Lihat isu dengan Tan Seng Giaw

Saturday, January 14, 2017

ايكونومي اينترنيت Ekonomi internet

.منتري داتوء سري محمد ساليه سبوت تنتڠ ڤينداءن اوندڠ-اوندڠ سيبر اونتوق وجود سواسان ايكونومي اينترنيت. كسلامتن اينترنيت مستي داوتاماكن. اداله داتا دالم اينترنيت سلامت؟

Menteri Datuk Seri Mohd Salleh sebut tentang pindaan undang-undang siber untuk mewujudkan suasana ekonomi internet. Keselamatan siber mesti diutamakan. Adakah data dalam internet selamat?

Labels:

Friday, January 13, 2017

كالاو داسه نسچاي تاجم Kalau diasah nescaya tajam

Negara memerlukan sistem pendidikan yang baik. Kita tidak kira sesiapa pun, jika belajar akhirnya akan menjadi pandai.
-
Belalang terbang tinggi,
   Pantau arah kira dua jam;
Belakang parang lagi,
   Kalau diasah nescaya tajam.

نݢارا ممرلوكن سيستم ڤنديديقن يڠ باءيك. كيت تيدق كيرا سسياڤ ڤون، جك بلاجر اخيرڽ اكن منجادي ڤنداي.
بلالڠ تربڠ تيڠݢي،
   ڤنتاو اره كيرا دوا جم؛
بلاكڠ ڤارڠ لاگي،
   كالاو داسه نسچاي تاجم.

Labels:

Thursday, January 12, 2017

باليك ك ڤڠݢل جالن Balik ke pangkal jalan

اد جالن ڤنديق، ڤنجڠ، ليبر، سمڤيت اتاو لنچيڤ. بيلا كريتا ترسست دجالن، اي دباوا ك ڤڠكل اتاو جالن يڠ كورڠ سست. كالاو كيت ممبوات ساله، كيت مستي براوسها اونتوق ممڤربتولكنڽ. ميثلڽ، ڤرلمباگاءن ڤرسكوتوان ممڤوڽاءي ارتي دان نيلاي يڠ بيجق اونتوق ديموكراسي، اگام دان قوم. كيت مستي كمبالي ك ارتي دان نيلاي اصل ڤرلمباݢاءن.
ڤست دمونچوڠ جالن،
   تاريق ك اصل جالن؛
سست دهوجوڠ جالن،
   باليق ك ڤڠكل جالن.

برجواڠ دالم ڤركارا،
   اوكوت تابيي ڤرچاكڤن؛
برجواڠ دالم نگارا
   اوݢوت ارتي ڤرلمباگاءن

Ada jalan pendek, panjang, lebar, sempit atau lancip. Bila kereta sesat di jalan, ia dibawa ke pangkal atau jalan yang kurang sesat. Kalau kita membuat salah, kita mesti berusaha untuk memperbetulkannya. Misalnya, perlembagaan persekutan mempunyai erti dan nilai bijak untuk demokrasi, agama dan kaum. Kita mesti kembali ke erti dan nilai asal perlembagaan.

Pesat di muncung jalan,
   Tarik ke asal jalan;
Sesat di hujung jalan,
   Balik ke pangkal jalan.

Berjuang dalam perkara,
   Ikut tabii percakapan;
Berjuang dalam negara,
   Ikut erti perlembagaan.

Labels: ,

Wednesday, January 11, 2017

بايرن اونتوق چوچي اسڤ دان ميڽق Bayaran untuk cuci asap dan minyak

ديون بندراي كوالا لومڤور مڠوتيڤ RM1500 ستاهون دري ريستوران اونتوق منچوچي اسڤ دان ميپقڽ. اي ملنتيق 9 كونتراكتور. داتوء سري امين مستي منجلسكن مڠاڤ بليو مڠمبيل تيندقن سڤرتي اين.

Dewan Bandaraya Kuala Lumpur mengutip RM1500 setahun dari restoran untuk mencuci asap dan minyaknya. Ia melantik 9 kontraktor. Datuk Seri Amin mesti menjelaskan mengapa beliau mengambil tindakan seperti ini.

Labels:

بݢيتوله سليموت Begitulah selimut

جك كيت ممبوات كرجا مڠيكوت كسڠݢوڤن ديري، مك حاصيلڽ ميمڠ لبيه باءيك.
براڤ ڤنجڠ توتور،
بݢيتوله حال دسبوت؛
براڤ ڤنجڠ لونتور،
   بݢيتوله سليموت.

Jika kita membuat kerja mengikut kesanggupan diri, maka hasilnya memang lebih baik.

Berapa panjang tutur,
   Begitulah hal disebut;
Berapa panjang luntur,
   Begitulah selimut.

Labels:

Monday, January 09, 2017

دوا كالي جالن تاهو Dua kali jalan tahu

ستله دتيڤو سكالي، لاءين كالي سوده تاهو. ميثلڽ، كراجاءن-كراجاءن ڤرسكوتوان دان نگري برجنجي مڠاول ڤمبالقن دسلوروه نݢارا، تتاڤي كبركسنن كاوالنڽ منيمبولكن شك وسڠك.

للاكي جالن ترلينا،
   كوا كالي جالن جمو؛
سكالي جالن تركنا،
   دوا كالي جالن تاهو.

Setelah ditipu sekali, lain kali sudah tahu. Misalnya, kerajaan-kerajaan persekutuan dan negeri berjanji mengawal pembalakan seluruh negara. Tetapi, keberkesanan kawalannya menimbulkan syak wasangka.

Lelaki jalan terlena,
   Kua kali jalan jemu;
Sekali jalan terkena,
   Dua kali jalan tahu.

Labels: ,

Saturday, January 07, 2017

بيناتڠ تاهن ڤالو Binatang tahan palu

ماءنسي اداله محلوق يڠ روميت. مريك ممرلوكن ڤلباݢاي جنيس ڤنديديقن اونتوق ممڤلاجري نيلاي دان عملن هيدوڤ. سباليقڽ، بيناتڠ اداله برلاءينن.

ماءنسي جالن رنتس،
   بيناتڠ جالن بونتو؛
ماءنسي تاهن قياس،
   بيناتڠ تاهن ڤالو.

Manusia adalah makhluk yang rumit. Mereka memerlukan pelbagai jenis pendidikan untuk mempelajari nilai dan amalan hidup. Sebaliknya, binatang adalah berlainan.

Labels:

Friday, January 06, 2017

لوبا داڤت كبياساءن Loba dapat kebiasaan

Tamak loba menyebabkan seseorang hilang nilai dan perasaan. Terjadilah kerja terhina termasuk rasuah besar-besaran.

Tamak kurang padu,
   Loba cacat kiasan;
Tamak hilang malu,
   Loba dapat kebiasaan.

تامو لوبا مپببكن سساءورڠ هيلڠ نيلاي دان ڤراساءن. ترجاديله كرجا ترهينا ترماسوق راسواه بسر-بسرن.

تامق ݢورڠ ڤادو،
   لوبا چاچت كياسن؛
تامق هيلڠ مالو،
   لوبا داڤت كبياساءن.

Labels: