Lihat isu dengan Tan Seng Giaw

Tuesday, July 31, 2007

Dewan Bandaraya Kuala Lumpur harus umumkan bajet untuk tiang tanda jalan dan nama kontraktor

Timbalan Pengerusi Kebangsaan DAP dan Ahli Parlimen Kepong Dr Tan Seng Giaw menyeru supaya Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) mengumumkan bajet untuk tiang tanda jalan setiap tahun dan nama kontraktor-kontraktor yang dilantikkan bagi tiang tanda.

Sebenarnya, 143 pihak berkuasa tempatan yang lain mestilah berbuat demikian. Kita hendak mengetahui bagaimana ia mendirikan tiang-tiang tanda yang mudah dibaca dan teratur. Atau, hanya segelintir orang yang mendapat faedah?

Walaupun jumlah untuk tiang tanda di KL setiap tahun adalah beratus ribu ringgit bukan berbilion, wang rakyat tidak seharusnya dibazirkan.

Dr Dr Tan menerima aduan daripada para penduduk di Jinjang Utara, Kuala Lumpur, bahawa kos setiap tiang tanda adalah RM 500.

Tiga minggu lalu, DBKL menukarkan nama dan tiang tanda kebanyakan dari 87 batang jalan di Jinjang Utara. Ini menimbulkan kucar-kacir. Pada lima tahun yang lampau, bekas Datuk Bandar Tan Sri Kamaruzaman menukarkan semua tiang tanda tetapi nama-nama jalan dikekalkan.

Orang ramai mengesyaki bahawa Jawatankuasa Nama Jalan DBKL telah mendapat pandangan seorang wakil dari Jinjang, selain daripada Pos Malaysia dan Dewan Bahasa dan Pustaka. Kalau ini benar, siapakah wakil itu?

Adalah diketahui bahawa harga setiap tiang tanda ialah RM 500. Jika semua 87 batang tiang tanda di Jinjang Utara diubahkan, maka jumlah perbelanjaannya adalah RM 43,500. Sekiranya 1,000 tiang tanda di KL ditukarkan setiap tahun, kosnya adalah RM 500,000.

DBKL mengatakan bahawa hanya jalan dengan nombor sahaja di kawasan-kawasan baru akan ditukarkan. Nama jalan yang sistematik dan mudah diingat adalah senang untuk para pengguna. Apakah bajet DBKL untuk tiang tanda setiap tahun? Siapakah kontraktor-kontraktor tiang tanda? DBKL patut mengumukannya bagi mengatasi syak wasangka.

Dr Tan Seng Giaw

Monday, July 23, 2007

Kaji semula yuran kolej perubatan swasta yang terlalu tinggi

Timbalan Pengerusi Kebangsaan DAP dan Ahli Parlimen Kepong Dr Tan Seng Giaw menyeru supaya Kerajaan mengkaji semula yuran kolej-kolej perubatan di Institut Pengajian Tinggi Swasta (IPTS), yang kosnya boleh sampai lebih RM 400,000 untuk lima tahun. Yuran kursus perubatan di Institut Pengajian Tinggi Awam (IPTA) adalah disubsidi dengan banyak oleh para pembayar cukai.

Kita berharap para pelajar yang mempunyai belas kasihan yang sesuai untuk mengambil kursus perubatan, boleh berbuat demikian di IPTS yang menawarkan yuran yang sederhana.

Dr Tan mengulas keadaan yuran kursus perubatan di IPTA dan IPTS.

Kursus perubatan mengambil masa sekurang-kurangnya lima tahun. Kemudian, latihan menjadi doktor benar-benar pakar memerlukan hingga lapan tahun atau lebih. Ada doktor yang berhijrah ke seberang laut. Oleh itu, negara akan mengalami kekurangan doktor, terutamanya doktor pakar.

Menurut Kementerian Pengajian Tinggi, Malaysia memperolehi kursus perubatan di lapan IPTA dan lapan IPTS. IPTA adalah seperti Universiti Malaya dan Universiti Kebangsaan; IPTS seumpama International Medical University dan Perak Royal Medical College. Pada Mac, 2006, yuran perubatan IPTA purata RM 275,518 tetapi subsidi kerajaan RM 265,718, yuran RM 9,800 setahun. Sebaliknya, yuran kursus perubatan IPTS adalah di antara RMRM 210,000 hingga RM 420,000, purata RM 271,317 iaitu RM 54,300 setahun.

Kolej perubatan IPTA menggunakan kemudahan, jururawat, pensyarah dan profesor di hospital kerajaan. Begitu juga dengan kolej perubatan IPTS.

Kita mendesak Kerajaan supaya mengkaji semula yuran kolej perubatan termasuk IPTS, berikhtiar mengurangkan yuran kursus perubatan, dan memberi lebih peluang kepada para pelajar yang sesuai menjadi doktor.

Dr Tan Seng Giaw

Wednesday, July 04, 2007

Umumkan isi kandungan perjanjian di antara kerajaan dengan Alam Flora

Timbalan Pengerusi Kebangsaan DAP dan Ahli Parlimen Kepong Dr Tan Seng Giaw menyeru supaya Kerajaan mengumumkan isi kandungan perjanjian di antara Kerajaan dengan syarikat-syarikat konsesi Alam Flora, Southern Waste dan E-Idaman.

Kini, setelah sembilan tahun, syarikat-syarikat konsesi gagal untuk menguruskan sisa pepejal. Kerajaan Persekutuan mengambil alih dengan gran pelancaran RM 1 bilion termasuk pertolongan kepada pihak-pihak berkuasa tempatan (PBT).

Dr Tan mengambil bahagian di dalam perbahasan Rang Undang-Undang Pengurusan Sisa Pepejal Dan Pembersihan Awam 2007. Masa telah dihadkan kepada lima minit kerana YB Menteri Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan mahu menggulung perbahasan ini.

Setelah memeterai perjanjian dengan Kerajaan, Alam Flora bermula operasi pada Januari, 1997. Southern Waste juga berbuat demikian sebelum memulakan kerja pemungutan sisa pepejal. Selepas sembilan tahun, kononnya PBT hutang kepada syarikat-syarikat konsesi sebanyak RM 120 juta. Syarikat-syarikat konsesi sukar untuk mendapat pinjaman dari bank bagi pengurusannya.

Pada 27 Jun, 2007, YB Menteri telah memberi taklimat kepada segolongan ahli parlimen mengenai rang undang-undang tersebut. Ini adalah baik. Kita mengadakan sediki penyelidikan mengenai masalah sisa pepejal.

Lebih satu dekad dahulu, rakyat mengalami kepahitan dengan syarikat konsesi pembetungan Indah Water Konsortium (IWK) yang ketika itu kurang mempertimbangkan perasaan rakyat. Mereka mempunyai kebimbangan terhadap pemgambilalihan Kerajaan Persekutuan hak pengurusan sisa pepejal dan syarikat-syarikat tersebut kekal memainkan peranannya.

Pada Ogos, 2005, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan menggubalkan Pelan Strategik Pengurusan Sisa Pepejal Kebangsaan. Pakar Jepun membuat kajian. Setelah pelan strategik dimasukkan di dalam Rancangan Malaysia Ke-9, 2006--2010, Kerajaan Persekutuan hendak mengambil alih kuasa pengurusan sisa pepejal.

Kalau Kerajaan dan syarikat-syarikat konsesi mengambil masa yang begitu panjang untuk mencari cara penyelesaian, ahli-ahli parlimen juga memerlukan masa untuk membincang isu ini. Oleh itu, kita mencadangkan supaya rang undang-undang ini dirujukkan kepada Jawatankuasa Pilihan untuk pertimbangan lanjutan.

Dr Tan Seng Giaw