Lihat isu dengan Tan Seng Giaw

Sunday, January 23, 2011

Kementerian Sumber Asli perlu membaiki kecekapan perkhidmatan jabatan tanah

Timbalan Pengerusi Kebangsaan DAP dan Ahli Parlimen Kepong Dr Tan Seg Giaw menyeru supaya Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar mempertingkatkan efisiensinya termasuk prosedur dan kawalan di jabatan-jabatan tanah dan galian. Dengan perkhidmatan yang lebih baik, masalah geran 1124 unit rumah di Taman Kepong dapat diselesaikan.

Pada 2011, peruntukan Jabatan Pengurusan Tanah dan Undang-Undang di kementerian tersebut adalah RM 176 juta. Wang ini mestilah digunakan dengan berkesan, misalnya memperelokkan perkhidamtan di jabatan tanah dan galian.

Pada 23.1.2011, Dr Tan berjumpa dengan para penduduk di Taman Kepong untuk menjelaskan langkah-langkah yang telah diambil bagi menangani masalah geran di taman itu. Pada 27.12.2010, kami telah menemui Encik Latif Ali, Timbalan Pengarah,Jabatan Tanah dan Galaian, Wilayah Persekutuan.

Lebih 40 tahun yang lalu, sijil geran kekal di taman tersebut tidak dikeluarkan. Pada masa itu, jurukur tanah tidak dilesenkan. Adalah tidak wajib bagi pemilik rumah bagi mendapat geran kekal.

Pemaju haruslah bertanggungjawab untuk hal geran. Dewan Bandaraya, Jabatan Tanah dan Galian serta Jabatan Ukur dan Pemetaan perlu mengambil perhatian.

Pemilikan tanah di Taman Kepong adalah mutlak. Tetapi, 1124 unit rumah mempunyai sijil geran sementara. Geran kekal hanya boleh diterbitkan bila lot-lot telah diukur dengan halus. Setakat ini, kerja ukur telah dibuat ke atas 47 lot. Bilakah baki 1077 lot boleh diukur? Kita akan pergi ke Jabatan Ukur dan Pemetaan Wilayah Persekutuan untuk mendapat tahu keadaan kerja ukur di taman itu.

Selain daripada Jabatan Tanah yang cekap, Jabatan Ukur dan Pemetaan, Dewan Bandaraya dan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan mestilah mengkaji secara menyeluruh keadaan perumahan dan geran. Kini, orang ramai yang pergi ke jabatan-jabatan berkenaan menemui kakitangan yang baik dan yang kurang baik. Jika nasib baik, mereka mendapat perkhidmatan yang elok. Sebaliknya, mereka akan berasa kecewa.

Dr Tan Seng Giaw

Sunday, January 09, 2011

Pejabat Tanah mestilah berikhtiar mengatasi masalah geran tanah

Timbalan Pengerusi Kebangsaan DAP dan Ahli Parlimen Kepong Dr Tan Seng Giaw menyeru supaya Jabatan Tanah dan Galian, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, mempertingkatkan usaha untuk menyelesaikan masalah geran tanah 1124 unit tumah di Taman Kepong, agar mereka dapat geran kekal.

Pihak berkuasa haruslah memberi perhatian untuk memastikan semua pemaju mematuhi syarat-syarat perjanjian termasuk geran. Sementara itu, kerajaan patut mengurangkan birokrasi.

Pada 9.1.2011, Dr Tan bersama dengan wakil-wakil penduduk Taman Kepong membuat kenyataan tersebut.

Lebih 40 tahun yang lepas, pemaju Kepong Development Sdn Bhd memajukan Taman Kepong. Semasa itu jurukur tanah tidak payah mengambil lesen dan permohonan geran kekal tidak diwajibkan. Unit ukuran ialah kaki persegi. Kini, meter persegi digunakan.

Pada 27.12.2010, wakil penduduk dan saya menemui Encik Latif Ali, Timbalan Pengarah, Jabatan Tanah dan Galian Wilayah, Persekutuan KL. Jabatan itu hanya mewarisi kesulitan geran ini. Kami berharap ia akan mengatasinya.

Fasa pertama Taman Kepong mempunyai 525 unit rumah dan Fasa kedua 600 unit. Setakat ini ada 47 yang menukar unit ukuran lot dari kaki persegi kepada meter persegi.

Pemaju haruslah bertanggungjawab untuk geran tanah. Dewan Bandaraya, Jabatan Ukur dan Jabatan Tanah dan Galian mestilah mengambil perhatian.

Terdapat sesetengah pemaju sanggup menghadapi pelbagai masalah dengan baik, termasuk menentukan geran yang tepat.

Kami mendesak supaya pihak yang berkenaan mengambil berat terhadap semua projek perumahan. Begitu, para pembeli diberi geran tanah yang tepat.

Dr Tan Seng Giaw

Thursday, January 06, 2011

JKR mestilah turunkan rangka besi di Tiang 28 MRR2 dengan cepat

Timbalan Pengerusi Kebangsaan DAP dan Ahli Parlimen Kepong Dr Tan Seng Giaw menyeru supaya Jabatan Kerja Awam (JKR) menurunkan rangka besi di Tiang 28 Jejambat Jalan Lingkaran Tengah 2 (MRR2) dengan cepat dan memastikan keselamatan lalulintas.

Dr Tan mengeluarkan kenyataan pada 7.1.2011. Semalam, beliau menerima surat dari JKR yang memberitahu tujuan kawalan lalulintas di bawah Jejambat MRR2 pada jam 10 malam 8.1.2011 hingga 6 pagi 9.1.2011 untuk menurunkan rangka besi di Tiang 28 MRR2 berhadapan dengan Kompleks Desa Kepong dan Stesen Kepong Sentral. Keputusan ini telah dibuat di mesyuarat JKR pada 23.12.2010.

Dalam beberapa tahun ini, peristiwa keretakan sesetengah tiang jajambat MRR2 telah menimbulkan huru-hara. Setelah membelanjakan kira-kira RM70 juta, rangka besi masih ditinggalkan di Tiang 28 dan jaring hijau di beberapa tiang lain.

Saya sering membangkitkan soalan mengenai keselamatan jejambat tersebut di Dewan Rakyat. Kementerian Kerjaraya mengulangi jawapannya bahawa jejambat itu adalah selamat.

Saya berharap pada malam 8.1.2011, JKR boleh membuka rangka besi di Tiang 28 dengan cepat. Kemudian, lalulintas di bawah jejambat dapat dipulihkan.

Saya akan terus memberi perhatian kepada MRR2 termasuk siapa yang bertanggungjawab tentang bayaran RM70 juta untuk memperbaikinya serta siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM).

Dr Tan Seng Giaw

Wednesday, January 05, 2011

Adakah JAKIM mengiktiraf sijil IFRC untuk mekanan halal?

Timbalan Pengerusi Kebangsaan DAP dan Ahli Parlimen Kepong Dr Tan Seng Giaw menyeru supaya Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Jamil Khir Baharom, menjelaskan apakah status Islamic Food Reseach Centre Malaysia & Asia Region (IFRC Asia), yang dimiliki Bahtera Lagenda Sdn Bhd.

Adakah Kerajaan mengiktiraf sijil IFRC untuk makanan halal? Adakah ia didaftarkan di Malaysia?

Pada 5.1.2011, Dr Tan membuat seruan tersebut setelah menerima aduan daripada orang awam mengenai sijil halal.

Hari ini, Menteri di Jabatan Perdana Menteri mengumumkan bahawa Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) akan menubuhkan Makmal Analisis Institut Halal Malaysia yang dikendalikan pegawai jabatan itu sendiri di Bandar Enstek, Nilai, Negeri Sembilan. Institut ini, yang bernilai RMK27.3 juta, adalah terletak di atas tanah seluas RM27.3juta hektar dan dijangka beroperasi sepenuhnya dua tahun lagi.

Soalan yang pokoknya ialah berapa institut diizinkan oleh Kerajaan untuk mengeluarkan sijil halal di negara ini?

Menurut Datuk Seri Jamil Khir Baharom, institut JAKIM menjadi satu-satunya makmal seumpamanya di dunia, sekaligus meningkatkan jaminan halal bahan yang diuji. JAKIM sedang bekerjasama dengan Makmal Analisis Sementara Produk Halal Universiti Putra Malaysia bagi melaksanakan persijilan halal.

Orang-orang yang mempunyai sijil IFRC telah difahamkan bahawa konsultannya adalah Hj Abdullah Fahim yang pernah berkhidmat dengan JAKIM. Menteri mestilah menyiasat bilangan orang yang mempunyai sjil IFRC. Apakah keadaan yang sebenarnya?

Dr Tan Seng Giaw