Lihat isu dengan Tan Seng Giaw

Wednesday, September 02, 2015

Jerebu selubungi tanah dan ekonomi Malaysia. جربو سلوبوغي تانه دان ايكونهمي مليسيا

جربو مپلوبوغي تانه دان ايكونومي مليسيا. كيت برهارڤ كراجاءن داڤت ميقينكن ايدونيسيا مغناءي مسءلهڽ دان جاوتنكواس خاس ايكونومي بوليه مغوكوهكن اساس ايكونومي.
Jerebu menyelubungi tanah dan ekonomi Malaysia. Kita berharap Kerajaan dapat meyakinkan Indonesia mengenai masalahnya dan Jawatankuasa Khas Ekonomi boleh mengukuhkan asas ekonomi.

Labels:

Monday, August 31, 2015

هاري مرديك. Hari Merdeka

سلاين دري جغكاءن، ڤغوروسن دان اساس ايكهنهمي, ڤغورغن قادر كميسكينن دان اينيشياتيۏ, مليسيا ممرلوكن ڤنتدبيرن يغ باءيك, تلوس دان اكاوءتتبل.
Selain dari jangkaan, pengurusan dan asas ekonomi, pengurangan kadar kemiskinan dan initiatif, Malaysia memerlukan pentadbiran yang baik, telus dan akauntabel.

Labels: , ,

Sunday, August 30, 2015

ڤرهيمڤونن امن. Perhimpunan aman

ڤرهيمڤونن برصيه دسكيتر داتارن مرديك كوالا لومڤور ڤد 29 دان 30 اوگوس 2015 اداله امن دان ڤوليس ممنتاوڽ دغن امن. مليسيا بوليه منريما ڤربنتهن امن.
Perhimpunan Bersih di sekitar Dataran Merdeka Kuala Lumpur pada 29 dan 30 Ogos 2015 adalah aman dan polis memantaunya dengan aman. Malaysia boleh menerima perbantahan aman.

Labels:

Selamat Hari Merdeka سلامت هاري مرديكا

Selamat Hari Merdeka سلامت هاري مرديكا

Labels:

ڤرهيمڤونن دسميتر داتارن مرديكا لنتس امن. Perhimpunan di sekitar Dataran Merdeka lantas aman

ڤرهيمڤونن دسكيتر داتارن مرديكا ملنتسكن امن. ڤارا ڤسرتا برباجو كونيغ هارڤ ڤوليس مپمبوغكن چارا امن.
Perhimpunan di sekitar Dataran Merdeka melantaskan aman. Para peserta berbaju kuning berharap polis menyambungkan cara aman.

Saturday, August 29, 2015

ڤميمڤين برخيدمت دغن ترباءيك. Pemimpin berkhidmat dengan terbaik

داتوء سري ناجيب كات رعيت ڤيليه ڤميمڤين يغ برخيدمت دغن ترباءيك. ڤميمڤين ڤرلو ممنتيغكن اورغ راماي بوكن ديري سنديري.
Datuk Seri Najib kata rakyat pilih pemimpin yang berkhidmat dengan terbaik. Pemimpin perlu mementingkan orang ramai bukan diri sendiri.

Labels:

ڤراساءن رعيت ترهادڤ ڤرگولقءن. Perasaan rakyat terhadap pergolakan

ڤد 2 ڤتغ هاري اين، ريبوان ڤسرتا برباجو كونيغ نرارق ددڤن ڤاسر سني كوالا لومڤور. سينتيمن رعيت ترهادڤ ڤرگولقءن دالم دان لوار نگارا اداله بنر.
Pada 2 petang hari ini, ribuan peserta berbaju kuning berarak di depan Pasar Seni Kuala Lumpur. Sentimen rakyat terhadap pergolakan di dalam dan luar negara adalah benar.

Labels:

Friday, August 28, 2015

كومڤول سچارا سڤونتن. Kumpul secara spontan

راماي كومڤول دسكليليغ داتارن مرديكا سچارا سڤونتن امن هاري اين كران سواسان كتيدقتنتوان ددالم دان لوار نگارا. مريكا توغگو لغكه سڤونتن دان موناسبه كراجاءن.
Ramai kumpul di sekeliling Dataran Merdeka Kuala Lumpur secara spontan dan aman hari ini kerana suasana ketidaktentuan di dalam dan luar negara. Mereka tunggu langkah spontan dan munasabah Kerajaan.

Labels:

Thursday, August 27, 2015

ڤرهيمڤونن برصيه مستي امن. Perhimpunan bersih mesti aman

ڤرهيمڤونن برصيه اداله امن. كيت برهارڤ ڤوليس داڤت مغاول كاءداءن دسكيتر داتارن مرديكا كوالا لومڤور دان ممنتاي ڤغاچاو.
Perhimpunan Bersih adalah aman. Kita berharap polis dapat mengawal keadaan di sekitar Dataran Merdeka Kuala Lumpur dan memantau pengacau.

Labels:

Wednesday, August 26, 2015

ڤرهيمڤونن برصيه4. Perhimpunan Bersih 4

بريبو-ريبو اورغ دري ڤلباگاي تمڤت اكن بركومڤول دسكيتر داتارن مرديكا كوالا لومڤور سلڤس جالن-جالن دتوتوڤ ڤد 29 اوگوس 2015. ڤارا اغگوتا ڤوليس، ديوب نبداراي دان لاءين-لاءين اكن براد دڤرهيمڤونن برصيه دان ڤرهيمڤونن انتي برصيه. كيت برهارڤ كراجاءن اكن مغگوناكن چارا امن اونتوق مناغني ڤرهيمڤونن امن.
Beribu-ribu orang dari pelbagai tempat akan berkumpul di sekitar Dataran Merdeka Kuala Lumpur selepas jalan-jalan ditutup pada 29 Ogos, 2015. Para anggota polis, Dewan Bandaraya dan lain-lain akan berada di perhimpunan Bersih dan perhimpunan anti-Bersih. Kita berharap Kerajaan akan menggunakan cara aman untuk menangani perhimpunan aman.

Labels:

10 اغگوتا جاوتنكواس خاس ايكونومي. 10 anggota Jawatankuasa Khas Ekonomi

سڤولوه اغگوتا جاوتنكواس خاس ايكونومي تله داومومكن اوله داتوء سري ناجيب اونتوق مغوكوهكن اساس ايكونومي مليسيا. سموگ مريك بوليه مرداكن سينتيمين رعيت.
Sepuluh anggota Jawatankuasa Khas Ekonomi telah diumumkan oleh Datuk Seri Najib untuk mengukuhkan asas ekonomi Malaysia. Semoga mereka boleh meredakan sentimen rakyat.

Labels: