Lihat isu dengan Tan Seng Giaw

Wednesday, June 29, 2011

Penguatkuasaan Akta Perniagaan Perkhidmatan Wang 2011

Timbalan Pengerusi Kebangsaan DAP merangkap Ahli Parlimen Kepong Dr Tan Seng Giaw menyeru supaya Bank Negara menguatkuasakan dengan berkesan Akta Perniagaan Perkhidmatan Wang 2011.

Aliran wang dari Malaysia keluar negara berlaku sama ada di atas tanah atau di bawah tanah.Yang haramnya mungkin berbilion-bilion ringgit setiap tahun.

Pada 29.6.2011, Dr Tan mengambil bahagian di dalam perbahasan Rang Undang-Undang Perniagaan Perkhidmatan Wang 2011.

Rang Undang-Undang ini bertujuan untuk mengawal aktiviti-aktiviti perniagaan pengurup wang, perniagaan pengiriman wang dan perniagaan mata wang borong, yang sedang dimodenkan dan disatukan di bawah suatu industri yang dikenali sebagai industri 'perniagaan perkhidmatan wang'.

Industri ini adalah rumit, yang melibatkan kegiatan-kegiatan di atas dan di bawah tanah. Pada 1998, Akta Pengurupan Wang digubalkan. Kini, akta itu dimansuhkan dan digantikan dengan Rang Undan-Undang Perniagaan Perkhidmatan Wang akan menjadi akta kelak. Selepas Merdeka setengah abad, perundangan ini baru digubalkan.

Bilangan warga asing di negara ini adalah dianggarkan lima juta orang. Ini termasuk pendatang dengan izin 1.9 juta orang dan yang tanpa izin beberapa juta lag. Ada yang mengirim wang balik ke negara masing-masing melalui saluran sah dan saluran bawah tanah. Sistem bawah tanah yang diamalkan berabad-abad melibatkan cara-cara yang khas.

Warga negara juga memakai cara-cara yang halal dan haram untuk perkidmatan wang, meliputi kiriman ke luar negara. Jumlah wang yang terbabit adalah susah dianggarkan.

Bank Negara hendak mengekalkan integriti sistem kewangan Malaysia dan merangkumi pelesenan, pengawalseliaan dan penyeliaan ke atas pemegang lesen dan ejen mereka untuk memastikan industri itu terdiri dari peserta industri yang dinamik, kompeten dan profesional. Bagaimana Bank Negara dapat mengatasi kegiatan haram, masa sahaja dapat menentukan.

Difahamkan Bank Negara mempunyai 50 pegawai sepenuh masa yang dikatakan berintegriti untuk melakukan penyiasatan dan penguatkuasaan. Kuasa yang diberi kepada penguatkuasa termasuk pendakwa raya adalah besar. Denda yang dikenakan jika didapati salah adalah dari RM100,000 hingga RM 5 juta dan kepenjaraan dari dua tahun hingga 10 tahun atau kedua-duanya.

Dr Tan Seng Giaw

Wednesday, June 15, 2011

Hendak kurangkan bilangan PATI melalui NFERS

Timbalan Pengerusi Kebangsaan DAP dan Ahli Parlimen Kepong Dr Tan Seng Giaw hendak menyaksikan Sistem Pendaftaran dan Penguatkuasaan Pendatang Nasional (NFERS) atau sistem keselamatan biometrik serta Program 6P berkesan untuk mengurangkan bilangan pendatang asing tanpa izin (PATI).

Pada 15.6.2011, Dr Tan berulang hasratnya untuk melihat penguatkuasaan Program 6P termasuk sistem sekuriti biometrik untuk menangani isu PATI dengan berkesan.

Dalam beberapa tahun ini, langkah-langkah telah diambil untuk mengatasi masalah PATI. Tetapi, semuanya kurang berjaya. Kini, bilangan pendatang yang didaftar adalah kira-kira 2 juta dan tanpa izin dianggarkan lebih dua juta. Satu angka untuk bilangan orang asing di negara ini adalan lebih kurang lima juta.

Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hisahmuddin mengatakan di dalam Dewn Rakyat hari ini bahawa laporan mengenai dua wanita rakyat Singapura yang telah disiasat dengan cara bogel dan kasar, bukan kerana sistem biometrik yang diamalkan di Australia dan Amerika
Syarikat. Kedua wanita itu adalah diperiksa di pusat tahanan. Pihaknya sedang menyiasat insiden itu.

Menurut beliau sistem sekuriti biometrik ialah untuk merekod biodata bagi kira-kira lima juta orang asing di Malaysia. Pada 1 Jun, 2011, sistem ini mula berkuatkusa di 61 dari 96 pintu masuk ke negara ini. Terdapat ratusan pintu masuk bukan rasmi.

Negara ini mestilah mempunyai sistem kawalan pendatang terutamanya PATI yang efektif. Perkara seperti pendatang menggunakan visa pelajar memasuki Malaysia, lalu menjalankan kegiatan bukan pendididikan semacam perniagaan dan dadah perlu dibanteras.

Dr Tan Seng Giaw

Tuesday, June 07, 2011

Mengguna bahasa baku di sekolah dan universiti

Timbalan Pengerusi Kebangsaan DAP dan Ahli Parlimen Kepong Dr Tan Seng Giaw menekankan bahawa hanya bahasa baku digunakan di sekolah dan universiti termasuk semua peperiksaan Bahasa Malaysia.

Pada 8.6.2011 Dr Tan mengulas laporan media mengenai penggunaan bahasa singkatan SMS dan bahasa sembang siber di sekolah dan institusi pengajian tinggi di Malaysia.

Di zaman kini, dunia siber berkembang dengan pesat. Belia memakai bahasa singkat dan percakapan yang tidak mempunyai tatabahasa. Amalan ini adalah didapati di seluruh dunia.

Zaman beralih musim bertukar. Nescaya pemuda-pemudi mengikut perkembangan semasa. Istilah dan bahasa digital menjadi popular.

Adalah penting bagi media, agensi kerajaan, sekolah dan istitusi pengajian tinggi menggunakan bahasa baku. Hampir 400,000 guru di negara ini mestilah memainkan peranannya dengan berkesan.

Dr Tan Seng Giaw