Lihat isu dengan Tan Seng Giaw

Monday, June 29, 2015

كباكرن هوتن دسومترا دان رياو Kebakaran hutan di Sumatra dan Riau

كبكرن هوتن تله برمولا دسومترا دان رياو دان درملكن اكن برتروسن سهيغگ سيڤتيمبر 2015. كراجاءن مليسيا مستيله مغمبيل تيندقءن اونتوق منغني مسءله جربو.
Kebakaran hutan telah bermula di Sumatra dan Riao and diramalkan akan berterusan sehingga September 2015. Kerajaan Malaysia mestilah mengambil tindakan untuk menangani masalah jerebu.

Labels:

ڤغاسيغن سمڤه دمليسيا Pengasingan sampah di Malaysia

ڤغاسيغن سمڤه اداله ڤنتيغ. جڤون بربوات دمكين سجق 1950هن دان تايون مغيكوت ججقڽ لبيه 20 تاهون. مليسيا اكن ملقساناكن ڤد سيڤتيمبر تاهون اين. جڤون اد 1200 بواه اينسينراتور يغ ممباكر سمڤه يغ تله داسيغكن.
Pengasingan dampah adalah penting. Jepun membuat demikian sejak 1950han. Taiwan mengikut jejaknya lebih 20 tahun. Malaysia akan melaksanakan pada September tahun ini. Jepun ada 1200 buah insinerator yang membakar sampah yang telah diasingkan.

Labels:

Saturday, June 27, 2015

ترانسيت لاجو ماسا MRT2

كتيك MRT1 دلقساناكن, Gamuda MMC برمولا دغن MRT2 يغ ملالوي جينجغ دان كڤوغ. ڤيهقڽ مستي ملاكوكن عديل دان سقسام كڤد رومه, كداي دان توكوغ يغ ترججس.
Ketika MRT1 dilaksanakan, Gamuda MMC bermula dengan MRT2 yang melalui Jinjang dan Kepong. Pihaknya mesti melakukan adil dan saksama kepada rumah, kedai dan tokong yang terjejas.

Labels: , ,

ميسين توناي دان كستم Mesin tunai dan kastam

ڤارا ڤنياگ دڤقسا ممبلي ميسين توناي GST يغ تيدق داڤت برهوبوغ دغن كستم. RM20000 سسيت. كراجاءن مستي سياست دان ممڤربتولكن.
Para peniaga dipaksa membeli mesin tunai  GST yang tidak dapat berhubung dengan kastam. RM20000 seset. Kerajaan mestilah siasat dan memperbetulkannya.

Labels:

Thursday, June 25, 2015

ڤروسهاءن كچيل دان سدرهان Perusahaan kecil dan sederhana

داتوء سري ناجيب سبوت مغناءي اينسينتيۏ باءيك اونتوق ڤراوسهاءن كچيل دان سدرهان سڤرتي ڤغچواليان چوكاي دان ريبيت. بلياو مستيله مغكاجي چارا باگي منچگه اورغ تغه دان نيات تيدق دايغيني.
Datuk Seri Najib sebut mengenai insentif baik untuk perusahaan kecil dan sederhana seperti pengecualian cukai dan rebate. Beliau mesti mengkaji cara bagi mencegah orang tengah dan niat tidak diingini.

Labels:

Wednesday, June 24, 2015

ڤروبهن ديموگراۏي مليسيا Perubahan demografi. Malaysia

كيت تيدق تاهو سام اد 8 اتاو 10 نوتا ڤنداتغ ماسوق ك نگارا اين ملالوي جالن تيكوس ترماسوق ڤمرداگغن ماءنسي. كاءداءن برتمبه بوروق. مك وجود كاواسن-كاواسن روهيغيا,بغلاخيش, نيڤل,ميانما, اچيه دان جاوا. كيت برهارڤ سموا ڤيهق تراوتام كراجاءن مغمبيل تيندقن بركسن.
Kita tidak tahu sama ada 8 atau 10 juta pendatang masuk ke negara melalui jalan tikus termasuk pemerdagangan manusia. Keadaan bertambah rumit. Kita  berharap semua pihak terutamanya Kerajaan mengambil tindakan berkesan.

Labels:

كيس لاڤورن كچورغن مارا kes laporan kecurangan Mara

اد لاڤورن تنتغ كچورغن RM14 جوتا بتلا مارا ممبلي اڤارتمين RM65 جوتا. كيس اين مليبتكن واغ رعيت. اي مستي دسياست.
Ada laporan tentang kecurangan RM14 juta bila Mara membeli apartmen RM65 juta. Kes ini mesti disiasat.

Labels:

Tuesday, June 23, 2015

ڤنچمرن اودارا وجود ڤروبهن اقليم pencemaran udara wujud prrunahan iklim

ڤنچمرن اودارا خاصڽ كربون داغگركن ممبونوه 7 جوتا اورغ ددنيا ستاهون. كيني سوهو ناءيك ك45 درجه سيلسيوس: بريبو دايديا دان براتوس دڤاكيستن ترقربان.
Pencemaran udara khasnya karbon dianggarkan membunuh 7 juta orang di dunia setahun. Kini suhu benua kecil India naik ke 45 darjah Selsius: beribu orang di India dan beratus di Pakistan terkorban.

Labels:

Monday, June 22, 2015

Demam denggi di Malaysia 2100 kes seminggu. دمم دغگي دمليسيا 2100 كيس سميغگو

سجق جنواري هيگ جون 2016, اد 2100 كيس ديغگي ستياڤ ميغگو. 138 اورغ ماتي. سلغور 31207 كيس, ڤيرق 5571, جوهور 3868, كوالا لومڤور 3383 دان ڤولاو ڤينغ 2630. جك دمم سيلا جومڤا دوقتور اونتوق مغصحكن سام اد ديغگي.
Sejak Januari hingga Jun 2015, ada 2100 kes denggi setiap minggu di Malaysia. 138 orang mati. Selangor 31207 kes, Perak 5571, Johor 3868, Kuala Lumpur 3383 dan Pulau Pinang 2630. Jika demam, sila jumpa doktor untuk mengesahkan sama ada denggi.

Labels:

گمڤا بومي مروسقءن Gempa bumi merosakkan

گونوغ كينابالو ترچالر. تانه رونتوه دان بنجير لومڤور مموسنهكن. كيت برهارڤ بكالن اير ڤوليه دغن سڤنوهڽ دراناو. كراجاءن مستيله موجود داسر دان لغكه يغ چوچوق دغن كگياتن سايسميك سڤرتي دراناو, كونداسن دان لاهد داتو.
Gunung Kinabalu tercalar. Tanah runtuh dan banjir lumpur memusnahkan. Kita berharap bekalan air pulih sepenuhnya di Ranau. Kerajaan mestilah wujud dasar dan langkah yang cocok dengan kegiatan seismic seperti di Ranau, Kundasan dan Lahad Datu.

Labels:

e Serahan Tukar Milik eSTM سرهن توكر ميليق

ڤارا ڤغگون جالن بيمپغ وجود كچورغن دجابتن ڤغغكوتن جالن(JPJ). جك دلولوس eSTM دكاتاكن بوليه ممودهكن ڤنجوال دان ڤمبلي كريتا ترڤاكاي ممنوهي ڤروسيس ڤميندهن تنڤا حظير JPJ. ڤستيكن تيدق اد ڤپليويغن.
Para pengguna jalan bimbang wujud kecurangan di Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ). Jika dilulus, eSTM dikatakan boleh memudahkan penjual dan pembeli kereta terpakai memenuhi proses pemindahan tanpa hadir JPJ. Pastikan tidak ada penyelewengan.

Labels:

Sunday, June 21, 2015

ڤمرداگغن ماءنسي Pemerdagangan manusia

106 جنازه يغ برجاي دتموي دڤرليس اكن دكبوميكن دكده. ڤرتوبوهن بغسا-بغسا برساتو اغگر بهاوا كيرا-كيرا 900000 اورغ دڤرداگغكن ددنيا ستياڤ تاهون--ڤغعبديان مودين.
106 jenazah yang berjaya ditemui di Perlis akan dikebumikan di Kedah. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu anggar kira-kira 900000 orang diperdagangkan di dunia setiap tahun--pengabdian moden.

Labels:

باه بسر دان رومه اونتوق مغسا. Bah besar dan rumah untuk mangsa

كراجاءن برجنجي سياڤكن رومه اونتوق مغسا كتيك بولن ڤواسا. كيني, 12 كلوارگ دبري رومه دتانه ميره. لبيه 1900 كلوارگ سدغ توغگو.
Kerajaan brrjanji siapkan rumah untuk mangsa ketika bulan puasa. Kini, 12 keluarga diberi rumah di Tanah Merah. Lebih 1900 sedang tunggu.

Labels:

كنچيغ مانيس دان ڤواسا Kencing manis dan puasa

سماس برڤواسا ڤارا ڤساكيت كنچيغ مانيس مستيله داڤت ناصحت دوقتور. كندوغن گولا بوليه ناءيك اتاو تورون دغن بوروق.
Semasa berpuasa para pesakit mestilah dapat nasihat dari doktor. Kandungan gula dalam darah boleh naik atau turun dengan buruk.

Labels:

Selamat Hari Bapa

Selamat Hari Bapa

Labels:

هيدوڤ ڤوڤوس ددنيا? Hidup pupus di dunia

مجاله Science Advances كات سجق 1900 سباپق 400 جنيس حيون برتولغ بلاكغ (ۏيرتيبرات) ڤوڤوس دري بومي. اين 114 كالي لبيه چڤت دري بياسا. ڤربواتن ماءنسي! اداكه هيدوڤ اكن ڤوڤوس ددنيا؟ 65 جوتا تاهون لالو, دينوساور هاڤوس.
Majalah Science Advances kata sejak 1900 sebanyak 400 jenis haiwan bertulang belakang (vertebrat) pupus dari bumi. Ini 114 kali lebih cepat dari biasa. Perbuatan manusia! Adakah hidup akan pupus di dunia? 65 juta tahun lalu, dinosaur hapus.

Labels: