Lihat isu dengan Tan Seng Giaw

Tuesday, December 23, 2008

Polis perlu tingkatkan langkah terhadap penjenayah

Timbalan Pengerusi Kebangsaan DAP dan Ahli Parlimen Kepong Dr Tan Seng Giaw mendesak Pasukan Polis Diraja (PDRM) supaya memperbaiki langkah-langkah untuk mencegah kegiatan jenayah seperti rompakan, pencurian, ragut dan lain-lain bagi memelihara rakyat.

Sementara itu, orang ramai mestilah bekerjasama memerangi penjenayahan.

Dr Tan mengeluarkan kenyataan terhadap keselamatan rakyat pada 24.12.2008, menjelang Hari Krismas, selepas menerima aduan tentang beberapa kejadian perompakan termasuk di Jinjang Utara semalam.

Malaysia menghadapi masalah kekurangan keamanan. Di seluruh negara, kadar jenayah serius meningkat. Orang ramai berasa tidak senang. Tahun depan, kemelut ekonomi akan bertambah buruk. Ini besar kemungkinan diikuti dengan kes jenayah yang lebih banyak. Semalam, perompakan berlaku di beberapa buah rumah di Jinjang Utara. Polis menahan seorang perompak keturunan Cina.

Kami telah berhubung dengan Ketua Polis Daerah Sentul. Kami akan menemui beliau dan pegawai-pegawainya minggu depan untuk membincangkan bagaimana rakyat dan polis boleh bekerjasama untuk menentang penjenayahan.

Kami sering membahaskan masalah penjenayahan di Dewan Rakyat agar Kerajaan adalah lebih sedar dan lebih bersedia untuk mengambil tindakan yang sewajarnya.

Apabila para penduduk seperti di Kepong Baru menperingatkan polis mengenai jenayah di kawasannya, anggota polis betambah di kawasan berkenaan dan kegiatan jenayah dinampak kurang. Tetapi, jenayah dipindah ke kawasan lain. Kemudian, polis mengalih perhatian ke kawasan lain, lalu jenyah kembali ke Kepong Baru.

Kependudukan Malaysia adalah 25 juta. Kononnya, bagi setiap 100,000 orang, terdapat 161 orang tahanan kerana melakukan jenayah. Keadaan jenayah memang tidak baik. Diharapkan Kerajaan boleh mengumumkan kadar jenayah yang sebenarnya.

Adanya banyak sebab terjadi jenayah, termasuk pengangguran, kecuaian ibu-bapa dan pendatang. Orang awam haruslah mengamati sebab-musabab penjenayahan.

Tanggungjawab PDRM adalah berat. Kini, pasukan itu mempunyai kira-kira 80,000 anggota atau disebutkan sebagai 90,000. Ia mungkin kurang berupaya menangani segala-segalanya. Semoga ia dapat mencapai 150,000 pada 2012. Dalam pada itu, ia mestilah mencari langkah-langkah yang berkesan untuk memerangi para penjenayah, bagi kesejahteraan orang ramai.

Dr Tan Seng Giaw

Monday, December 22, 2008

Kabinet perlu menangguh kenaikan kadar tol 8 lebuhraya

Timbalan Pengerusi Kebangsaan DAP dan Ahli Parlimen Kepong Dr Tan Seng Giaw menyeru supaya Kabinet Kerajaan Persekutuan menangguhkan keputusan untuk membenarkan lapan lebuhraya menaikkan kadar tol 10% mulai 1 Januari, 2009, kerana kemelut ekonomi akan bertambah buruk.

Dr Tan membuat seruan ini pada 23.12.2008 memandangkan para pemegang konsesi lebuhraya berura-ura hendak menaikkan kadar tol.

Kononnya, lapan lebuhraya mengesyorkan kenaikan kadar tol 10% pada 1.1.2008. Disebabkan beberapa faktor terutamanya pilihanraya umum pada 8 Mac, 2008, kenaikan ini telah ditundakan. Kerajaan terpaksa membayar pampasan RM 350 juta. Kita berharap Kerajaan dapat mengesahkan sama ada jumlah bayarannya serta lebuhraya yang terlibat: Lebuhraya Kelang Baru, Jambatan Pulau Pinang, Lebuhraya Utara Selatan (Seremban-Port Dickson dan Kulim-Butterworth), Laluan Kedua Malaysia-Singapura, Ampang-KL dan Lebuhraya Barat KL.

Apabila perjanjian di antara kerajaan dengan para pemegang konsesi diumumkan pada 1.1.2009, orang awam boleh tahu syarat-syarat termasuk kenaikan kadar tol dan pampasan yang dituntut jika kenaikan ini tidak diizinkan. Jikalau para pemegang konsesi dapat memenuhi kehendaknya, apakah beban rakyat?

Kini, kemerosotan ekonomi dunia terutamanya Amerika Syarikat menjejaskan ekonomi negara. Tahun depan keadaan akan bertambah buruk. Oleh itu, Kabinet mestilah mempertimbangkan cadangan bagi menangguhkan kenaikan kadar tol oleh para pemegang konsesi. Ini bererti bahawa Kerajaan patut membincang dengan syarikat-syarikat yang berkenaan untuk mencari penyelesaian.

Dr Tan Seng Giaw

Wednesday, December 17, 2008

Jawatan Naib Canselor mesti ada jaminan

Timbalan Pengerusi Kebangsaan DAP dan Ahli Parlimen Kepong Dr Tan Seng Giaw mengesyorkan supaya jawatan Naib Canselor universiti diberi jaminan (security of tenure), pola fikiran terhadap pemerintah mestilah berubah, jawatankuasa pencarian Naib Canselor mestilah bebas dan pelajar tidak patut dijenayahkan.Dr Tan berucap di Dewan Rakyat pada 11.12.2008 ketika mengambil bahagian di dalam perbahasan Rang Undang-Undang Universiti dan Kolej Universiti (Pindaan) 2008:Saya bangun untuk mengambil bahagian di dalam perbahasan ini dengan hati sedikit sedih kerana pindaan yang diadakan tidak begitu mendalam. Ada kurang sesayat sebelanga, tapi ada beberapa cadangan itu baik juga, seperti Yang Berhormat Rembau tadi yang menikmati pengalaman di universiti di luar negara sehingga hari ini (ber)hujah baik juga: mencari orang-orang yang cerdik pandai (menjadi Naib Canselor) di seluruh dunia. Fikiran itu (adalah) betul juga. Walau bagaimanapun apa yang dinikmati di Universiti Oxford (autonomi) itu beliau tak mahu dilakukan di Malaysia. Itu masalah sekarang. Masalahnya cakap tak serupa bikin.Tuan Khairy Jamaluddin Abu Bakar [Rembau]: Saya tak dengar ucapan ini.Dr Tan Seng Giaw [Kepong]: Yang pertama mengenai autonomi (universiti). Saya akan berbincang lagi pada peringkat jawatankuasa. Walaupun ada sedikit sebanyak diberi kepada Naib Canselor, tapi fikiran, pola fikiran, di kementerian (pengajian tinggi) dan juga di universiti itu tidak setakat memberi autonomi, tidak. Misalnya, Tuan Yang di-Pertua, apabila kementerian bagi satu notis (pemberitahuan, circular), pihak Naib Canselor itu tentu terkejut dan biasanya mematuhi arahan daripada kementerian. Itu masalah: dia punya fikiran, mindset, itu. Dan daripada Perbendaharaan, Treasury, (ia) bagi satu arahan kepada Naib Canselor. Naib Canselor mengangguk sahajalah. Itu masalah: masalah di sini (ialah) mindset. Yang Berhormat Kluang pun tahu apa mindset dia ini. Dan di dalam pindaan ini tidak mengambil kira fikiran dan mindset yang sudah hampir lebih tiga dekad, fikiran seperti hamba abdi.Naib Canselor tidak sepatutnya mempunyai mindset satu fikiran yang begitu sebagai fikiran bawahan sahaja: kemudi di haluan, herhilir ke buritan. Berkemudi di haluan, bergilir ke buritan. Itulah fikirannya dan pindaan ini tak mengambil kira hal seumpama ini dan Yang Berhormat Menteri pun seolah-olah walaupun sebelah kanan diberi sedikit sebelah kiri itu ambil balik. Ini bukan cara hendak pinda. Bukan cara hendak memberi kebebasan dan autonomi universiti. Universiti tanpa autonomi memang bukan satu universiti bahkan sebagai kolej kerajaan sahaja dan Yang Berhormat Rembau pun tahu apakah maksud autonomi tapi nampaknya dia belum bersedia untuk beri autonomi kepada unversiti, 20 buah IPTA, di negara ini. Belum sedia lagi bagi (autonomi kepada universiti). Mungkin hendak tanding Pemuda UMNO dia bersikap sedemikian.Saya berharap Yang Berhormat dapat mempertimbangkan macam mana kita dapat ubah pola fikiran ini: kementerian sebagai master dan Naib Canselor sebagai orang bawahan suruhan sahaja. Saya ulang: berkemudi di haluan, bergilir di buritan.Mengenai perlantkan Naib Canselor: Naib Canselor di 20 buah IPTA tidak mempunyai rasa senang--tidak ada security of tenure. Selagi Naib Canselor tidak mempunyai fikiran bahawa jawatan itu selamat, tidak ada security of tenure, maka mereka tidak boleh menjalankan tugas dengan berkesan, sebab dia sentiasa berjaga-jaga mungkin Yang Berhormat Menteri akan datang dan melakukan sesuatu. Bayang di bawahnya bayang Yang Berhormat Menteri itu. Itu masalah kita dan saya berharap security of tenure dan kita mesti ada peruntukan di dalam (AUKU) untuknya, kecualilah mereka melakukan jenayah ataupun perkara-perkara yang tidak sepatutnya diterima oleh masyarakat. Kalau tidak (melakukan perkara yang tidak boleh diterima), kita mestilah menjamin jawatan itu dengan security of tenure. Berapa minit lagi Tuan Yang di-Pertua?

Tuan Yang di-Pertua: Dua minit.

Dr Tan Seng Giaw [Kepong]: Dua minit lagi?

Tuan Yang di-Pertua: Dua minit lagi. Yang Berhormat tidak sedar pasal Yang Berhormat selalu menghadap ke sana apabila berhujah.

Dr Tan Seng Giaw [Kepong]: Ya

Tuan Yang di-Pertua: Kalau Yang Berhormat Kepong menghadap saya, mesti tau.

Dr Tan Seng Giaw [Kepong]: Bukan tidak sedar, itu satu contoh.

Tuan Yang di-Pertua: Ya, sila teruskan.

Dr Tan Seng Giaw [Kepong}: Satu contoh.

Tuan Yang di-Pertua: Sila.

Dr Tan Seng Giaw [Kepong]: Memang sedar. Kemudian, mengenai jawatankuasa pencarian (Naib Canseloar) dan di dalam pindaan jawatankuasa pencarian itu ialah datang daripada kementerian. Ini memanglah boleh disifatkan satu perkara yang tak betul. Kalau kita hendak memberi autonomi kepada unversiti yang baik kita bagi pihak universiti untuk menubuhkan jawatankuasa pencarian. Universitilah yang menentukan, yang memilih dan selepas jawatankuasa pencarian itu mendapatkan keputusan maka (ia) diserahkan kepada Menteri. Itu caranya. Saya berharaplah.

Peruntukan untuk menubuhkan jawatankuasa pencarian oleh pihak kementerian memang melanggar dengan semangat kita untuk memberi kebebasan kepada universiti. Memang tak bebas. Saya berharap dapat mempertimbangkan perkara ini dan saya bersetuju dengan Yang Berhormat Rembau kerana kita mesti mengadakan pencarian seluruh dunia untuk mendapat cerdik pandai daripada mana-mana pun asalkan mereka boleh memberi sumbangan kepada IPTA kita. Itu cara(nya).

Dan satu lagi mengenai cara ada sedikit sebanyak di sini memberi kelonggaran kepada para pelajar kalau ada melakukan masalah dan telah ditahan di Universiti Kamunting kita (Pusat Tahanan Kamunting, Taiping). Maka, ada banyak jenis universiti. Kamunting University (adalah) salah satu universiti di negara kita. Kalau masuk ke Universiti Kamunting, dia masih boleh ambil peperiksaan dan sebagainya dan lulus sebagai graduan daripada universiti. Memang ada kelonggaran sedikit, tapi yang penting sekali itu kecuali seseorang pelajar itu melakukan jenayah yang jijik dan sebagainya, biasanya tidak boleh menjenayahkan para pelajar. Masa sudah cukup sekarang ya? Jadi saya berharaplah (para pelajar tidak dijenayahkan).

Dewan Bahasa, Dewan Rakyat,
Orang bincang lantang dan telus;
Kawan berkuasa, kawan riwayat,
Bagai pancang digoncang arus.

Sekan, terima kasih.

Dr Tan Seng Giaw

Thursday, December 04, 2008

Kaji hubungan rakyat semua kaum dari sekolah kebangsaan

Timbalan Pengerusi Kebangsaan DAP dan Ahli Parlimen Kepong Dr Tan Seng Giaw menyeru supaya Menteri Pelajaran Datuk Seri Hishammuddin Hussein mengkaji dengan teliti tahap integrasi kalangan pelajar pelbagai kaum dari sekolah-sekolah kebangsaan, misalnya, sejak tahun 1970.

Dalam 38 tahun ini, apakah hubungan di antara rakyat semua kaum yang datang dari sekolah kebangsaan?

Perpaduan negara berteraskan kepada pelbagai faktor. Kini, terdapat lebih 70,000 murid bukan Cina di SJK(C). Apakah kedudukan perpaduan di kalangan bekas pelajar sekolah-sekolah ini?

Dr Tan membuat komen ke atas pendapat Hisham bahawa pandangan Ahli Parlimen Jerlun Datuk Mukhriz Mahathir bukan hasutan. Pada 1 Disember, 2008, Mukhriz menyebut di dalam Dewan Rakyat bahawa sekolah-sekolah semua aliran mestilah ditaja bawah satu sistem pendidikan.

Mukhriz bertanding untuk jawatan Ketua Pemuda Umno pada Mac, 2009; ini adalah perebutan tiga penjuru.

Hisham menegaskan bahawa dakwaan tentang kenyataan Mukhriz sebagai perkauman adalah tidak berasas sama sekali. "Yang dianggap sempurnanya, kerajaan hendak melihat satu sistem pendidikan, tetapi sebelum ini boleh menjadi kenyataan, ia terpaksa mempertimbangkan beberapa faktor dahulu, ujarnya.

Menteri Pelajaran itu mengatakan bahawa wujudnya 5,831 buah sekolah kebangsaan dan 1,827 buah sekolah bantuan kerajaan yang terdiri dari 889 buah sekolah Cina, 374 buah sekolah Tamil, 410 buah sekolah mubaligh dan 154 sekolah agama bantuan kerajaan.

Semoga Hisham mengadakan kajian yang teliti terhadap hubungan kaum di kalangan rakyat dari sekolah-sekolah kebangsaan dan juga golongan pelbagai kaum dari sekolah-sekolah Cina. Selagi faktor-faktor seperti dasar yang dipandang tidak adil belum diatasi, tahap perpaduan negara dan integrasi yang lebih tinggi tidak akan tercapai.

Dr Tan Seng Giaw

Tuesday, December 02, 2008

Hanya sistem pendidikan yang diterima oleh rakyat semua kaum dapat dijayakan

Timbalan Pengerusi Kebangsaan DAP dan Ahli Parlimen Kepong Dr Tan Seng Giaw menegaskan bahawa hanya dengan diterima oleh semua kaum barulah satu sistem pendidikan boleh dilaksanakan di Malaysia.

Bila satu sistem pendidikan dengan Bahasa Malaysia (BM) sebagai bahasa perantaraan disyorkan oleh Jawatankuasa Barnes 1951 dan Penyata Razak 1956, ia tidak dapat diterima oleh semua kaum. Maka, sistem sekarang beransur timbul.


Dr Tan berada di dalam Dewan Rakyat pada 1 Disember, 2008 semasa Ahli Parlimen Jerlun, Datuk Mukhriz Mahathir membangkit semula cadangan supaya kerajaan mewujudkan hanya satu sistem pendidikan yang berteraskan semangat kebangsaan bagi menyatupadukan rakyat dan mengelak polarisasi kaum di negara ini.

Ini bermakna semua sekolah pelbagai jenis diserapkan di bawah satu sistem pendidikan kebangsaan dengan bahasa Melayu sebagai bahasa perantaraan kecuali bagi subjek Sains dan Matematik yang diajar dalam bahasa Inggeris.

“Sudah tentunya murid-murid diwajibkan belajar bahasa ibunda mereka iaitu Mandarin bagi kaum Cina dan Tamil bagi kaum India.

“Malah di bawah sistem ini, pelajar Melayu diberi pilihan untuk mempelajari bahasa lain seperti Mandarin dan Tamil,” ujarnya.

Katanya, sistem pendidikan kebangsaan diamalkan di 99 peratus negara di seluruh dunia, dan pola sedunia itu seharusnya turut menjadi amalan di Malaysia.

Muhkriz bertanding jawatan Ketua Pemuda Umno. Menjelang pemilihan Pemuda Umno pada Mac 2009, beliau membangkitkan perkara ini.

Kita mestilah melihat sejarah Malaysia dan perasaan semua kaum. Jika syor tersebut tidak dapat diterima oleh bukan Melayu, maka ia tidak dapat dijayakan.

Di dalam sistem sekarang, semua sekolah ikut syllabus, sukatan pelajaran, kebangsaan, dan peperiksaan kebangsaan. Bilangan orang Malaysia yang fasih dan mahir dalam BM telah bertambah. Ini dibanyangkan di Dewan Rakyat. Sekiranya terdapat guru-guru bahasa yang yang pandai di semua sekolah, lebih ramai lagi pelajar akan menguasai BM.

Banyak faktor yang memyebabkan perpaduan negara dan integrasi kaum, termasuk dasar persamaan. Siapa yang menekankan perpaduan melalui satu bahasa dan satu sistem, cuba menengok keadaan di sekolah kebangsaan yang juga mempunyai pelajar bukan Melayu. Bila seorang pelajar bukan Melayu memperolehi 7 A dalam peperiksaan tidak dapat biasiswa walhal seorang pelajar Melayu dengan 2A boleh mendapat biasiswa dan dilayan dengan lebih baik, bagaimana perpaduan diwujudkan?

Jurang di antara kaum harus sentiasa dikurangkan, tetapi ia tidak bererti kita sanggup mewujudkan perasaan tersinggung yang menjadi satu faktor yang menjejaskan perpaduan.

Muhkriz menyebutkan banyak negara mempunyai satu sistem pendidikan. Ini tidak semestinya membawa perpaduan. Indonesia, Thailand dan Myanma mempunyai satu sistem pendidikan, apakah terjadi dengan perpaduan di negara-negara ini?


Dr Tan Seng Giaw