Lihat isu dengan Tan Seng Giaw

Monday, February 19, 2018

Lindung binatang

Binatang lindungan seperti berapa jenis ikan yu dan ikan pari besar dibunuh. Pihaknya mesti masukkan dalam senarai dan memastikan penguatkuasaannya.

بيناتڠ ليندوڠن سڤرتي براڤ جنيس ايكن يو دان ايكن ڤاري بسر دبونوه. ڤيهقڽ مستي ماسوقءن دالم سناراي دان ممستيكن ڤڠواتكواساءنڽ.

Labels:

Pantun, kaji tebalnya jalan

Kementerian Kerja Raya mestilah mengkaji mutu jalan Malaysia untuk memastikan semua jalan memenuhi keperluan.

Harap jabatan penuhi peranan,
Kerja Raya itu benjol mustahakan;
Turap jalan penuhi keperluan,
Kerja Raya perlu tonjol kesungguhan.

Labels:

Sunday, February 18, 2018

موتو جالن mutu jalan

كمنتريان كرجا راي مستي مڠكاجي موتو جالن مليسيا دان كمالڠن سرتا كچدراءن كران كچاچتن جالن. ميثلڽ جك شرطڽ جالن 10 اينچي تبل، براڤ جالن هاڽ 5 اينچي؟
Kementerian Kerja Raya mesti mengkaji mutu jalan Malaysia dan kemalangan serta kecederaan kerana kecacatan jalan. Misalnya Jika syaratnya jalan 10 inci tebal, berapa jalan hanya 5 inci sahaja?

Labels:

Saturday, February 17, 2018

Mata wang maya, bitcoin مات واڠ، بيتكوين

Mata wang maya seperti bitcoin berkembang. Rakyat berharap Bank Negara Malaysia boleh terus memberi panduan mengenainya. Nilai mata wang ini naik turun dengan hebat: urusan tidak melalui bank. Buih atau gelembung?

مات واڠ ماي سڤرتي بيتكوين بركمبڠ. رعيت برهارڤ باڠك نݢارا مليسيا بوليه تروس ممبري ڤندوان مڠناءيڽ. نيلاي مات واڠ اين ناءيق تورون دڠن هيبت: اوروسن مات واڠ تيدق ملالوءي باڠك. بوءيه اتاو ݢلمبوڠ؟

Labels:

Pantun, Negara Sukan

Bolehkah Malaysia menjadi negara sukan? Dasar harus baik. Berapa bidang seperti badan sukan perlu diuruskan dengan cekap.

Banyak orang mesti jangka naik,
Malaysia peroleh tinggi masa depan;
Banyak bidang mesti dijaga baik,
Malaysia boleh jadi negara sukan.

بوليهكه مليسيا منچادوق نݢارا سوكن؟ داسر هاروس باءيق. براڤ بيدڠ سڤفتي بادن سوكن ڤرلو دجاݢا دڠن چݢه.

باڽق اورڠ مستي جڠك ناءيق،
مليسيا ڤراوليه تيڠݢي ماس دڤن؛
باڽق بيدڠ مستي دجاݢا باءيق،
مليسيا بوليه جادي نݢارا سوكن.

Labels:

Friday, February 16, 2018

Pantun, silaturahim صلتالرحم

Rakyat berhijrah ke bandar. Nilai seperti silaturahim susah dilihat.

Seperti sutera dalam lukisan: sesuatu yang baik beroleh tempat yang baik pula.

Hendak intim desa Kepung,
Seperti berada dalam impian;
Nampak silaturahim cara kampung,
Seperti sutera dalam lukisan.

رعيت برهجره كبندر. نيلاي سڤرتي صلتالرحم سوسه دليهت.

سڤرتي سوترا دالم لوكيسن: سسواتو يڠ باءيق براوليه تمڤت يڠ باءيق ڤولا.

هندق ايتيم ديسا كڤوڠ،
سڤرتي براد دالم ايمڤيان؛
نمڤق صلتالرحم چارا كمڤوڠ،
سڤرتي سوترا دالم لوكيسن.

Labels:

Thursday, February 15, 2018

Pantun, perayaan dan percutian ڤراياءن دان ڤرچوتيان

Musim perayaan wujud peluang untuk rakyat berbilang bangsa bercuti di Malaysia.

Semasa raya ramai berjumpa,
Ada kaum dapat berkawan;
Semasa raya pelbagai bangsa,
Semua kaum dapat percutian.

موسيم ڤراياءن وجود ڤلواڠ اونتوق رعيت بربيلڠ بڠسا برچوتي دمليسيا.

سماس راي راماي برجومڤا،
اد قوم داڤت بركاون؛
سماس راي ڤلباݢاي بڠسا،
سموا قوم داڤت ڤرچوتيان.

Labels:

Wednesday, February 14, 2018

Pantun, lebuhraya sesak لبوهراي سسق

Lebuhraya sangat sesak ketika musim perayaan. Para pemandu mesti berhati-hati.

Raya memang kereta banyak,
Tentu rindu keluargaan sangat;
Jalanraya memang maha sesak,
Tentu pandu dengan cermat.

لبوهراي ساڠت سسق كتيك موسيم ڤراياءن. ڤارا ڤمندو مستي برهاتي-هاتي.

راي ميمڠ كريتا باڽق،
تنتو ريندو كلوارݢاءن ساڠت؛
جالنراي ميمڠ ماها سسق،
تنتو ڤندو دڠن چرمت.

Labels:

Lebuhraya لبوهراي

Para pemandu di lebuhraya Malaysia mesti berhati-hati.

ڤارا ڤمندو دلبوهراي مليسيا مستي برهاتي-هاتي.

Labels:

Tuesday, February 13, 2018

Laporan kebakaran bangunan KWSP, لاڤورن كباكرن باڠونن

Semoga kita dapat laporan sebenar mengenai punca kebakaran bangunan KWSP, Petaling Jaya, Malaysia.

سموݢ كيت داڤت لاڤورن سبنر مڠناءي كباكرن باڠونن KWSP، ڤتاليڠ جاي، مليسيا.

Labels:

Pantun, selalu berhati-hati سلالو برهاتي-هاتي

Sekali si buta kehilangan tongkat: sentiasa berwaspada setelah sekali menghadapi kesusahan.

Mukmin di desa timbang berhijrah,
Selagi di kota kehidupan cermat;
Pemimpin ini kerja yang salah,
Sekali si buta kehilangan tongkat.

دݢالي سي بوتا كهيلڠن تيڠݢي: سنتياس براوس ستله سكالي مڠهادڤي كسوسهن.

معمين دديسا تيمبڠ برهجره،
سلاݢي دكوتا كهيدوڤن چرمت؛
ڤميمڤين اين كرجا يڠ ساله،
سكالي سي بوتا كهيلڠن توڠكت.

Labels: