: , ,

PAC يغ بيبس yang bebas

رعيت مليسيا مندسق جاوتنكواس كيرا-كيرا واغ ڤرليمن (PAC) سوڤاي بنر-بنر بيبس دالم ڤپاستن 1MDB.
Rakyat Malaysia mendesak Jawatankuasa Kira-Kira Wang Parlimen (PAC) supaya benar-benar bebas dalam penyiasatan 1MDB.

Labels:

Thursday, July 23, 2015

Tambang tren akan dinaikkan تمبغ ترين اكن دناءيككن

Prasarana Malaysia Berhad meminta Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat ( SPAD) timbang kenaikan kadar tambang tren untuk menampung kos. Harga barang dan perkhidmatan melambung dan menjejaskan semua orang. SPAD mestilah mempertimbangkan kesan peningkatan kadar tersebut ke atas masyarakat.
ڤراسارانا مليسيا برحد ممينتا سوروهنجاي ڤغغكوتن عوام دارت(SPAD) تيمبغ كناءيكن قدر تمبغ ترين اونتوق منمڤوغ كوس دمليسيا. هرگ بارغ دان ڤرخيدماتن ملمبوغ دان منججسكن سموا اورغ. SPAD مستيله ممڤرتيمبغكن كسن ڤنيغكتن قدر ترسبوت كاتس مشراكت.

Labels:

ڤارموني مليسيا برگنتوغ كڤد باپق بندا Harmoni Malaysia bergantung kepada banyak benda

هارموني دمليسيا برگنتوغ كڤد ڤلباگاي بندا سڤرتي كڤيمڤينن, داسر ڤنديديقءن, اكتا دان ڤغوستكواساءن. كيني, كيت توغگو رغ اوندغ-اوندغ هارمهني دان ريكونسيلياسي سرتا تريبونل دريحل ديسكريميناسي. داسر مستيله برترسكن كڤد كعديلن, ميريت دان كڤرلوان.
Harmoni di Malaysia bergantung kepada pelbagai benda seperti kepimpinan, dasar, pendidikan, akta dan penguatkuasaan. Kini, kita tunggu Rang Undang-Undang Harmoni dan Rekonsiliasi dan tribunal darihal diskriminasi. Dasar mestilah berteraskan kepada keadilan, merit dan keperluan.

Labels: , ,

Tuesday, July 21, 2015

اكاءون ڤلسو توشيبا, Akaun palsu Toshiba

ساتو ڤننيل منداڤتي سبواه شريكت بسر جڤون, توشيبا,  مملسوكن اكاءون 6 تاهون, سجومله AS$1.2 بيليون (RM4.57 بيليون). كاءونتوغن دڤربسركن. ڤريسيدن شريكت هيساو تاناكا دان بكس ڤريسيدن نوريو ساساكي ملتقءن جاوتن.
Satu panel mendapati sebuah syarikat besar Jepun, Toshiba, memalsukan akaun 6 tahun, sejumlah AS$ 1.2 bilion (RM 4.57 bilion). Keuntungan diperbesarkan. Presiden syarikat Hisao Tanaka dan bekas presiden Norio Sasaki meletakkan jawatan.

Labels:

مينتا معۏ كران جنايه ڤرغ.Minta maaf kerana jenayah perang

ڤد 15 اوگوس 1945 ڤرغ دنيا كدوا براخير. جڤون مپرهكن ديري. ڤد 2008 دان 2010 كراجاءن جڤون مينتا معۏ. ڤد 19 جولاي 2015, شريكت ميتسوبيشي مينتا امڤون دلوس انجيليس سبب مغگون اورغ تاونن سباگاي بوروه ڤقسا 70 تاهون لالو. كنغن ڤاهيت برڤنجغن.
Pada 15 Ogos 1945, Perang Dunia Kedua berakhir. Jepun menyerahkan diri. Pada 2008 dan 2010, Kerajaan Jepun minta maaf. Pada 19 Julai, 2014, syarikat Mitsubishi minta ampun di Los Angeles sebab mengguna orang tawanan sebagai buruh paksa lebih 70 tahun lalu. Kenangan pahit berpanjangan.

Labels:

Monday, July 20, 2015

Resolusi Malaysia untuk Tribunal Jenayah di PBB.ريسولوسي مليسيا اونتوق تريبونال جنايه د

مليسيا اكن ممبنتغ ريسولوسي اونتوق تريبونال جنايه انتارابغسا دمجليس كسلامتن, ڤرتوبوهن بغسا-بغسا برساتو, ترهادڤ ڤارا ڤنجنايه يغ منيمبق جاتوه MH17i داوكرين. اين روميت. كلوارگ 298 مغسا نحس ايت منوغگو كڤوتوسن.
Malaysia akan membentang resolusi untuk Tribunal Jenayah Antarabangsa di Majlis Keselamatan, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, terhadap para penjenayah yang menembak jatuh MU17 di Ukraine. Ini rumit. Keluarga 298 mangsa nahas itu menunggu keputusan.

Labels:

Saturday, July 18, 2015

اوڤس سلامت: ڤغگون جالن ترقربان Ops selamat: pengguna jalan terkorban

اوڤراسي سلامت كتيك عيديلۏطري: ستياڤ هاري اد 22 اورغ ترقربان, كباپقنڽ ڤمندو دان ڤمبونچيغ موتوسيكل. سموگ ڤارا ڤغگون جالن برهاتي-هاتي.

Labels:

Friday, July 17, 2015

ڤلباگاي كاوم حضيفي رومه تربوك ايديلۏيظري Pelbagai kaum hadir rumah terbuka aidilfitri

اداله مغگالقءن بهاوا ڤلباگاي كاوم مغحضيري رومه تربوك ايديلۏيظري. تيندقءن ڤوليس يغ عديل دان بركسن ترهادڤ گرومبولن ڤروسوه اداله ڤنتيغ.
Adalah menggalakkan bahawa pelbagai kaum menghadiri rumah terbuka aidilfitri. Tindakan polis yang adil dan berkesan terhadap gerombolan perusuh adalah penting.

Labels:

Thursday, July 16, 2015

Selamat Hari Raya سلامت هاري راي

سلامت هاري راي Selamat Hati Raya

Labels:

Transit Laju Massa (MRT)2

Projek MRT1 telah dilaksanakan kira-kira 70%. Kemalangan dan kematian berlaku. Projek MRT2 akan bermula awal tahun depan. Kontraktornya mesti mencegah kemalangan dan kematian--mewujudkan keselamatan.

Labels:

Wednesday, July 15, 2015

كتوا ڤوليس نگارا دان گرومبولن ڤروسوKetua Polis Negara dan gerombolan perusuh

كتوا ڤوليس نگارا ڤرلو مغمبيل تيندقءن تنڤا كتاكوتن دان برت سبله ترهادڤ گرومبولن ڤروسوه يغ ملاكوكن كگانسن دكوالا لومڤور.
Ketua Polis Negara perlu mengambil tindakan tanpa ketakutan atau berat sebelah terhadap gerombolan perusuh yang melakukan keganasan di Kuala Lumpur.

Labels:

ڤرجنجيان نوكليار ايران Perjanjian nukliar Iran

هاري اين, ڤرجنجيان نوكليار ايران دغن 6 نگارا اخيرڽ ترچاڤاي؟ كباپقءن سكتن كاتس ايران اكن تامت. اڤاكه ايمڤقڽ؟
Hari ini, perjanjian nukliar Iran dengan 6 negara ahirnya tercapai. Kebanyakan sekatan ke atas Iran akan tamat. Apakah impaknya?

Labels:

Monday, July 13, 2015

گرومبولن ڤروسوه دكوالا لومڤور Gerombolan perusuh di Kuala Lumpur

اد گرومبولن ڤروسوه يغ ملاكوكن كگاناسنْ دكوالا لومڤور دايكوتي دغن ڤلباگاي خبر اغين. كيت مندسق كراجاءن مغمبيل تيندقءن بركسن.
Ada gerombolan perusuh yang melakukan keganasan di Kuala Lumpur diikuti dengan pelbagai khabar angin. Kita mendesak Kerajaan mengambil tindakan berkesan.

Labels:

Sunday, July 12, 2015

تينيس للاكي ويمبلتدون Tenis lelaki Wimbledon.

ڤرتمديغن اخير دانتارا روجير ۏيديرا دان نوۏق جوكوۏيق مالم اين مناريق ڤرهاتيان. اداكه ڤماءين ۏيتران ۏيديرا اكن ايكوت ججق سيرينا ويليامس؟
Pertandingan akhir di antara Roger Federa dan Novak Djokovic malam ini menarik perhatian. Adakah pemain veteran Federa akan ikut jejak Serena Williams?

Labels:

Saturday, July 11, 2015

تينيس ويمبلدون Tenis Wimbledon

سيرينا ويليامس اتاسي گابيني موگوروزا 4:6, 4:6. وانيتا اميريكا اين منغ گرين سليم 21 كالي دان ويمبلدون 7 كالي.
Serena Williams atasi Garbine Muguruza 6:4, 6:4. Wanita Amerika ini menang Grand Slam 21 kali dan Wimbledon 7 kali.

Labels:

Tulisan khat petikan bidalan dari Sejarah Zhuangzi 2000 tahun.

Tulisan khat ini petikan bidalan dari Sejarah Zhuangzi lebih 2000 tahun: kemahiran itu sebaik-baik guru. Sejak 1914, Amerika Syarikat menggantikan Britain menjadi sebuah negara yang terkuat di dunia. Ia mahir dalam geopolitik. Kini, China muncul di benua Asia Eropah. Amerika bersubahat dengan Jepun dan Filipina untuk menyekat China. WSJ dakwa Najib simpan US$700 juta dalam akaunnya. Apakah penglibatan WSJ dalam geopolitik Amerika?

Labels:

توليسن خط ڤتيقءن بيدالن دري سجسره زواغزي 2000 تاهون Tulisan khat petikan bidalan dari Sejarah Zhuangzi 2000

توليسن خط ڤتيقءن بيدالن دري سجاره زواغزي كنيه 2000 تاهون: كماهيرن ايت سباءيك-باءيك گورو. سجق 1914, اميريكا شريكت مغگنتي بريتون سباگاي نگارا يغ ڤاليغ كوات ددنيا. اي ماهير دالم جيوڤوليتيك. كيني, چينا مونچول داسيا ايروڤاه. اميريكا برسبحت دغن جڤون دان ۏيليڤينا اونتوق مپكت چينا. WSJ دعوا ناجيب سيمڤن US$700 جوتا دري 1MDB دالم اكاءونڽ. اڤاكه ڤغليبتن WSJ دالم جيوڤوليتيك اميريكا؟

Labels:

Friday, July 10, 2015

WSJ dakwa Najib ada US$700 juta dalam akaunnya

Akhbar Wall Street Journal, Amerika, mendakwa bahawa Datuk Seri Najib simpan US$700 juta dari 1MDB dalam akaunnya.Kita tunggu tindakan undang-undang dari Najib terhadap akhbar tersebut. Sementara itu, Amerika Syarikat adalah sebuah negara yang terkuat di dunia. Ia memainkan geopolitik seperti bersubahat dengan Jepun dan Filipina untuk menyekat China. Apakah peranan WSJ dalam geopolitik Amerika?
اكنر وال ستريت جيرنال, اميريكا,WSJ, مندعوا بهاوا داتوء سري ناجيب سيمڤن US$700 جوتا دري 1MDBدالم اكاءونڽ. كيت توغگو تيندقءن اوندغ-اوندغ ترهادڤ اكبر ترسبوت. سمنتارا ايت, اميريكا شريكت اداله سبواه نگارا يغ تركوات ددنيا. اي مماءينكن جيوڤوليتيك سڤرتي برسبحت دغن جڤون دان ۏيليڤينا اونتوق مپكت چينا. اڤاكه ڤرانن WSJ دالم جيوڤوليتيك اميريكا.

Labels:

1MDB: PAC panggil berapa orang ڤغگيل براڤ اورغ.

لاڤورن اول جابتن اوديت نگارا ترهادڤ 1MDB منومڤو ڤرهاتيان كڤد ڤيتروساودي دان براڤ اورغ. جاوتنكواس كيرا-كيرا واغ PAC ممغگيل مريك سڤرتي كتوا ڤگاواي ايكسيكوتيۏ CEO1MDB دان ڤناصيحت ترغگانو اينۏيسمين اوثوريتي TIA يغ منجادي 1MDB.
Laporan awal Jabatan Audit Negara terhadap 1MDB menumpu perhatian kepada PetroSaudi dan beberapa orang. Jawatankuasa Kira-Kira Wang PAC memanggil mereka seperti Ketua Pegawai Eksekutif 1MDB dan penasihat Terengganu Investment Authority TIA yang menjadi 1MDB.

Labels:

Thursday, July 09, 2015

لبوهراي ڤنبورنيو RM27 بيليون Lebuhraya Panborneo bilion

ڤروجيك لبوهراي ڤنبورنيو داغگركن RM27 بيليون. كراجاءن مستيله عديل بيلا ملنتيق كونتركتور تراوتاماڽ مريك دري سابه دان ساراوق. اي ڤرلو بربالوي دغن ڤربلنجاءن.
Projek Lebuhraya Panborneo dianggarkan RM27 bilion. Kerajaan mestilah adil bila melantik kontraktor terutamanya mereka dari Sabah dan Sarawak. Ia perlu berbaloi dengan wang yang dibelanja.

Labels:

Wednesday, July 08, 2015

Laporan awal Jabatan Audit Negara terhadap 1 MDB لاڤورن اول جابتن اوديت نگارا ترهادڤ

جاوتنكواس كيرا-كيرا واغ نگارا PACمغكاجي لاڤورن اول جابتن اوديت نگارا ترهادڤ ا مليسيا ديۏيلوڤمين برحد 1 MDB.
Jawatankuasa Kira-Kira Wang Negara PAC mengkaji Laporan Interim(Awal) Jabatan Audit Negara terhadap 1 Malaysia Development Berhad.

Labels:

Tuesday, July 07, 2015

دانا MTDC Dana

كورڤوراسي ڤمباغنن تيكنولوگي مليسيا MTDC اد دانا دان گرن جومله 180.76 جوتا اونتوق شريكت بركاءيتن تيكنولوگي. ڤستيكن واغ رعيت دجاگ دغن باءيك, تلوس دان اكءونتابيل.
Korporasi Pembangunan Teknologi Malaysia MTDC ada dana dan geran untuk syarikat berkaitan teknologi. Pastikan wang rakyat dijaga dengan baik, telus dan akauntabel.

Labels:

برگنتوغ كڤد ڤكرجا اسيغ Bergantung kepada pekerja asing

ڤلباگاي سيكتور برگنتوغ كڤد ڤكرجا اسيغ. كراجاءن مستيله مغكاجي كاءداءن تركيني سام اد 70% ڤكرجا دسموا ڤريغكت سيكتور ڤمبيناءن اداله ڤكرجا اسيغ دان چارا اونتوق مپلسايكن دالم جغكا ڤنجغ. ڤنداتغ اسيغ تنڤا ايزين لبيه 10 جوتا اورغ؟
Pelbagai sektor bergantung kepada pekerja asing. Kerajaan mestilah mengkaji keadaan terkini sama ada 70% pekerja di semua peringkat sektor pembinaan adalah pekerja asing dan cara untuk menyelesaikan dalam jangka panjang. Pendatang asing tanpa izin (PATI) lebih 10 juta orang di Malaysia?

Labels:

داتوء بندر كوالا لومڤور بارو Datuk Bandar Kuala Lumpur baru

تعنياه كڤد داتوء محمد امين نوردين يغ تله دلانتيق سباگاي داتوء بندر كوالا لومڤور يغ بارو. تن سري احمد ۏيصل تله ممبري سومبغن.
Tahniah kepada Datuk Mohd Amin Nordin yang telah dilantik sebagai Datuk Bandar Kuala Lumpur yang baru. Tan Sri Ahmad Phesal telah memberi sumbangan.

Labels:

MERS: سيندروم رسڤيراتوري تيمور تغه

Kawalan yang berkesan termasuk saringan di lapangan terbang terpaksa diadakan untuk mencegah MERS terutama menjelang musim haji. Kini, terdapat dua kes di Filipina. Di Korea Selatan, 185 orang mengidap MERS dan 33 terkorban.
كاولن يغ بركسن ترماسوق  ساريغن دلاڤغن تربغ ترڤقسا داداكن اونتوق منچگه MERS تراوتام منجلغ موسيم هاجي. كيني, ترداڤت دوا كيس دۏيليڤينا. دكوريا سلاتن,185 اورغ مغيدڤ MERS دان 33 ترقربن.

Labels:

Monday, July 06, 2015

باليق كمڤوغ اونتوق راي Balik kampung untuk raya

سوروهنجاي ڤغغكوتن عوم دارت اكن مغاداكن 300 ڤغواتكواس باگي منچگه ڤنيڤوان سڤرتي نيلاي تيكيت ترلالو تيغگي اونتوق باس, كريتاڤي, تيقسي دان لوري. سموا مستي برهاتي-هاتي.
Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat (SPAD) akan mengadakan 300 penguatkuasa bagi mencegah penipuan seperti nilai tiket terlalu tinggi untuk bas, teksi, keretapi dan lori. Semua mesti berhati-hati.

Labels:

ايكونومي دان نيلاي ريغگيتEkonomi dan nilai ringgit

ايكونومي مليسيا مغهادڤي چابرن دان ڤرنياگاءن كورغ باءيك. ڤارا ڤنياگ برهاتي-هاتي. ساتو دولر اميريكا سام نيلاي دغن 3.81 ريغگيت. سموا ڤيهق خاصڽ كراجاقءن مستي براوسها ممڤرباءيكي ايكونومي, ملگاكن كسوسهن رعيت.
Ekonomi Malaysia menghadapi cabaran dan perniagaan kurang baik. Para peniaga berhati-hati. Satu dolar Amerika sama nilai dengan 3.81 ringgit. Semua pihak khasnya Kerajaan mestilah berusaha memperbaiki ekonomi, melegakan kesusuhan rakyat.

Labels:

Malaysian e-commerce

Malaysian e-commerce is expected to grow from RM55 billion in 2014 to RM77 billion in 2015. The Communications and Multimedia Minister must ensure that broadband and Internet service improve.

Labels:

Sunday, July 05, 2015

Perniagaan e-ڤرنياگاءن

اداله داغگركن بهاوا e-ڤرنياگاءن اكن برتومبهه دري RM53 بيليون 2014   كڤدRM77بيليون 2015 دمليسيا. منتري كومونيكاسي دان مولتيميديا ڤرلو ممستيكن ڤرخيدمتن جالور ليبر دان اينترنيت اداله لبيه باءيك.
Adalah dianggarkan bahawa e-perniagaan akan bertumbuh dari RM55 bilion 2014 kepada RM77 bilion 2015 di Malaysia. Menteri Komunikasi dan Multimedia perlu memastikan perkhidmatan jalur lebar dan Internet adalah lebih baik.

Labels:

بايرن كمبالي GST ليوت Bayaran kembali GST lewat

دۏاهمكن بهاوا بايرن كمبالي GST اداله ليوت. اين منججسكن ڤرنياگاءن. جابتن كستم مستي سياست دان ممڤربتولكن.
Difahamkan bahawa bayaran kembali GST adalah lewat. Ini menjejaskan perniagaan. Jabatan Kastam mesti siasat dan memperbetulkan.

Labels:

Saturday, July 04, 2015

Tulisan khat petikan bidalan dari novel Dewan Merah. توليسن خط ڤتيقءن بيدالن دري نوۏيل ديون ميره

Labels:

Thursday, July 02, 2015

اگينسي ڤنارۏن كريديتCredit Ratings Agensi Fitch

اميريكا شريكت اد تيگ شريكت ڤنارۏن كريديت. يغ بسر Moody's موديس, Standard and Poor's ستندارد دان ڤورس. يغ كچيل ۏيتچ Fitch. اي ككلكن ڤنارۏن كريديت مليسيا ڤد سكور A. نگارا ڤرلو ايكونومي كوكوه, تلوس دان اكاءونتابيل تنڤا ايميج بوروق.
Amerika Syarikat ada tiga syarikat penarafan kredit. Yang besar Moody's; Standard and Poor's. Yang kecil Fitch. Ia kekalkan penarafan kredit Malaysia pada skor A. Negara ini perlu ekonomi kukuh, telus dan akauntabel tanpa imej buruk.

Labels:

ستندارد نهاس-نهاس دمليسيا Standard bahasa-bahasa di Malaysia

براڤ تاهون اين, تيمبالن ڤردان منتري چاكڤ مغناي ستندارد بهاس سڤرتي بهاس مليسيا دان ايغگريس. سلڤس لغكه-لغكه ميثلڽ گورو بهاس ايغگريس دري لوار نگارا, اڤاكه ستندارد بهاس-بهاس دمليسيا؟
Brapa tahun ini, YAB Tan Sri Muhyiddin cakap mengenai standard bahasa-bahasa seperti Bahasa Malaysia dan Inggeris. Selepas langkah-langkah misalnya guru Bahasa Inggeris dari luar negara, apakah standard bahasa-bahasa di Malaysia?

Labels:

Wednesday, July 01, 2015

نحص كاڤلتربغ تنترا ايندونيسيا Nahas kapalterbang tentera Indonesia

ڤد 30 جون 2015 سبواه كاڤلتربغ تنترا ايندونيسيا C130 Hercules ترهمڤس دميدن. ستاكت اين 141 اورغ ترقربن. تعزياه كڤد كلوارگ مغسا.
Pada 30 Jun 2015, sebuah kapalterbang tentera Indonesia C130 Hercules terhempas di Medan. Setakat ini, 141 orang terkorban. Takziah kepada keluarga mangsa.

Labels: