Lihat isu dengan Tan Seng Giaw

Monday, August 23, 2010

Penguatkuasaan berkesan ke atas bas ekspres

24.8.2010: Penguatkuasaan yang berkesan ke atas bas-bas ekspres dan pelancong

Timbalan Pengerusi Kebangsaan DAP dan Ahli Parlimen Kepong Dr Tan Seng Giaw menekankan bahawa Kerajaan Pusat mestilah mempertingkatkan kawalan dan penguatkuasaan terhadap bas-bas ekspres dan pelancong yang menyeleweng untuk mengurangkan kemalangan dan kematian.

Dr Tan masih melihat bas-bas ekspres yang sangat laju di lebuh raya. Kementerian Pengangkutan haruslah memperketatkan penguatkuasaan langkah-langkah keselamatannya..

Akta Keselamatan Kerja dan Kesihatan 1994 dan Jabatan dengan nama yang sama mewujudkan langkah-langkah keselamatan. Jabatan ini telah mengkaji sebab-musabab pemandu-pemandu bas ekspres terlibat dengan kemalangan termasuk memandu dengan masa yang panjang.

Bas-bas pelancong dan ekspres memainkan peranan yang tertentu. Kemudahan pengangkutan yang diberi kepada penumpang dan pelancong adalah diakui. Tetapi, ada sesetengah pemandu bas yang tidak menjaga keselamatan penumpang dan jalan dengan baik. Di jalan-jalan terutamanya jalan raya, kita boleh lihat bas ekspres yang terlalu laju. Kenderaan kecil terpaksa mengelakkan kenderaan yang besar ini.

Menurut Kementerian Dalam Negeri, dari tahun 2005 hingga 2009, jumlah kemalangan jalan raya yang melibatkan bas ekspres adalah sebanyak 12,801 dan mencatatkan 128 kematian. Kita akan menyusulkan kepada angka-angka untuk tahun ini dan jenis-jenis kenderaan yang terlibat.

Selain Kementerian Pengangkutan dan Jabatan Keselamatan Kerja dan Kesihatan, Kementerian Pelancongan haruslah mengambil perhatian yang lebih tentang keadaan bas-bas dan prestasinya termasuk di jalan-jalan raya. Pegawai-pegawai yang bertugas perlu menunjukkan integriti.

Dr Tan Seng Giaw

Tuesday, August 17, 2010

DBKL mestilah tingkatkan efisiensi pentadbiran dan pembangunan

Timbalan Pengerusi Kebangsaan dan Ahli Parlimen Kepong Dr Tan Seng Giaw menitikberatkan bahawa Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) perlu meningkatkan kecekapan di dalam pentadbiran dan pembangunan untuk mencapai taraf dunia pada 2020. Salah satu tujuannya ialah memperbaiki ranking KL di kalangan bandaraya dunia.

Dalam satu penafsiran, ranking KL adalah ke-48. Jika semua pihak boleh berikhtiar, ranking ini boleh naik ke kalangan 20 bandaraya yang terkemuka.

Pada 18.8.2010, Dr Tan melihat Majalah Dasar Luar Amerika yang menafsirkan 65 buah bandaraya dunia dengan New York merupakan yang pertama, London kedua, Tokyo ketiga dan KL ke-48

Wawasan Malaysia adalah membolehkan negara ini menjadi sebuah negara maju sepenuhnya dari segi ekonomi, sosial, politik dan kerohanian pada tahun 2020. Wawasan untuk KL ialah mencapai sebuah bandaraya tropika bercahaya bertaraf dunia. Ini bermakna adanya taraf dunia di persekitaran kerja, hidup, niaga dan urus tadbir.

Misalnya, apakah peranan global KL bagi memanfaatkan semua penduduk, pekerja, pelawat dan pelaburnya. Penagihan unit-unit rumah dan gerai Bazaar Ramadan haruslah adil dan saksama.

Kita boleh berbanding dengan New York, London dan Tokyo dari segi persekitaran hidup, kerja dan niaga yang berkualiti tinggi. Kita masih ketinggalan. Yang ketaranya, DBKL menanamkan pokok-pokok hijau di KL. Usaha ini patut ditambahkan.

Wargakota, pekerja, pelawat dan pelaburnya berharap infrastruktur, persekitaran, pengurusan bandar dan kemudahan kebudayaan, sosial dan kemasyarakatan yang lebih baik. Bangunan besar seperti Puduraya tidak seharusnya wujud di persimpangan lalulintas yang tersibuk.

Dr Tan Seng Giaw

Sunday, August 08, 2010

Praktiskan nilai murni di Malaysia sehingga berjaya

Timbalan Pengerusi Kebangsaan DAP dan Ahli Parlimen Kepong Dr Tan Seng Giaw memberi peringatan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak agar berikhtiar menjayakan nilai-nilai murni di Malaysia. Selepas itu, Komuniti Asean menjelang 2015 akan menghormati Malaysia dengan baik.

Pada 8.8.2010, Dr Tan membaca kenyataan Najib terhadap penerapan nilai murni 1 Malaysia di kalangan rakyat negara ini boleh dihayati mesyarakat Asean untuk Komunitinya.

Tun Mahathir menyebutkan Bangsa Malaysia, Tun Abdullah mewujudkan Islam Hadhari dan Datuk Seri Najib menghayati 1 Malaysia dengan nilai murni. Bagi kita nilai-nilai yang dibangkitkan adalah cocok dengan konsep Malaysian Malaysia.

Setakat ini, Perdana Menteri mestilah bertungkus-lumus untuk menjayakan 1 Malaysia dan mengelakkan daripada menimbulnya kontradiksi seperti kalimah Allah boleh digunakan oleh bukan Islam di Sabah dan Sarawak. Di Semenanjung, keadaannya berlainan. Najib masih tidak dapat menerangkan sama ada sifat perkauman adakah dianggap sebagai 1 Malaysia. Bila timbalannya sentuh mengenai keutamaan di antara orang Melayu dengan orang Malaysia, Najib nampaknya setuju.

Pelbagai masyarakat Asean sedang memerhatikan pelaksanaan konsep 1 Malaysia dan cara-cara Najib mengatasi pelampau-pelampau kaum dan agama serta hubungan yang sebenarnya di antara kaum di negara ini.

Apakah konsep 1 Malaysia dilaksanakan di semua bidang termasuk ekonomi, pendidikan, kesihatan, kewujudan bandaraya,pencegahan rasuah dan alam sekitar? Apakah pemantauannya?

Komuniti Asean atau Komuniti Ekonomi Asean menjelang 2015 akan memberi erti yang baru dan moden kepada Asean. Malaysia perlu memainkan peranan yang penting. Perdana Menteri mempunyai tugas yang lebih berat termasuk mempraktiskan nilai-nilai murni.

Dr Tan Seng Giaw

Wednesday, August 04, 2010

Diharapkan semua pegawai kerajaan tempatan tidak mudah disogok

Timbalan Pengerusi Kebangsaan DAP dan Ahli Parlimen Kepong Dr Tan Seng Giaw menyeru supaya semua kerajaan tempatan mengadakan kempen memerangi rasuah untuk selama-lamanya.

Beliau juga berharap dengan kempen tersebut semua penjawat awam tidak mudah disogokkan. Tetapi, rasuah adalah sangat rumit.

Dr Tan mengulas darihal kempen bertema 'Bersama Lakukan Perubahan, Perangi Rasuah' yang dianjurkan oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) dan Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia (SPRM). Kempen ini adalah dilancarkan oleh Menteri Wilayah Persekutuan dan Kesejahteraan Bandar Datuk, Raja Nong Chik Raja Zainal Abidin dan diperhatikan oleh Datuk Bandar, Datuk Seri Ahmad Fuad Ismail, Timbalan Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Zakaria Jaafar dan Ketua Pengarah DBKL, Datuk Salleh Yusof.

Menteri tersebut berkata, "Berasaskan analisis ke atas profil pemberi rasuah sepangjang 10 tahun lalu, hampir 90% pemberi rasuah adalah mereka yang pernah berdepan tindakan penguatkuasaan kerana kesalahan penyeludupan barang terlarang, melindungi dan menggaji pendatang tanpa izin dan sebagainya."

Seperti kerajaan tempatan yang lain, DBKL menghadapi pelbagai pandangan daripada rakyat. Misalnya, ramai memohon mendapat unit rumah di bawah Program Perumahan Rakyat (PPR) termasuk di Pekan Kepong. Yang berjaya hanya sebahagian sahaja. Yang gagal mempunyai banyak aduan semacam pegawai-pegawai telah disogokkan.

Di padang besar Jinjang Utara, terdapat sebuah gelanggang bola keranjang yang telah rosak, yang masih digunakan oleh para belia. Tiga puluh ela darinya ada gerai-gerai makanan. Sesetengah gerai meletakkan meja dan kerusi di belakangnya sampai ke gelanggang waktu petang. Bila bola terbang ke meja, pihak penjaja tersinggung. Dalam beberapa tahun ini, mengapa DBKL tidak mengambil tindakan yang berkesan? Ada yang berpendapat bahawa ini sebabkan pegawai makan suap.

Bila wujudnya tempat-tempat di mana berlakunya kegiatan yang tidak diingini, contohnya rumah urut yang tidak sah, orang ramai mengesyaki pemerdagangan orang. Imigresen, polis dan DBKL dicurigai terlibat. SPRM dirayu supaya menyiasat dan mendapat bukti dan saksi.

Sebelum kita menyebutkan seseorang itu terlibat dengan rasuah, kita mestilah mempunyai bukti yang tidak boleh diragukan lagi dengan munasabah.

Dr Tan Seng Giaw