Lihat isu dengan Tan Seng Giaw

Monday, October 30, 2017

Hidupan liar terancam

Datuk Seri Dr Wan Junaidi kata terdapat 94 spesis haiwan yang sangat terancam (highly endangered) termasuk harimau belang. Pihaknya menubuh badan risikan. Kita perlu undang-undang dan penguatkuasaan yang berkesan.

Labels:

62 projek kesihatan ڤروجيق كصيحتن

Dato' Seri Dr Hilmi memberitahu Dewan Rakyat bahawa dalam 10 tahun ini, Kerajaan telah memperuntukkan RM10.89 bilion untuk 62 projek hospital. Ada projek yang tidak dilaksana dengan baik seperti Hospital Shah Alam. Sila pastikan semua projek dijalan dengan sempurna.

داتوء سري دوقتور هيلميت ممبريتاهو ديون رعيت بهوا دالم 10 تاهون اين، كراجاءن تله ممڤراونتوقءن RM10.89 بيليون اونتوق 62 ڤروجيق هوسڤيتل. اد ڤروجيق يڠ تيدق دلقساناکن دڠن باءيك سڤرتي هوسڤيتل شاه عالم. سيلا ڤستيكن سموا ڤروجيق سجالن دڠن سمڤورنا.

Labels:

Pantun, Berhenti cemar alam برهنتي چمر عالم

ڤارا ساءينتيس منداڤتي ڤارس كربون داءوكسيدا بومي ڤد 2016 اداله ڤاليڠ تيڠݢي دسجاره. سوهو دنيا تروس منيڠكت. اين منججسكن كهيدوڤن.

اهلي سدر عنصر مسءله،
تليتي سوكر عالم چمر؛
بومي توكر انسور اوبه،
برهنتي چمر عالم سكيتر.

Para saintis mendapati paras karbon dioksida bumi pada 2016 adalah paling tinggi di sejarah. Suhu dunia terus meningkat. Ini menjejaskan kehidupan.

Ahli sedar unsur masalah,
Teliti sukar alam cemar;
Bumi tukar ansur ubah,
Berhenti cemar alam sekitar.

Labels:

Sunday, October 29, 2017

Hutang luar terkumpul Malaysia هوتڠ لوار تركومڤول مليسيا

Pada akhir Jun 2017, hutang luar terkumpul Malaysia adalah RM877.6 bilion atau 65.2% KDNK. Kita mesti berusaha mengurangkan hutang negara.

ڤد اخير جون 2017، هوتڠ لوار تركومڤول مليسيا اداله RM877.6 بيليون اتاو  65.2% KDNK. كيت مستي براوسها  مڠورڠكن هوتڠ نݢارا.

Labels:

Perbahasan bajet 2018

Hari ini adalah bermulanya perbahasan Bajet 2018, RM242.3 bilion. Ahli Dewan Rakyat mengemukakan syor-syor untuk membelanja wang rakyat dengan berhemat.

هاري اين اداله برمولاڽ ڤربحثن باجيت 2018، RM242.3 بيليون. اهلي ديون رعيت مڠموكاكن شور-شور اونتوق ممبلنجاءي واڠ رعيت دڠن برهيمت.

Labels:

Pantun, Kurang hutang negara

Bajet (Belanjawan) 2018 mencatat hutang luar terkumpul Malaysia RM877.5 bilion pada hujung Jun 2017.

Jelitawan dekat Sepang,
Terangkan matang bicara;
Belanjawan catat hutang,
Kurangkan hutang negara.

باجيت(بلنجاون) 2018 منچاتت هوتڠ لوار تركومڤول مليسيا RM877.5 بيليون ڤد هوجوڠ جون 2017.

جليتاون دكت سڤڠ،
ترڠكن ماتڠ بيچارا؛
بلنجاون چاتت هوتڠ،
كورڠكن هوتڠ نݢارا.

Labels:

Saturday, October 28, 2017

ڤرونتوقن كصيحتن دري باجيت 2018 Peruntukan kesihatan dari Bajet

ڤراونتوقن RM26.6 بيليون باݢي كصيحتن همڤير 9% جومله باجيت 2018. بيلڠن ڤساكيت كلينيك دان هوسڤيتل عوام برتمبه. ڤيهقڽ مستي مڠݢون دانا اين دڠن باءيك.
Peruntukan RM26.6 bilion bagi kesihatan hampir 9% jumlah bajet 2018. Bilangan pesakit klinik dan hospital awam bertambah. Pihaknya mesti mengguna dana ini dengan baik.

Labels:

Pantun, Guna Dana ݢون دانا

سجومله RM60 بيليون (ساتو ڤرليم, 21%) درڤد باجيت مليسيا 2018، RM282.3 بيليون، اداله اونتوق ڤنديديقن. 

باتو دليم ڤيت اونتوق كچنتيقن،
بوڠا دليما بنتوق اكن داءباي؛
ساتو ڤرليم باجيت اونتوق ڤنديديقن،
ݢون دانا داءونتوق دڠن سسواي.

Sejumlah RM60 bilion (satu perlima, 21%) daripada Bajet 2018, RM282.3 bilion, adalah untuk pendidikan.

Batu delima pet untuk kecantikan,
Bunga delima bentuk akan diabai;
Satu perlima bajet untuk pendidikan
Guna dana diuntuk dengan sesuai.

Labels:

Friday, October 27, 2017

باجيت مليسيا 2018، ڤنديديقن Bajet Malaysia 2018 pendidikan.

سجومله RM60 بيليون (21%) درڤد باجيت 2018 RM282.3 بيليون اداله اونتوق ڤنديديقن، سكوله رنده دان منڠه سرتا اونيۏرسيتي.  ڤرونتوقن اين مستي دݢون دڠن باءيك.
Sejumlah RN60 bilion daripada Bajet 2018, RM282.3 bilion, adalah untuk pendidikan, sekolah rendah dan menengah serta universiti. Peruntukan ini mesti diguna dengan baik.

Labels: ,

باجيت 2018 RM282.3 bilion Bajet

باجيت مليسيا 2018 اداله RM282.3 بيليون دان حاصيل RM239 بيليون دڠن ديۏيسيت RM43.3 بيليون. ڤربلنجاءن مستي برهاتي-هاتي اونتوق مڠورڠكن ديفيسيت.

Bajet Malaysia 2018 adalah RM282.3 bilion dan hasil RM239 bilion dengan defisit RM43.3 bilion. Perbelanjaan mesti berhati-hati untuk mengurangkan defisit.

Labels:

Pantun, langkah berhemat bajet لڠكه برهيمت باجيت

Bajet Malaysia 2017

Internet cekatan penting untuk mara,
Langkah cermat cepat memajukan;
Bajet tahunan penting untuk negara,
Langkah hemat sangat diperlukan.

باجيت مليسيا 2017

اينترنيت چكتن ڤنتيڠ اونتوق مارا،
لڠكه چرمت چڤت مماجوكن؛
باجيت تاهونن ڤنتيڠ اونتوق نݢارا،
لڠكه هيمت ساڠت دڤرلوكن.

Labels:

Pantun, pelihara tukun ڤلهارا توكون

ايكن كراڤو رنڠ توكون سنتوسا،
سنڠ، ݢميلڠ، كهيدوڤن؛
كاون برتمو كارڠ توكون بناس،
داتڠ ݢلومبڠ كموسنهن.
Ikan kerapu renang tukun sentosa,
Senang, gemilang, kehidupan;
Kawan bertemu karang tukun binasa,
Datang gelombang kemusnahan.

Labels:

Thursday, October 26, 2017

Bajet 2018 باجيت

Pada  3.30 petang hari ini, kita harap Bajet 2018 di Dewan Rakyat adalah berhemat,tidak membebankan rakyat dan tidak menambahkan hutang negara.

ڤد 3.30 ڤتڠ هاري اين، كيت برهارڤ باجيت 2018 دديون رعيت اداله برهيمت، تيدق ممببنكن رعيت دان تيدق منمبهكن هوتڠ نݢارا.

Labels:

Wednesday, October 25, 2017

Pantun, Langgar Alam

Penghancuran alam sekitar seperti lereng bukit, pantai dan hutan menimbulkan malapetaka.

Sabar selam muncul seketika,
Anak Ipoh menyebut risiko;
Langgar alam timbul malapetaka,
Tak senonoh, mengejut, semberono.

ڤڠهنچورن عالم دلوتريکن سڤرتي ليريڠ بوكيت، ڤنتاي دان هوتن منيمبولكن مالاڤتاكا.

صبر سلم مونچول سكتيك،
انق ايڤوه مڽبوت ريسيكو؛
لڠݢر عالم تيمبول مالاڤتاك ،
تق سنونوه، مڠجوت، سمبرونو.

Labels:

Tuesday, October 24, 2017

ديون رعيت، كلاجوان اينترنيت. Dewan Rakyat, kelajuan Internet

سماس ڤربينچڠن رڠ اوندڠ-اوندڠ اكتا ڤربادنن هرتا اينتيليك مليسيا(ڤينداءن) 2017، ساي ممبري ڤريڠتن كڤد منتري مولتيميديا اݢر منمبه كلاجوان اينترنيت مليسيا. كيني كلاجوان كوريا سلاتن 28.6 Mbps دان مليسيا 9.5 Mbps.
Semasa perbincangan Rang Undang-Undang Akta Perbadanan Harta Intelek Malaysia (Pindaan) 2017, saya memberi peringatan kepada Menteri Multimedia agar menambahkan kelajuan Internet Malaysia. Kini, kelajuan Korea Selatan 28.6 Mbps dan Malaysia 8.9 Mbps (laporan Akamai).

Labels:

Hari Polio Sedunia هاري ڤوليو سدنيا

Selamat Hari Polio Sedunia

Vaksin polio adalah berkesan untuk mencegah virus polio yang melumpuhkan pesakit.

سلامت هاري ڤوليو سدنيا.

ۏاكسين اداله بركسن اونتوق منچݢه ڤوليو يڠ ملومڤوهكن ڤساكيت.

Labels:

Monday, October 23, 2017

Jaga alam جاݢا عالم

Kerosakan alam menjadikan perubahan iklim lebih buruk. Jangan binasa bukit, pantai, tanah bakau dan hutan. Carilah punca tanah runtuh Pulau Pinang.

كروسقن عالم منجادي  ڤروبهن اقليم لبيه  بوروق. جاڠن بناس بوكيت، ڤنتاي، تانه باكاو دان هوتن. چاريله ڤونچا تانه رونتوه ڤولاو ڤينڠ.

Labels:

Pantun, Jaga alam dengan cekap جاݢا عالم دڠن چكڤ

Kita jalan ke bukit dan pantai,
Jalan ke alam yang binasa;
Minta jagaan garit dan pandai,
Pastikan alam yang jelita.

كيت جالن كبوكيت دان ڤنتاي،
جالن كعالم يڠ بناس؛
مينتا جاݢاءن ݢاريت دان ڤنداي،
ڤستيكن عالم يڠ جليتا.

Labels:

Sunday, October 22, 2017

Kerjasama memerangi jenayah كرجاسام ممرڠي جنايه

Datuk Seri Zahid jawab di Dewan Rakyat bahawa terdapat usaha sama di antara Polis Diraja Malaysia dengan Interpol, agensi lain dan berapa negara adalah untuk memerangi pelbagai jenayah.

Kita berharap usaha sama ini termasuk pencegahan pengganas adalah berkesan.

داتوء سري زاحيد منجاوب دديون رعيت بهوا ترداڤت اوسها سام دانتارا ڤوليس دراج مليسيا دڠن اينترڤول, لاءين اݢينسي دان براڤ نݢارا اداله اونتوق ممرڠي ڤلباݢاي جنايه.

كيت برهارڤ اوسها سام اين ترماسوق ڤنچݢهن ڤڠݢانس اداله بركسن.

Labels:

ڤمبيناءن ليريڠ بوكيت Pembinaan lereng bukit

ايبو جاݢا انق كن ساكيت ،
داره توبوه ببن كصيحتن؛
ڤماجو بينا ليريتن بوكيت،
تانه رونتوه قربان انسان.

Ibu jaga anak kan sakit,
Darah tubuh beban kesihatan;
Pemaju bina leretan bukit,
Tanah runtuh korban insan.

Labels:

Saturday, October 21, 2017

تانه رونتوه دتنجوڠ بوڠا Tanah runtuh di Tanjung Bunga

Tanah runtuh di Tanjung Bunga, Pulau Pinang, Malaysia, menimbus 14 orang. Takziah kepada keluarga mangsa.

تانه رونتوه دتنجوڠ بوڠا، ڤولاو ڤينڠ، مليسيا منيمبوس 14 اورڠ. تعذيت كڤد كلوارݢ مڠسا.

Labels:

Friday, October 20, 2017

Kemusnahan hutan

Datuk Seri Dr Wan Junaidi kata perubahan iklim, kemusnahan hutan dan masalah pengurusan sungai menyebabkan banjir teruk di Malaysia. Apakah langkah untuk mengatasinya termasuk mendapat kerjasama dari negeri?

داتوء سري دوقتور وان جونايدي كات ڤروبهن اقليم، كموسنهن هوتن دان مسءله ڤڠوروسن سوڠاي مپببكن بنجير تروق دمليسيا. اڤاكه لڠكه اونتوق مڠاتاسيڽ ترماسوق كرجاسام دري نݢري؟

Labels:

Wednesday, October 18, 2017

شريكت ڤنربڠن مليسيا (MAS) Syarikat Penerbangan Malaysia

كيت برهاره بهوا ڤميليق توڠݢل ساهم شريكت ڤنربڠن ناسيونل (MAS), خزانه نسيونل برهد، منجلسكن سبب بنر دوا كتوا ڤݢاواي ايكسيكوتيۏ (CEO) ملتق جاوتن دري MAS دالم تيݢ تاهون اين.

Kita berharap bahawa pemilik tunggal saham Syarikat Penerbangan Kebangsaan (MAS), Khazanah Nasional Berhad, menjelaskan sebab benar dua Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) meletak jawatan dari MAS dalam tiga tahun ini.

Labels:

شريكت ڤنربڠن مليسيا MAS Syarikat Penerbangan Malaysia

اد بريتا مڠناءي MAS. دالم تيݢ تاهون اين، دوا كتوا ڤݢاواي ايكسيكوتيۏ ملتق جاوتن. اداكه شريكت ڤنربڠن ناسيونل تله مموليه؟

Ada berita mengenai MAS. Dalam tiga tahun ini, dua ketua pegawai eksekutif telah meletak jawatan. Adakah syarikat penerbangan nasional telah memulih?

Labels:

Tuesday, October 17, 2017

Selamat Deepavali سلامت ديڤاۏالي

Selamat Deepavali سلامت ديڤاۏالي

Labels:

Monday, October 16, 2017

برجاسا باءيك Berjasa baik

Agama mengajar pengikut berjasa baik. Orang Malaysia tidak menerima ajaran yang mendatangkan keburukan,sama ada dari gereja, kuil atau masjid.

اݢام مڠاجر ڤڠيكوت برجاسا باءيك. اورڠ مليسيا تيدق منريم اجرن يڠ منداتڠكن كبوروقن، سام اد دري ݢرجا، كوءيل اتاو مسجيد.

Labels:

Pantun, jinjing dan pikul

Kerjasama

Bak ikan kuala di Pusing,
Jebat tiada disugul;
Nak ringan sama dijinjing,
  Berat sama dipikul.

كرجاسام

باقي اوݢم كوالا دڤوسيڠ،
جبت تياد ددوݢولکن،
ناق ريڠن سام دجينجيڠ،
برت سام دڤيكول.

Labels:

Sunday, October 15, 2017

Peluang usahawan

Kerajaan Malaysia dianggarkan sediakan peluang untuk ramyat menjadi usahawan dalam Bajet 2018. Orang awam hendak melihat keadilan dan peluang hanya diberi kepada orang yang benar-benar berusaha.

كراجاءن مليسيا داڠݢركن سديا ڤلواڠ اونتوق رعيت منجادي اوسهاون. اورڠ عوام هندق مليهت كعاديلن دان ڤلواڠ هاڽ دبري كڤد اورڠ يڠ بنر-بنر براوسها.

Labels:

Pantun, harta dan tamak هرتا داب طمع ق

حتى بليا جاڠن سسق،
كالاو تليتي ايلق سرابوت؛
هرتا دنيا جاڠن دطمع،
كالاو ماتي تيدق مڠيكوت.

Hatta belia jangan sesak,
Kalau teliti elak serabut;
Harta dunia jangan tamak,
Kalau mati tidak mengikut.

Labels:

سلامت هاري ماكنن سدنيا Selamat Hari Makanan Sedunia

Selamat Hari Makanan Sedunia
Happy World Food Day
世界粮食日
سلامت هاري ماكنن سدنيا

Labels: ,

Pengganas letup trak di Somali, Afrika

Pengganas meletup sebuah trak di Somali, Afrika. Lebih 230 orang terbunuh. Tahziah kepada kekuarga mangsa.

ڤڠݢانس ملتوڤ سبواه ترق دسومالي، اۏريكا. لبيه 230 اورڠ تربونوه. تعزيت كڤد كلوارݢ مڠسا.

Labels:

Saturday, October 14, 2017

Pantun, Tenang dan buaya

Walaupun sayang yang senang,
Jangan jangka tiada bahaya;
Walaupun pandang yang tenang,
Jangan sangka tiada buaya.

والاوڤون سايڠ يڠ سنڠ، 
جاڠن جڠك تياد بهاي؛
والاوڤون ڤندڠ يڠ تنڠ،
جاڠن سڠك تياد بوايا.

Labels: ,

لبيه 400،000 ݢوري دسكوله مليسيا Lebih 400000 guru di sekolah Malaysia

مشراكت ممبينچڠکن كواليتي لبيه 400،000 ݢورو دسكوله مليسيا. دالم سواسان عاديل، لاتيهن بركسن دان ڤلواڠ مناسبه، لبيه راماي ݢورو باݢوس اكن تيمبول.

Masyarakat membincangkan kualiti lebih 400,000 guru di sekolah Malaysia. Dalam suasana adil, latihan berkesan dan peluang munasabah, lebih ramai guru bagus mesti timbul.

Labels:

Friday, October 13, 2017

Sain, teknologi dan inovasi ساءين‌س، تيكولوݢي دان اينوۏاسي

Datuk Seri Zahid ujar mengenai perlunya mengelakkan kegagalan memanfaatkan sains, teknologi dan inovasi.

Kita wajib memperhatikan pelbagai aspek, dari bangku sekolah ke tempat kerja. Bina suasana sihat.

داتوء سري زاحيد اوجر مڠناءي ڤرلوڽ مڠايلقءن كݢاݢلن ممنۏعتكن ساءين‌س، تيكنولوݢي دان اينوۏاسي.

كيت واجب ممڤرليهتكن ڤلباݢاي اسڤيك دري بڠكو سكوله كتمڤت كرجا. بينا سواسان صيحت.

Labels:

ڤلن اندوۋ تيݢنوكوݢي هيجاوPelan Induk Teknologi Hijau 2017

داتوء سري دوكتور اوڠكيلي كات ڤلن اندوق تيكنولوݢي هيجاو 2017، مليسيا، داڠݢر وجود 200،000 كرجا دان حاصيل RM180 بيليون ڤد 2030.

كيت برهارڤ تيندر اونتوق كونترق باوه ڤلن اين ادله تيلوس، برسيه دان اكاءونتابيل.

Datuk Seri Dr Ongkili kata Pelan Induk Teknologi Hijau 2017, Malaysia, dianggar akan mewujud 200,000 kerja dan hasil RM180 bilion pada 2030.

Kita berharap kontrak bawah pelan ini adalah benar-benar telus, bersih dan akauntabel.

Labels:

Thursday, October 12, 2017

Pantun, Usir Rohingya اوسيس روهيڠيا

ڤرتوبوهن بڠسا٢ برساتو ملاڤوركن بهوا ميءينمر مرنچڠ ڤڠوسيرن روهيڠيا. اد هاڽ سݢلينتير ميليتان. PBB هاروس منمبه اوسها باݢي ممبنتو مڠسا.

دڠر كيچاو بوروڠ ڤولاو لاءوتن،
كيت تومڤو ڤندڠ هيدوڤ سنتوسا;
ميءينمر هيراو رنوڠ هالاو انسان،
بڠسا برساتو كمبڠ چوكوڤ اوسها.

Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu melaporkan bahawa Myanmar merancang pengusiran Rohingya. Ada hanya segelintir militan. PBB harus menambah usaha bagi membantu mangsa.

Dengar kicau burung pulau lautan,
Kita tumpu pandang hidup sentosa;
Myanmar hirau renung halau insan,
Bangsa Bersatu kembang cukup usaha.

Labels:

Wednesday, October 11, 2017

Pantun, usir insan اوسير انسان

ڤرتوبوهن بڠسا٢ برستو ملاڤوركن بهوا ميءينمر مرنچڠ اونتوق مڠوسير روهيڠيا. اد هاڽ سݢلينتير ميليتان. كيت برهارڤ PBB هاروس مڠمبڠ اوىسها باݢي ممبنتو مڠسا.

دڠر كيچاو بوروڠ ڤولاو لاءوتن،
كيت تومڤو ڤندڠ هيدوڤ سنتوس;
ميءينمر هيراو رنوڠ هالاو انسان،
بڠسا برساتو كمبڠ چوكوڤ اوسها.

Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) melaporkan bahawa Myanmar merancang untuk mengusir Rohingyas. Ada hanya segelinter militan. PBB harus mengembang usaha bagi membantu mangsa.

Dengar kicau burung pulau lautan,
Kita tumpu pandang hidup sentosa;
Myanmar hirau renung halau insan,
Bangsa Bersatu kembang cukup usaha.

Labels:

اوسير روهيۋيا Usir Rohingyas

ڤرتوبوهن بڠسا٢ برساتو ملاڤوركن بهوا ميءنمر مرنچڠ اونتوق مڠوسيركن روهيڠيا. اد هاڽ سݢلينتير ميليتان. PBB هاروس منمبه اوسها اونتوق ممبنتو مڠسا.

Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu melaporkan bahawa Myanmar merancang untuk mengusirkan Rohingya.  Ada hanya segelincir militan. UN harus menambah usaha untuk membantu mangsa.

Labels:

Tuesday, October 10, 2017

Pantun, pekerja IT ڤكرجا

بيلا مڠارتي كرجا دونيا،
هيدوڤ برتناݢ لاݢي سماڠت;
نݢارا مستي سنتياس برجاݢ،
چوكوڤ ڤكرجا تيݢ تيكنولوݢي معلومت.

Bila mengerti kerja dunia,
Hidup bertenaga lagi semangat;
Negara mesti sentiasa berjaga,
Cukup pekerja teknologi maklumat.

Labels:

ڤكرجا تيكنولوݢي (IT) معلومت Pekerja teknologi maklumat

كيت برهارڤ منتري كومونيكاسي دان مولتيميديا مڠعمومکن ڤد 2020 براڤ ڤكرجا IT دڤرلوكن مليسيا. اداكه ككورڠن ڤولوهن ريبو اتاو لبيه?

Kita berharap Menteri Komunikasi dan Multimedia mengumumkan pada 2020 berapa pekerja IT diperlukan Malaysia. Adakah kekurangan puluhan ribu atau lebih?

Labels:

Monday, October 09, 2017

مسءله بوروه Masalah buruh

سڤرتي نݢارا لاءين, مليسيا معالمي مسءله بوروه يڠ تروق. كيلڠ دان ڤجابت مڠݢون تيكنولوݢي سماچم اوتوماسي. كيت ڤرلو مپسوايكن دڠن ڤروبهن اين. ڤنديديقن اداله ڤنتيڠ.

Seperti negara lain, Malaysia mengalami masalah buruh yang teruk. Kilang dan pejabat mengguna teknologi semacam automasi. Kita perlu menyesuaikan dengan perubahan ini. Pendidikan adalah penting.

Labels:

Sunday, October 08, 2017

كلاجوان ايترنيت Kelajuan internet

منتري كومونيكاسي دان مولتيميديا هاروس منجلسكن لڠكه بركسن اونتوق ممباءيكي كلاجوان اينترنيت مليسيا. اكاماي ملاڤور بهوا كوريا سلاتن 28.6 Megabit per second (Mbps) ۏيتنم 9.5 Mbps دان مليسيا 8.9 Mbps. جورڠڽ لواس.


Menteri Komunikasi dan Multimedia harus menjelaskan langkah berkesan untuk membaiki kelajuan internet Malaysia. Akamai melapor bahawa Korea Selata 28.6 Megabit per second, Vietnam. 9.5 Mbps dan Malaysia 8.9 Mbps. Jurangnya luas.  

Labels:

لبيه راماي ڤساكيت ڤرݢي كهوسڤيتل كراجاءن Lebih ramai pesakit pergi hospital kerajaan

سواسان ڤرنياݢاءن كورڠ باءيك دمليسيا. لبيه راماي ڤساكيت ڤرݢي كهوسڤيتل دان كلينيك كراجاءن. ڤرونتوقن كصيحتن باݢي باجيت 2018 مستي لبيه درڤد RM25 بيليون.

Suasana perniagaan kurang baik di Malaysia. Lebih ramai pesakit pergi ke hospital dan klinik kerajaan. Peruntukan kesihatan bagi 2018 mesti lebih daripada RM25 bilion.

Labels:

Pantun, hilang maruah هيلڠ مارواه

Kehilangan maruah

Memang bertuah jika anak tiba,
Sepanjang hidup timang nakal;
Hilang maruah jika tidak jaga,
Sepanjang hidup memang sesal.

كهيلڠن مارواه.

ميمڠ برتواه جݢ انق تيبا،
سڤنجڠ هيدوڤ تيمڠ ناكل;
هيلڠ مارواه جك تيدق جاݢ،
سڤنجڠ هيدوڤ ميمڠ سسل.

Labels:

Saturday, October 07, 2017

ڤرتوبوهن كيمڤين مڠهاڤوس سنجات نوكليار Pertubuhan Kempen Marenghapuskan Senjata Nuklear

Jawatankuasa Nobel Norway memberi Hadiah Keamanan kepada pertubuhan Kempen Antarabangsa Untuk Menghapuskan Senjata Nuklear. Sejak Amerika meletupkan dua bom atom di Jepun pada 1945, berapa negara telah memperolehi senjata nuklear. Yang terbarunya Korea Utara.

جاوتنكواس نوبيل نوروي ممبري هادياه كاءمانن كڤد ڤرتوبوهن كيمڤين انتارابڠسا اونتوق مڠهاڤوس سنجات نوكليار. سجق اميريكا ملتوڤكن دوا بوم اتوم دجڤون ڤد 1945 براڤ نگارا تله مڤراوليهي سنجات نوكليار. يڠ ترباروڽ كوريا اوتارا.

Labels:

سيستم ضعد تنتڠ ميسيل باليستيق اميريكا Sistem Thaad tentang misil (roket) balistik

اميريكا ڤاسڠ سيستم ضعد دكوريا سلاتن اونتوق مننيڠ ميسيل (روكيت) باليستيق. اي منجوال سيستم ضعد كڤد ارب ساودي دڠن هرݢ US$15 بيليون.
Amerika pasang sistem Thaad di Korea Selatan untuk menentang misil (roket) balistik. Ia menjual sistem Thaad kepada Arab Saudi dengan harga US$15 bilion.

Labels:

Friday, October 06, 2017

بوكو تيكس ايڠݢريس Buku teks Inggeris

Pengetahuan pelbagai bahasa adalah baik. Kerajaan Malaysia sebut mengenai penggunaan buku teks Bahasa Inggeris yang memenuhi Rangka Umum Eropah Rujukan Bahasa. Ia mesti memastikan keadilan dan mendatangkan kebaikan sebenar.

ڤڠتاهوان ڤلباݢاي بهاس اداله باءيك. كراجاءن مليسيا سبوت مڠناءي ڤڠݢوناءن بوكو تيكس بهاس ايڠݢريس يڠ ممنوهي رڠݢ عموم ايروڤه رجوعكن بهاس. اي مستي ممستيكن كعاديلن دان منداتڠكن كباءيكن سبنر.

.

Labels:

Puting, ribut, banjir

Jabatan Metereologi memberi amaran bahawa dalam empat minggu ini puting (beliung), ribut dan banjir luar biasa akan berlaku di Malaysia.

Petang memang hadapi pertukaran,
Tiap hari sering  ribut, petir;
Orang bimbang hadapi kesukaran,
Siap hadapi puting, ribut, banjir.

جابتن ميتيريولوݢي ممبتيڠ امرن.بهوا دالم امڤت ميڠݢو اين ڤوتيڠ (بليوڠ)، ريبوت دان بنجير لوار بياسا. اكن ملندا مليسيا.

ڤتڠ ميمڠ هادڤي ڤرتوكرن،
تياڤ هاري سريڠ ريبوت، ڤتير;
اورڠ بيمبڠ هادڤي كسوكرن،
سياڤ هادڤي ڤوتيڠ، ريبوت، بنجير.

Labels:

Thursday, October 05, 2017

Akaun laman web digodam امسون لامن ويب دبودوهکن.

براڤ اكاءون لامن ويب دݢودم دمليسيا ستياڤ تاهون? ياهو كات ڤد 2013 تيݢ بيليون اكاءون دججس اوليه ڤڠݢودمن.

Berapa akaun laman web digodam di Malaysia setiap tahun? Yahoo kata pada 2013 tiga bilion akaun dijejas oleh penggodaman.

Labels:

Wednesday, October 04, 2017

13,837 شور باجيت 2018. 13,837 syor bajet 2018

ڤارا ڤنياݢ مڠهادڤي كسوكرن دان كوس سارا هيدوڤ ناءيك دمليسيا. كيت برهارڤ كراجاءن داڤت منريم ݢاݢاسن دان چادڠن 13,837 اونتوق باجيت درڤد اورڠ عوام مالالوءي لامن سساوڠ.

Para peniaga menghadapi kesukaran dan kos sara hidup naik. Kita berharap Kerajaan dapat menerima 13,837 gagasan dan cadangan untuk Bajet 2018 daripada orang awam melalui laman sesawang.

Labels:

Tuesday, October 03, 2017

ميستري ڤساوت Misteri pesawat MH370

دمان ڤساوت MH370? ڤد 2014 ڤساوت ايت دڠن 239 اورڠ هيلڠ. سلڤس ڤنچاتوان برسوڠݢوه دلاءوتن هيندي سلاتن، اڤاكه جالن لاݢي?

Di mana pesawat MH370? Pada 2014, pesawat itu dengan 239 orang hilang. Selepas pencarian bersungguh di Lautan Hindi Selatan, apakah jalan lagi?

Monday, October 02, 2017

ڤمبونوهن براماي٢ دلاس ۏيݢس، اميريكا. Pembunuhan beramai-ramai di Las Vegas… Ameriks

سمالم، ساءورڠ للاكي منيمبق ماتي لبيه 50 اورڠ دان منچدراكن لبيه 500 دلاس ۏيݢس اميريكا. تعزيت كڤد كلوارݢ مڠسا. كيت برهارڤ ڤمبونوهن سڤرتي اين تيدق اكن برلاكو دمليسيا.

Semalam, seorang lelaki menembak mati lebih 50 orang dan mencederakan lebih 500 di Las Vegas, Amerika. Takziah ke keluarga mangsa. Kita berharap pembunuhan seperti ini tidak akan berlaku di Malaysia.

Labels:

Sunday, October 01, 2017

تيندر، نام سامرن Tender, nama samaran

داتوء سري ناجيب منكنكن عملن تيندر دڠن نام شريكت سامرن دان كتلوسن اونتوق ڤروجيق بسر كرجاءن. تيندر هاروس دڤرليهتكن تلوس دان عاديل.

Datuk Seri Najib menekankan amalan tender dengan nama syarikat samaran dan ketelusan untuk projek besar kerajaan. Tender harus diperlihatkan telus dan adil.

Labels: