Lihat isu dengan Tan Seng Giaw

Thursday, November 19, 2009

Harus pantau orang asing yang menyalahgunakan visa pelajar

Timbalan Pengerusi Kebangsaan DAP dan Ahli Parlimen Kepong mendesak Kerajaan Pusat supaya memantau dengan berkesan orang-orang asing yang menyalahgunakan visa pelajar.

Saya setuju dengan kenyataan Menteri Pengajian Tinggi, Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin yang mengatakan bahawa pemantauan perlu dibuat mulai hari pertama mereka mendaftar masuk hingga tamat pengajian.

Dr Tan mengulas kenyataan Menteri Pengajian Tinggi mengenai tindakan yang mesti diambil untuk memastikan hanya pelajar-pelajar yang trulen dibenar masuk ke Malaysia.

Negara kita mengalu-alukan pelajar asing terutamanya untuk memasuki institusi pengajian tinggi awam dan swasta (IPTA dan IPTS). Tetapi, ada pelajar termasuk dari Afrika yang menyalahgunakan visa untuk kegiatan yang lain. Ada yang menggunakan Malaysia sebagai batu loncatan untuk memergi ke Amerika Syarikat.

Kita boleh lihat kedatangan orang-orang asing termasuk dari benua Afrika di bandaraya kita khasnya di Kuala Lumpur. Misalnya, orang-orang Afrika berkumpul di sesetengah tempat di Kepong, misalnya di Metro Prima dan Taman Usahawan, Batu 7, Jalan Kepong termasuk kedai kopi yang dikendalikan oleh mereka. Jika budi pekertinya tidak serupa dengan rakyat tempatan, itu bukan asas untuk mengesyaki kegiatan mereka. Tapi, Kerajaan patut menenguk sama ada mereka ini benar-benar pelajar.

Apabila orang-orang Afrika memasuki gelanggang bola sepak di Metro Prima, rakyat tempatan cuba mengelakkan mereka. Saya berharap ini bukan kerana perbezaan warna kulit semata-mata.

Selain daripada Kementerian Pengajian Tinggi, Kementerian Dalam Negara memain peranan yang terpenting untuk mengawal kegiatan orang-orang asing yang memegang visa pelajar. Ada media yang menyebutkan bahawa Menteri Dalam Negera, Datuk Seri Hishammuddin Tun Hussein akan menubuhkan satu pasukan khas melalui Jawatankuasa Kabinet Mengenai Pekerja Asing dan Pendatang Asing Tanpa Izin. Semoga pasukan khas ini berfungsi dengan efektif.

Di mana-mana negara yang terdapat pendatang sama ada dengan izin atau tanpa izin, masalah timbul semacam penjenayahan. Kita perlu kawalan yang ketat.

Saya pernah membangkit hal pendatang termasuk dari Afrika di Dewan Rakyat. Jawapan dari Kerajaan ialah keadaannya adalah terkawal.

Dr Tan Seng Giaw

Tuesday, November 17, 2009

YAB mempengerusikan mesyuarat ICU setiap minggu?

Timbalan Pengerusi Kebangsaan DAP dan Ahli Parlimen Kepong Dr Tan Seng Giaw hendak mengetahui bagaimana YAB Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dapat mempengerusikan Unit Pneyelarasan Pelaksanaan (ICU) setiap minggu seperti yang dijanjikan.

ICU adalah agensi yang dikatakan unggul di Jabatan Perdana Menteri yang menentukan pengurusan dan pelaksanaan tugas-tugas khas dan projek di bawah peruntukan khas, projek penyelenggaraan infrastruktur awam dan infrastruktur asas teratur dan berkesan serta memastikan pelaksanaan mesyuarat jentera penyelarasan pelaksanaan. Pada tahun 2010, peruntukan bagi ICU ialah RM422 juta.

Dr Tan mengambil bahagian di dalam perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan (Bajet) 2010 peringkat jawatankuasa untuk Jabatan Perdana Menteri dengan peruntukan RM12.2 bilion.

Pada tempoh hari, Perdana Menteri mengatakan beliau hendak mempengerusikan ICU dan unit pengurusan untuk melihatkan pelaksanaan projek-projek yang terkandung di dalam Bajet 2010.

Memang, rakyat mengkhuatirkan kemampuan Kerajaan Pusat melaksanakan projek-projek dengan sempurna. Misalnya, ketelusan pelaksanaan projek-projek di bawah dua pakej rangsangan ekonomi berjumlah RM67 bilion dipersoalkan.

Minggu lepas, Najib menghadiri Persidngan APEC di Singapura. Tugasnya adalah sangat sibuk. Orang ramai sedang tunggu untuk menyaksikan setakat mana beliau boleh mempengerusikan mesyuarat ICU bagi menjayakan projek-projek.

Dr Tan Seng Giaw

Wednesday, November 11, 2009

Mekanisme efektif untuk subsidi minyak

Timbalan Pengerusi Kebangsaan DAP dan Ahli Parlimen Kepong Dr Tan Seng Giaw menyeru supaya Kerajaan Pusat memastikan mekanisme baru yang efektif untuk memberi subsidi minyak kepada golongan sasar dalam ertikata yang sebenarnya.

Dr Tan mengulas jawapan Timabalan Menteri Kewangan YB Datuk Chor Chee Heong mengenai subsidi minyak di Malaysia pada 12.11.2009.

Menurut Timbalan Menteri, sehingga September, 2009, subsidi minyak adalah RM3.54 bilion. Jika ikut cara subsidi yang sedia ada, jumlah untuk 2010 akan meningkat kepada RM10 bilion.

Orang-orang asing yang masuk ke negara menikmati subsidi ini. Bajet 2010 bertujuan untuk memberi subsidi ini kepada rakyat Malaysia yang berpendapatan rendah dan sederhana. Kami hendak melihat apakah kaedah yang akan diwujudkan bagi menentukan hanya golongan sasaran ini memperolehi manfaatnya.

Minyak dan gas keluaran negara ini adalah terhad. Ini bererti kita mestilah menggunakan hasil dari minyak dengan hemah termasuk pelaburan yang bijak untuk masa depan. Pada tahun 2008 hasil dari minyak adalah RM63 bilion dan pada tahun 2009 dianggarkan jumlah yang hampir sama.

Apabila harga sesuatu barang seperti petrol adalah sangat murah berbanding dengan negara-negara lain terutamanya jiran, maka orang-orang asing mengambil kesempatan. Penyeludupan berlaku.

Nampaknya, Kerajaan memerlukan masa untuk mengaturkan mekanisme yang berkesan untuk memberi subsidi hanya kepada golongan sasar. Maka, subsidi mungkin boleh dikurangkan.

Dr Tan Seng Giaw

Tuesday, November 10, 2009

SPRM perlu menunjukkan kredibilitinya

Timbalan Pengerusi Kebangsaan DAP dan Ahli Parlimen Kepong Dr Tan Seng Giaw berpendapat bahawa Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) mestilah menunjukkan imej, kredibiliti dan prestasinya.

Pada 10.11.2009, Dr Tan mengulas kenyataan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Mohamed Nazri Abdul Aziz tentang keyakinan beliau terhadap SPRM yang disebutkan sebagai melaksanakan tugasnya dengan profesional dan telus bagi membawa pihak terbabit ke muka pengadilan.

Beliau mengatakan bahawa SPRM telah bertindak terhadap pendedahan dalam Laaporan Audit Negara 2008 dan setakat ini telah membuka 41 fail siasatan.

Kita meumpukan perhatian kepada SPRM sebagai sebuah badan yang penting untuk memerangi rasuah. Tetapi, kematian Teoh Beng Hock telah merumitkan keadaan. Semoga punca kematiannya dapat dibongkarkan oleh Mahkamah Koroner kelak.

SPRM telah menyiasat Zon Bebas Pelabuhan Klang (PKFZ) untuk beberapa tahun. Skandal PKFZ melibatkan RM4.5 bilion dan mungkin RMRM12.5 bilion jika tidak ada langkah yang berkesan. Dari Kabinet, ke Kementeran dan Lembaga Pelabuhan Klang, peraturan kewangan telah diabaikan. Apakah hasil siasata SPRM?

SPRM perlu memperbaiki imej dan kredibilitinya.

Dr Tan Seng Giaw


Sehubungan itu, beliau meminta semua pihak bersabar dan memberi peluang kepada SPRM melaksanakan tugas tanpa sebarang tekanan.
"Keseriusan SPRM untuk mengambil tindakan berhubung pendedahan Laporan Ketua Audit Negara tidak perlu diragui.
"Ini telah terbukti pada tahun lepas apabila 15 orang dituduh di mahkamah atas 94 pertuduhan di samping 18 laporan tata tertib dan surat nasihat telah dikeluarkan kepada jabatan atau agensi berkaitan," katanya ketika menggulung perbahasan Bajet 2010 di Dewan Rakyat hari ini.

Sunday, November 08, 2009

Atasi masalah geran strata

Timbalan Pengerusi Kebangsaan DAP dan Ahli Parlimen Kepong Dr Tan Seng Giaw mendesak supaya Kerajaan Pusat berikhtiar untuk menyelesaikan permasalahan gera strata di seluruh negara seperti kira-kira 1,000 unit di Pusat Kepong yang menghadapi ketiadan geran lebih-kurang 18 tahun.

Kita mengikuti syor Kerajaan untuk menangani projek-projek perumahan terbengkalai. Sementara itu, kita mengharapkan pihaknya juga menumpukan perhatian kepada masalah perumahan yang lain semacam geran strata.

Pada 8.11.2009, Dr Tan berjumpa dengan para penduduk di Pusat Kepong mengenai ketiadaan geran strata, yang merupakan masalah seluruh negara.

Berapa tahun ini, Malaysia menghadapi kesulitan sesetengah projek-projek perumahan. Bajet 2010 mengakui bahawa terdapat 148 projek terbengkalai, yang melibatkan 49,913 unit dan 31,824 pembeli. Di antaranya, masih ada 87 projek yang kerjanya belum dimula semula., termasuk 41 projek rumah kos rendah. Kerajaan memperuntukkan RM200 juta bagi mengatasi projek-projek ini. Diharapkan yang terbengkalai dapat dipulihkan.

Selain dari projek terbengkalai, Kerajaan mestilah mewujudkan strategi yang berkesan untuk menangani masalah geran strata. Perbuatan ini akan menunjukkan setakat mana pihak berkuasa dapat mengurangkan kesusahan rakyat. Pemaju Pusat MBF tidak ada lagi; ia diambil alih oleh Danaharta. Tetapi, masalah geran strata berterusan.

Lebih dua tahun yang lepas, Kerajaan telah meminda beberapa akta berkaitan dengan perumahan. Penguatkuasaan undang-undang ini masih belum menunjukkan kesannya terhadap masalah seumpama geran strata.

Kami akan berhubung dengan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dan Jabatan Tanah dan Galian untuk mengatasi masalah geran strata.

Dr Tan Seng Giaw

Tuesday, November 03, 2009

Mengatasi ketirisan jabatan kerajaan

Timbalan Pengerusi Kebangsaan DAP dan Ahli Parlimen Dr Tan Seng Giaw memberi peringatan kepada Kerajaan supaya mengambil tindakan yang efektif terhadap pegawai-pegawai yang terlibat dengan ketirisan di jabatan-jabatan kerajaan.

Pasukan Petugas Khas Kabinet untuk menangani ketirisan di dalam Laporan Ketua Audit Negara adalah pasukan yang pertama tentang masalah ini. Semoga ia benar-benar bertugas untuk menangani masalah ini.

Pada 2.11.2009, Dr Tan menyentuh perkara ini di dalam Dewan Rakyat.

Mengatasi ketirisan

Setiap tahun laporan ketua audit negara menunjukkan ketirisan berbilion ringgit. Pada tahun 2008, pelbagai perbelanjaan oleh jabatan-jabatan memaparkan angka yang memeranjatkan. Misalnya, kos Projek Landasan Berkembar Elektrik antara Rawang dan Ipoh adalah RM4.34 bln. Penyediaannya seperti reka bentuk adalah lewat 70 hingga 237 hari. Keretapi elektrik dijangka mempunyai kelajuan 160 km sejam. Tetapi, yang didapatinya ialah keretapi disel dengan kelajuan 80 km sejam.

Pasukan petugas

Pasukan Pertugas untuk mengatasi kecurangan Kementerian Pengangkutan telah menubuhkan tiga pasukan petugas untuk menangani masalah skandal Zon Bebas Pelabuhan Klang (PKFZ). Kalau pasukan ini tidak bertugas, maka masalah tidak dapat diatasi. Kabinet mengadakan satu pasukan petugas khas lagi untuk PKFZ. Kita tunggu untuk melihat hasil dari pasukan-pasukan ini.

Setiap tahun Ketua Audit Negara mengemukakan laporan audit yang membongkarkan kelemahan pelbagai jabatan dan agensi kerajaan. Sejak tahun 1982, saya menyeru supaya tindakan diambil terhadap sesiapa yang melakukan kecurangan. Tindakan susulan adalah kurang. Pada 29.10.2009, Kabinet memutuskan untuk menubuhkan sebuah Pasukan Khas yang diketuai Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Sidek Hassan dan dianggotai oleh Tan Sri Wan Abdul Aziz Wan Abdullah, Tan Sri Ismail Adam dan Tan Sri Ambrin Buang. Ini adalah kali yang pertama langkah seperti ini diambil. Mudah-mudahan pasukan ia dapat memainkan peranan yang efektif.

Dr Tan Seng Giaw

Meningkatkan disiplin kewangan fiskal bajet 2010

Timbalan Pengerusi Kebangsaan DAP dan Ahli Parlimen Kepong menyeru supaya Kerajaan Pusat mempertingkatkan disiplin kewangan fiskal dan memastikan perbelanjaan yang produktif.

Kita wajar berikhtiar untuk menambahkan penyertaan wanita di pelbagai bidang dan meningkatkan kebebasan media ( ini tidak termasuk berita agama, bangsa dan lain-lain benda pelampau yang boleh menimbulkan porak-perandaan negara).

Pada 2.11.2009, Dr Tan mengambil bahagian di dalam perbahasan Bajet 2010.

Bajet 2010 mempunyai banyak syor dan sebutan yang manis belaka. Semoga semua dapat dilaksanakan.

Ibarat burung: mulut manis jangan dipakai; perkataan manis selalu berisi semu di dalamnya.

Malaysia sedang menghadapi perubahan politik, ekonomi dan iklim. Perubahan dunia telah menjejaskan negara ini. Kemerosotan ekonomi dunia masih mendatangkan kesan ke atas ekonomi negara ini.

Yang membimbangkan ialah defisit bajet 12 tahun berturut-turut. Kita mestilah jaga kesejahteraan rakyat. Sementara itu, kita haruslah berikhtiar untuk mengurangkan defisit ini.

Tahun 2009, defisit meningkat ke 7.4% dan tahun 2010 dianggarkan 5.6%. Bajet 2010 berjumlah RM191.5 bilion berbanding dengan RM207.9 bilion 2009, kurang RM6.4 bilion. Nampak ada usaha untuk mengurangkan defisit. Tetapi, ia tidak mencukupi. Kita memerlukan rancangan yang berkesan untuk mengurangkannya.

IMF telah menetapkan defisit tidak boleh lebih daripada 5%. Kita tidak boleh meniru Jepun dan Amerika Syarikat yang merupakan ekonomi dunia kedua dan pertama masing-masing. Mereka mengalami defisit bertahun-tahun, tetapi kadar pendapatan per seorangan Jepun tidak turun.

Dua pakej rangsangan ekonomi berjumlah RM67 bilion. Setakat ini, yang diketahui hanya kurang daripada RM10 bilion telah dibelanjakan. Adalah jelas bahawa kita perlu perbelanjaan produktif.

Hutang dalam negeri meningkat ke 52.4% berjumlah RMRM 362.6 billion; hutang luar negara turun ke RM 13.9 bilion. Jika hutang meningkat, penarafan kredit akan naik, kadar faedah melambung. Ini memberi tekanan kepada inflasi.

Dr Tan Seng Giaw