Lihat isu dengan Tan Seng Giaw

Monday, June 28, 2010

Lembaga Pendaftaran Lesen Kenderaan Perdagangan (LPLKP) haruslah adil bila mengeluarkan lesen teksi

Timbalan Pengerusi Kebangsaan DAP dan Ahli Parlimen Kepong Dr Tan Seng Giaw menekankan bahawa LPLKP mestilah adil apabila mengeluarkan lesen teksi dan menggunakan cara-cara yang baik untuk melayan pemandu-pemandu teksi. sementara itu, Kerajaan perlu adil ketika mengadakan penguatkuasaan.

Sementara itu, persatuan-persatuan teksi dan ahli-ahlinya mestilah mengikut peraturan-peraturan dan Piagam Pelanggan, sambil memberi perkhidmatan yang elok kepada para penumpang.

Pada 26.6.2010, Dr Tan menghadiri majlis jamuan makan malam Persatuan Teksi Kepong.

Para pemandu teksi memberi sumbangan kepada masyarakat. Oleh itu, LPLKP, Jabatan Pengangkutan dan Kementerian Perdagangan Dalam Negara dan Hal Ehwal Pengguna haruslah melayan persatuan-persatuan teksi dan ahli-ahlinya dengan baik.

Misalnya, ketika mengeluarkan lesen teksi, LPLKP patut menunjukkan akauntabiliti, tanpa sebarang unsur kronisme. Singapura mempunyai dua syarikat besar teksi yang dapat memelihara para pemandu teksi. Selepas bertahun-tahun, mengapa Malaysia masih tidak dapat melaksanakan dasar dan langkah yang lebih elok untuk para pemandu teksi?

Pihak berkuasa pernah mengatakan hasrat memberi 30% lesen kepada wanita. Pada tempoh hari, lesen baru dikeluarkan? 9.000 lesen? Bagaimana ianya diuruskan?

Lembaga Pelancong pernah menganjurkan kursus untuk para pemandu teksi. LPLKP dan Jabatan Pengangkutan mempunyai peraturan-peraturan untuk teksi, seperti penggunaan meter, tidak boleh mengenakan tambang yang lebih, tidak boleh menolak penumpang, perlu memakai seluar hitam, kasut hitam dan kemeja putih dan bersopan santun.Piagam Pelanggan menggalakkan perkhidmatan yang baik.

Saya percaya majoriti pamandu teksi mematuhi peraturan. Hanya segelintir yang tidak. Oleh itu, persatuan-persatuan teksi mempunyai tanggungjawab untuk memainkan peranan.

Selepas imej pemandu teksi ditingkatkan, para penumpang akan merasai. Ini adalah baik untuk semua.

Dr Tan Seng Giaw

Monday, June 21, 2010

Menggunakan peruntukan RMKe10 RM230 bilion dengan baik?

Timbalan Pengerusi Kebangsaan DAP dan Ahli Parlimen Kepong Dr Tan Seng Giaw mendesak supaya Kerajaan Pusat menggunakan peruntukan Rancangan Malaysia Ke-10 (RMKe10) sejumlah RM230 bilion dengan berkesan, berprestasi tinggi.

Kita mestilah mengelakkan penyelewengan dan pembaziran.

Dr Tan mengambil bahagian di dalam perbahasan RMKe10 (2011-2015) pada 21.6.2010. Ramai ahli parlimen belum menyertai perbahasan ini. Sebab itu, Yang di-Pertua menghadkan setiap ahli berucap dalam masa 10 min.

Buku RMKe10 mempunyai kulit yang hijau muda dan mengandungi bahasa yang cantik seperti aspirasi Program Transformasi Kerajaan dan Model Baru Ekonomi yang berteraskan pendapatan tinggi,keterangkuman dan kemampuan. Ia adalah dipenuhi dengan kata-kata dasar, tetapi tidak ada butiran projek-projek. Khabarnya, projek-projek yang sebenar akan diketahui pada September 2010. Kami berharap Kerajaan membikin seperti bercakap.

Umumkan butiran projek-projek

Pada tempoh hari, Menteri Kerja Raya Dato' Shaziman Abu Mansor menyebutkan bahawa di bawah RMKe9, JKR merancangkan 3,737 projek dan 1,673 projek telah terbengkalai. Ia akan dipulih dalam tempoh RMKe10. Kami berharap pihak berkuasa boleh memberitahu bahawa di bawah RMKe9 bilangan projek yang telah disiapkan dan bilangan yang terbengkalai, jumlah peruntukan asal dan perbelanjaan yang muktamad.

Kami akan menyusuli perkembangan projek-projek RMKe10 serta di bawahnya wang pembangunan RM230 bilion.

Kejayaan sesuatu projek adalah berdasarkan kepada pelbagai faktor seumpama jenis tender, kebolehan kontraktor,bahan binaan, skop teknikal, penyelewengan dan iklim.

Dr Tan Seng Giaw

Tuesday, June 15, 2010

Adalah peri penting untuk meningkatkan kualiti guru

Timbalan Pengerusi Kebangsaan DAP Dr Tan Seng Giaw mengulangi bahawa Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) perlu mengambil berat, terus berusaha meningkatkan kuali guru di seluruh negara. Ia boleh membandingkan kualiti guru kita dengan kualiti guru di negara-negara seperti Singapura di pelbagai segi, cocok dengan matlamat mencapai tahap negara maju pada 2020.

Pada 16.6.2010, Dr Tan mengulas jawapan KPM terhadap soalan kualiti dan prestasi guru negara ini semalam.

Dalam jawapannya, KPM memang berpuas hati dengan kualiti guru-guru yang dikeluarkan.Ia tidak berkompromi dari segi ini. Guru-guru yang telah berkhidmat sentiasa dari semasa ke semasa diberi kursus dan bimbimgan melalui kursus dam perkhidmatan sama ada secara jangka pendek dan jangka panjang.Guru Permulaan dari Institusi Pendidikan Guru (IPG)dipantau oleh Bahagian Pendidikan Guru (BPG) dalam tempoh 6 bulan pertama dengan bimbingan guru-guru terlatih, Guru Besar dan Pengetua.

Kita mempunyai guru-guru yang berdedikasi. Kita berharap bilangan guru baik ini akan bertambah. Tetapi, kerana beberapa faktor termasuk menjadi guru merupakan pilihan yang terakhir, kualiti guru yang kurang elok membimbangkan.

Sungutan-rungutan didengari mengenai guru-guru yang kurang cekap. KPM patut mengesahkan sama ada ini benar dan seterusnya mengambil langkah untuk memperbaikinya.

Kita berharap KPM cakap serupa bikin. Tahun ini, peruntukan bagi sekolah-ekolah rendah adalah RM10 billion dan sekolah-sekolah menengah RM8.8 bilion. Peruntukan ini mestilah digunakan dengan tepat, tanpa pembaziran.

KPM mengatakan bahawa ia menitikberatkan kualiti guru. Ia membanggakan diri. Jika begitu hebat, mengapa tidak mahu membandingkan dengan negara-negara seumpama Singapura. Ada guru-guru yang meninggal Malaysia untuk berkhidmat di Singapura. Di dalam tgempoh 20 tahun ini, berapa guru telah meletakkan jawatan untuk menjadi guru di sektor swasta dan negara lain?

Kami akan terus membangkitkan darihal kualiti, gaji, kemudahan dan suasana kerja guru. Pengekalan standard ikhtisas atau profesion perguruan ada peri mustahaknya.

Dr Tan Seng Giaw

Monday, June 07, 2010

Bagaimana NKRA, KPI & Makmal membawa manfaat kepada negara?

Timbalan Pengerusi Kebangsaan DAP dan Ahli Parlimen Kepong menyeru supaya Kerajaan Pusat menjelaskan dengan teliti bagaimana Indeks Prestasi Utama (KPI), Kawasan Keberhasilan Utama Negara (NKRA) dan Makmal boleh membawa manfaat kepada negara.

Apakah peranan NKRA di dalam pertumbuhan ekonomi 10.1% suku tahun pertama 2010 atau pertambahan 1 juta penumpang Light Rail Transit (Transit Rel Ringan, LRT)?

Dr Tan menanya soalan tambahan ketika Tan Sri Koh Tzu Khoon menjawab soalan mengenai pencapaian NKRA dengan panjang lebar termasuk penjenayahan,pendidikan dan pertanian.

Di syarikat-syarikat korporat, KPI, NKRA dan Makmal sering ditonjolkan. Sejak 11 bulan yang lepas, Kerajaan Pusat Malaysia menggunakan indeks-indeks ini untuk meningkatkan prestasi di beberapa sektor. Jika prestasi dan hasil bertambah baik dengan NKRA dan KPI, maka syarikat-syarikat adalah maju. Bagaimana dengan Malaysia?

Misalnya, bilangan kes jenayah dikatakan sudah turun 40% pada suku tahun 2010 berbanding dengan tempoh yang sama 2009, penumpang LRT tambah 1 juta orang, pertumbuhan ekonomi 10.1% tersebut dan 716 sekolah ditaksirkan.

Rakyat masih berasa tidak senang dengan keadaan penjenayahan,bilangan warga yang masuk bandaraya melalui pengangkutan awam perlu ditambah dan keadaan perniagaan masih muram.

Kita mempunyai 7,643 sekolah rendah dan 2,165 sekolah menengah. Menteri tersebut mengatakan bilangan sekolah dipantau bukan 716 sekolah, sebenarnya 7,643 sekolah. Kita patut menggalakkan sekolah-sekolah yang bermutu sambil membantu sekolah-sekolah yang lain untuk meningkatkan standardnya.

Dr Tan Seng Giaw