Lihat isu dengan Tan Seng Giaw

Saturday, February 28, 2015

بولاسيڤق EPL: منچيستر اوناءتد 0:2 سانديرلند.

ڤرماءينن تيدق رنچق. منچيستر اونايتد برماءين دغن لبيه باءيك. اي ماسيه براد د تغگ ايمڤت كاتس ليگ.

Labels:

Risiko manjadi pekak

Pertubuhan Kesihatan Sedunia menganggar ada 360 juta orang pekak di dunia. Jika seorang didedah kepada lantangnya lebih 85 desibel selama lebih 8 jam boleh jadi pekak. Dengan Kelantangan tidak terkawal, mungkin seramai satu bilion orang jelma pekak.

Labels:

ريسيكو منجادي ڤكق: بوپي ترلالو لانتغ.

ڤرتوبوهن كصيحتن سدنيا مغاغگر اد 360 جوتا اورغ ڤكق ددنيا. جك ساءورغ ددده كڤد لانتغڽ لبيه 85 ديسيبيل سلام ليه 8 جام بوليه جادي ڤكق. كادغكالا كبيغيغن لالولينتس اداله لنيه 85 ديسيبيل. دغن كلانتغن يغ تيدق تركاول, موغكين ساتو بيليون اورغ جلما ڤكق.

Labels:

Friday, February 27, 2015

Pendidikan tinggi Malaysia: mutu pensyarah

Universiti awam seperti Universiti Malaya cuba meningkatkan mutu pensyarah. Rakyat negara ini wajib memberi perhatian kepada kualiti pensyarah di cawangan universiti UK dan lain negara. Adakah ijazah cawangan tersebut diterima di negara asal?

Labels:

ڤنديديقن تيغگي مليسيا: موتو ڤنشره؟

اونيۏرسيتي اوام سڤرتي اونيۏرسيتي ملاي چوچا منيغكتكن موتو ڤنشره. رعيت نگارا اين واجيب ممبري ڤرهاتيان كڤد كواليتي ڤنشره د چاوغن اونيۏرسيتي UK دان لاءين نگارا. اداكه ايجازه چاوغن ترسبوت دتريما د نگارا اصل؟

Labels:

Nahas MH17

Selain melihat bangkai pesawat di Belanda, kita berharap pejenayah dapat dibawa ke mahkamah.

Labels:

ناحس MH17

سلاين مليهت بغكاي ڤساوت دبلندا, كيت برهارڤ ڤنجنايه داڤت دباوا ك مهكامه.

Labels:

Thursday, February 26, 2015

Pendidikan tinggi Malaysia: Cawangan universiti UK

Menter Datuk Seri Idris Jusoh kata pembukaan 5 cawangan universiti UK di negara ini meletakkan Malaysia sebagai hab pendidikan ulung di rantau ini.  Menteri Hal Ehwal Luar dan Komanwel Hugo Swire puji mutu universiti kita. UK ada 109 buah universiti. Nottingham, Southampton, Reading, Heriot-Watt dan Newcastle telah mengada cawangan di Malaysia. Berapa buah lagi akan membina cawangan di negara ini? Selain nilai komersial, adakah penyelidikan bererti di universiti di Malaysia?

Labels:

ڤنديديقن تيغگي مليسيا: 5 چاوغن او.نۏرسيتي UK

منتري داتوء سري ايدريس كات ڤمبوكاءن 5 چاوغن اونيۏرسيتي UK دمليسيا لتقءن نگارا اين سباگاي هاب ڤنديديقن اولوغ رنتاو اين. منتري كومونويظل UK هوگو سوايءي ڤوجي موتو اونيۏرسيتي كيت. UK اد 109 اونيۏرسيتي. سلاءن نوتيغهم, سوظمتون, ريديغ, هاريوت وات دان نيوكاسيل, براڤ بواه اونيۏرسيتي UK لاگي اكن بوكا چاوغن دمليسيا؟ براڤ ڤنتيغكن  ڤپليديقن يغ دڤرلوكن اونتوق منيغكتكن موتو اونيۏرسيتي؟

Labels:

Wednesday, February 25, 2015

Militan: Ideologi IS

Ada remaja dari pelbagai negara sertai IS. Mereka dipengaruhi melalui media sosial. Penjelasan berkesan mengenai Islam dan jihad amat diperlukan.

Labels:

ميليتان: ايديولوگي IS.

اد رماج دري ڤل اگاي نگارا ترماسوق مليسيا سرتاي IS. مريك دڤغاروهي ملالوي ميديا سهسيال. ڤنجلسن بركسن مغناي آسلام دان جهاد امت دڤرلوكن.

Labels:

Tuesday, February 24, 2015

Pendidikan tinggi Malaysia: penilaian

Kita mahu menambahbaikkan universit tempatan bukan membesarkan diri. Menteri Datuk Seri Idris Jusoh menegaskan kualiti universiti tempatan adalah setanding dengan universiti di negara maju. Ini melibatkan banyak faktor. Misalnya,beliau merujuk kepada tafsiran Quacquarelli Symonds (QS) World University Rankings dengan Universiti Malaya di tangga 151. Tetapi, beliau melupakan sistem rankings yang lain seperti salah satu yang terkemuka Shanghai Transport University Rankings: UM baik sedikit, dari 401-500 pada 2011 kepada 301-400 pada 2014. Universiti tempatan yang lain terkeluar dari senarai 500 universiti.

Labels:

ڤنديديقن تيغگي مليسيا

كيت برعكم منمبهباءيكن تاهڤ اوبيۏرسيتي د نگارا اين دان مغايلقءن جادي ڤنيوڤ ترومڤيت (ڤمبسر ديري). منتري داتوء سري ايدريس منگسكن كواكيتي اونيۏرسيتي تمڤتن اداله ستنديغ دغن اونيۏرسيتي نگارا ماجو. بليو روجوق كڤد ريغكيغ دنيا قيو يس (Quacquarelli Symonds) يغ  منچاتتكن اونيۏرسيتي ملايا دتغگ ك 151. يغ ڤاليغ دحورمتي سڤرتي شغهاي جياو توغ وورلد اونيۏرسيتي ريغكيغ دلوڤاي؛ اونيۏرسيتي ملايا ناءيك سديكيت دري تغگ 401-500 ڤد 2011 ك 301-400 ڤد 2014. لاءين اونيۏرسيتي تمڤتن كلوار دري سناراي 500 اونيۏرسيتي دنيا.

Labels:

Pendidikan tinggi Malaysia

Kita berazam menambahbaikkan tahap universiti di Malaysia dan mengelakkan jadi peniup trompet (pembesar diri). Menteri Datuk Seri Idris Jusoh menegaskan kualiti universiti negara ini setanding dengan universiti di negara maju. Beliau merujuk kepada QA (Quacquarelli Symonds) University Rankings (Universiti Malaya tangga 151), tetapi melupakan sistem rankings yang lain. Yang paling dihormati ialah Shanghai Transport University Rankings: UM baik sedikit, naik dari tangga 401-500 pada 2011 kepada 301-400 pada 2014. Universiti-universiti di Malaysia yang lain adalah tidak termasuk dalam senarai 500 universiti.

Labels:

Monday, February 23, 2015

Militan: Hampir 2000 kanak-kanak dan remaja hilang setiap tahun

Polis kata bahawa antara 2011 dan 2014, 7239 kanak-kanak dan remaja hilang. Sebabnya termasuk mencari kebebasan, kerja, kawan atau kekasih. Berapa sertai IS di Syria dan Iraq atau terjatuh dalam kancah jenayah?

Labels:

ميليتان: براڤ كانق-كانق دان رماجا يغ هيلغ سرتاي IS?

ڤوليس كات بهاوا كيرا-كيرا 2000 كانق-كانق دان رماجا براوسيا 9 هيغگا 18 تاهون هيلغ ستياڤ هاري. والاوڤون ترداڤت ڤلباگاي سبب ميظلڽ منچاري كبيبسن, كرجا, كاون دان ككاسيه, براڤ سرتاي IS د سيريا اتاو ترجاتوه دالم كنچه جنايه؟

Labels: ,

Insinerator Beringin Kepong: stesen pmindahan sampah

Pnyelenggaraan stesen pemindahan dan pengangkutan sampah timbul masalah. Para penduduk terus menghadapi pencemaran terutamanya bau busuk. Jika Kerajaan berkempen terhadap PATI, ramai pekerja asing hilang buat sementara. Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal mestilah ambil tindakan berkesan.

Labels:

اينسينيراتور بريغين كڤوغ: ستيسين ڤمتندهن سمڤه

ڤپلغگاراءن ستيسين ڤميندهن دان ڤغاغكوتن سمڤه تيمبول مسءله. ڤارا ڤندودوق كڤوغ مغهادڤي ڤنچمرن تراوتام باءو بوسوق. جك كراجاءن بركيمڤين ترهادڤ PATI, راماي ڤكرجا اسيغ هيلغ بوات سمنتارا.  جابتن ڤغوروسن سيسا ڤڤجل مستيله امبيل تيندقن بركسن.

Labels:

Sunday, February 22, 2015

Bolasepak EPL : Everton 2:2 Leicester

Kedua-dua pasukan berazam untuk menang, terutamanya Leicester yang berada di tangga yang terbawah dalam liga. Permainannya rancak dan bermutu tinggi. Leicester tidak kalah.

Labels:

بولاسيڤق EPL: ايۏيرتون 2:2 ليستير.

كدوا-دوا ڤاسوقن برعزم منغ خاسڽ ليستير يغ براد دي تغگ ترباوه دالم ليگ. ڤرماءيننڽ رنچق دان برموتو تيغگي. ليستير تيدق كاله.

Labels:

Saturday, February 21, 2015

Pendidikan tinggi Malaysia: bertambah baik? Lebih komersial?

Kita mahu pendidikan tinggi bertambah baik. Menteri Pendidikan kedua saran bahawa standard di negara ini adalah setanding dengan negara maju. Kebanyakan 135,000 pelajar asing di negara ini masuk institusi swasta yang berkaitan dengan negara maju. Pendidikan adalah sejenis perniagaan.
Menteri boleh kira bilangan pelajar negara ini di seberang laut dan berapa kembali selepas tamat pengajian?  Jutaan tetap di luar negara?

Labels:

ڤنديديقن تيغگي مليسيا: بوليهكه تاهڤ برتمبه باءيك؟

منتري داتوء سري ايدريس كات ستندرد نگارا اين اداله ستنديغ دغن نگارا ماجو. كيت برهارڤ تاهڤ برتمبه باءيك. كباپقن 135000ڤلاجر اسيغ ماسوق اونيۏرسيتي سوستا دان ڤروگرم بركاءيتن دغن نگارا ماجو. ڤنديديقن اداله سجنيس ڤرنياگاءن. منتري مستي كيرا بيلغن ڤلاجر مليسيا د سبرغ لاءوت دان براڤ كمبالي سلڤس تامت ڤغاجيان؟ برجوتا؟  

Labels:

Friday, February 20, 2015

Pekerja asing: para pemohon dengan pengalaman pahit

Para pemohon mengadu tentang pengalaman pahit terhadap Jabatan Imigresen.  Datuk Seri Zahid mestilah mendalami hal ini. Adalah  tepat pada masa untuk kakitangan beramanah di bahagian yang berkesan.

Labels:

ڤكرجا اسيغ: ڤغالمن ڤاهيت ڤموهون.

ڤارا ڤموهون مغادو تنتغ ڤغالمن ڤاكيت برتاهون-تاهون دغن جابتن ايميگريسين. داتوء سري زاحيد مستيله مندالمي ادوان اين. تڤتله ماس اونتوق كاكيتاغن برامنه د بهاگيان بركناءن.

Labels:

Kehilangan ghaib MH370: masalah rumit.

Di mana pesawat? Kementerian Pengangkutan mengisytiharkan kehilangan itu sebagai kemalangan. Ada keluarga mangsa tidak puas hati dengan pendirian ini. 21 keluarga membantah. Berapa lagi? Ini merupakan masalah rumit. Pihaknya mestilah melayan mereka dengan istimewa.

Labels:

Banjir besar: 2600 buah rumah

Menteri Besar Kelantan Datuk Seri Ahmad Yakob kata 2000 buah rumah oleh Kerajaan Persekutuan dan 600 buah oleh Kerajaan Negeri akan siap sebelum Ramadan. Kita berharap pengagihan adalah benar-benar adil, tanpa mengira hubungan politik dan agama.

Labels:

بنجير بسر: 2600 رومه سياڤ سبلوم رمضان

منتري بسر كلنتن داتوء سري احمد يعقوب بركات بهاوا 2000 اونيت رومه دري كراجاءن ڤرسكوتوان دان 600 اونيت دري كراجاءن نگري اكن سياڤ سبلوم رمضان. كيت برهارڤ ڤغاگيهن اداله بنر-بنر عديل, تنڤا مغيرا هوبوغن ڤوليتيك دان اگام.

Labels:

Thursday, February 19, 2015

Militan: IS

Pada 18.2.15, polis menahan seorang gadis 14 tahun kerana mahu naiki karpal terbang ke Mesir untuk sertai IS. Bagi setiap orang yang ditahan, berapa yang terlepas?

Labels:

ميليتان: ايسيس

ڤد 18.2.15, ساءورغ گاديس 14 تاهون دتاهن دKLIA  كران ماهو ناءيك كرڤل تربغ ك ميصير اونتوق سرتاي ايسيس. باگي ستياڤ اورغ يغ دتاهن براڤ لاگي ترلڤس؟

Labels:

Wednesday, February 18, 2015

Hari Raya Qamari: perlu urus air dengan baik

Pada Hari Raya, kita sedar tentang keperluan untuk menguruskan air dengan sempurna. Ada 30% air segar di bawah tanah bumi manusia dan 70% di atas tanah. Semua orang tidak mahu air bah.

Labels:

هاري راي قاماري: ڤرلو اوروس اير دغن باءيك

ڤد هاري راي, كيت سدر تنتغ كڤرلوان اونتوق مغوروسكن اير دغن سمڤورنا. اد 30% اير سگر د باوه تانه بومي ماءنوسي دان 70% د اتس تانه. سموا اورڠ تيدق ماهو اير باه.

Labels:

هاري راي: ڤرلو اوروس اير دغن باءيك

ڤد هاري راي, كيت سدر تنتغ كڤرلوان اونتوق مغوروسكن اير دغن سمڤورنا. اد 30% اير سگر د باوه تانه بومي ماءنسي دان 70% اتس تانه. سموا اورغ تيدق ماهو اير باه.

Labels:

هاري راي قاماري

ڤراياءن اين اداله اونتوق ڤرجومڤاءن, ڤپتوان, هرموني دان ڤرڤادوان. سموا مپرتاي كگمبيراءن.

Labels: ,

Perayaan Hari Raya Qamari

Perayaan ini adalah untuk perjumpaan, penyatuan, harmoni dan perpaduan. Semua menyertai kegembiraan.

Labels: ,

Tuesday, February 17, 2015

Integriti, kecekapan dan perpaduan

Datuk Seri Najib janji Kerajaan akan meningkatkan integriti dan kecekapan serta menekankan perpaduan nasional. Kita sentiasa memantau tindakannya. Setakat ini, usahanya kurang berkesan.

Labels:

اينتيگريتي, كچكڤن دان ڤرڤادوان.

داتوء سري ناجيب جنجي منيغكتكن كچكڤن دان اينتيگريتي سرتا منكنكن ڤرڤادوان ناسيونل. كيت سنتياس ممنتاو تيندقءنڽ. ستاكت اين, اوساهاڽ كورغ بركسن.

Labels:

Lapangan terbang KLIA2

Tan Sri Muhyiddin melawat terminal untuk penerbangan yang lebih murah itu. Beliau telah diberitahu bahawa ia adalah cocok dengan hasrat menjadi negara maju. Landasan (runway) mendak dan kos pembinaan melambung membimbangkan.

Labels:

لاڤغن تربغ KLIA2

لاڤعن تربڠ KLIA2:ݢتيمبالن ڤردان منتري ملاوت ترمينل ايت دان دبريتاهو بهاوا اي اداله چوچوق دغن هسرت منجادي نگارا ماجو. لندسن(رانوي) مندق دان كوس ڤمبيناءن ملمبوق تروس ممبيمبغكن.

Labels:

Monday, February 16, 2015

Militan: video 'ISIS Malaysia 68'

Semalam, ada video dalam Youtube yang menayang 4 orang berpakaian dan bertopeng hitam 'anak muda Malaysia' di akaun 'ISIS Malaysia 69'. Ugutan: bom mahkamah negara ini pada 18 Mac, 2015. Apakah penjelasan polis?

Labels:

ميليتان: ۏيديو ايسيس مليسيا 69 دالم يوتيوب؟

سمالم اد ۏيديو دالم يوتوب يغ تايڠ 4 اورڠ ررڤاكاءين دان برتوڤيغ هيتم 'انق مودا مليسيا' د اكاءون 'ايسيس مليسيا 69'. اوگوتن: بوم مهكامه نگارا اين ڤد 18مچ 2015. اڤاكه ڤنجلسن ڤوليس؟

Labels:

Insentif kepada kakitangan kesihatan

Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Ali Hamzah kata insentif khas akan diberi kepada kakitangan kesihatan termasuk doktor yang sedia bertugas di luar bandar, Sabah dan Sarawak. Kementerian mestilah mengkaji cara mereka dilayan.

Labels:

Sunday, February 15, 2015

Permata pelancongan perlu promosi

Pulau Langkawi cantik. Ia perlu promosi. Kita mengingatkan Tan Sri Muhyiddin: ada banyak lokasi di Malaysia seperti hutan risab FRI yang mempunyai potensi. Mereka juga bdrkehendakkan promosi lebih agresif dengan peruntukan khas.

Labels:

ڤرمات ڤلنچوغن دان ڤروموزي اگريسيۏ

ڤولاو لغكاوي چنتيق. اي ڤرلو ڤروموسي. كيت مغيغتكن تيمبالن ڤردان منتري: اد باپق لوكازي دمليسيا سڤرتي هوتن ريسب FRI يغ ممڤوپءي ڤوتينسي. مريك جوگ بركهندقءن ڤروموسي لنيه اگريسيۏ دغن ڤرونتوقءن خاس.

Labels:

Polis dan tarikan

Polis mesti dibayar dengan munasabah. Ada yang baik. Ada yang serah kepada godaan. Orang awam boleh menggambarkan dalam fikiran. Timbalan Komander Datuk Zubaidah sebut tentang siasatan ke atas polis yang mempunyai kekayaan luar biasa. Rakyat hanya berminat dengan tindakan yang berkesan tanpa mengira pangkat.

Labels:

ڤوليس دان تاريقن

ڤوليس مستي دباير دغن موناسبه. ادا يغ باءيك. اد يغ سرو كڤد گوداءن. اورڠ عوام بوليه مغگمبركن دالم ۏيكيرن. تيمبالن كومندر داتوء زوبايده سبوت تنتڠ سياستن كاتس ڤولس يغ ممڤوپءي ككاياءن لوار بتاس. رعيت هاڽ برمينت دغن تيندقن نركسن تنڤا مغيرا ڤغكت.

Labels:

Sidtem MyEG untuk memohon pekerja asing

Sistem online MyEG sedang ditonjolkan sebagai penawar bagi memohon pekerja asing. Ramai pemohon mengadu, contohnya sikap kakitangan Jabatan Imigresen teruk sekali dan tunggu berhari-hari seperti meminta sedekah. Bolehkah laman web menyelesaikan masalah tersebut?

Labels:

سيستم ماي يي زي (MyEG) اونوق ڤكرجا اسيڠ.

سيستم ماي يي زي سدغ دتونجولكن سباگاي ڤناور اونلاين اونتوق مموكون ڤكرجا اسيڠ. باگي راماي ڤموهون ادوان اداله ترماسوق سيكڤ تروق جابتن ايميگريسين دان توغگو برهاري-هاري سڤرتي ممينتا صدقه. بوليهكه لامن ويب سلسايكن مسءله ترسبوت؟

Labels:

Saturday, February 14, 2015

Bolasepak EPPL: Liverpool 3:2 Spurs

Permainan berlimpah ruah dengan drama. Akhirnya, Boletelo menjaring gol kemenangan bagi Liverpool. Pengurus Brendon Rodgers bergembira.

Labels:

بولاسيڤق EPL: ليۏيرڤول2:3 سڤورس

ڤرماءينن برليمڤه روسه دغن دراما. اخيرڽ بوليتيلو منجاريغ گول كمنغن باگي ليۏيرڤول. ڤغوروس برندون رودگيرس برگمبيرا.

Labels:

ڤرخيدماتن باس: مايباس(MyBas)

كيت ڤرلو ڤرخيدمتن يغ ايلوق. كيت مغگالق اورغ راماي ناءيك باس. كوميسين ڤغاغكوتن عوام دارت (SPAD) هندق مووجود مايباس(MyBas): كراجاءن باير كوس اوڤراسي, ڤوغوت حاصيل دان باير ڤغندالي اونتوق منجالنكن سيرۏيس. كيت توغگو.

Labels:

Harga barangan: Usaha FAMA dan NAFAS?

Kita elakkan teguran yang berbau perkauman. Bagaimana Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan  (FAMA) dan Pertubuhan Peladang Kebangsaan (NAFAS) dapat menggantikan orang tengah untuk memastikan harga munasabah? Orang tengah berleluasa.

Labels:

Friday, February 13, 2015

هرگ بارغن: ڤرانن اورغ تغه؟

كيت ايلقءن تگورن يغ برباءو ڤرقومن. باگايمان لمباگ ڤماسرن ڤرتانيان ڤرسكوتوان (FAMA) دان ڤرتوبوهن ڤلادغ كبغساءن (NAFAS) داڤت مغگنتيكن اورغ تغه اونتوق ممستيكن هرگ مناسبه؟ اورغ تغه برللواس.

Labels:

Transit Laju Massa1 (MRT1): RM22.18 bilion

Walaupun Datuk Maslan kata 58.5% projek sudah siap, masalah lalulintas berterusan. Pihaknya mestilah telus dan cekap untuk kontrak-kontrak dan menambahkan usaha bagi mengurangkan kesesakan.

Labels: ,

ترانسيت لاجو ماسا (MRT1 RM22.18 bilion)

والاوڤون داتوء مسلن كات 59.5% ڤروجيق سوده سياڤ, تتاڤي مسءله لالولينتس برتروسن. ڤيهقڽ مستيله تلوس دان چكڤ اونتوق كونترق-كونترق دان منمبهكن اوسها اونتوق مغورغكن كسسقءن.

Labels: ,

Thursday, February 12, 2015

Takziah kepada keluarga Allhyarham Nik Aziz

Kepada keluarga Allahyarham Nik Aziz kami mengucapkan takziah dengan rasa dukacita.

Labels:

تعزيت كڤد كلوارگ الهيرحم نيك عزيز

كڤد كلوارگ الهيرحم نيك عزيز كامي مغوچڤكن تعزيت اونتق مپتاكن راسا دوكاچيتا.

Labels:

بولاسيڤق ليگ ڤردان ايغگيريس EPL: ارسينيل 1:2 كيستير

ڤغوروس ارسينل،ارسين ويغا،ممباوا ڤاسوقنڽ ك تغگ ليگ 4 ك اتس 17 كالي. كيني ڤاسوقن اد دتغگ ايت. ارسين ڤرچاي ڤاسوقنڽ ككل د تغگ ايت دان ستروسڽ لايق ك ليگ جوارا-جوارا ايروڤه.

Labels:

Wednesday, February 11, 2015

Incinerator BeringinKepong: Kumbahan

Kumbahan dari stesen pemindahan sampah berbau di sekitar. Ia mencemar Sungai Jinjang. Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal mestilah benar-benar mengambil tindakan. Dua usaha yang lepas tidak berjaya.

Labels: ,

اينسينيراتور بريغين كڤوڠ: كومبهن

كومبهن دري ستيسين ڤميندهن سمڤه برباءو دسكيتر. اي منچمر سوغاي جنجڠ. جابتن ڤغوروسن سيسا ڤڤجل مستيله بنر-بنر مغمبيل تيندقن. دوا اوسها يغ لڤس تيدق برجاي.

Labels:

Tuesday, February 10, 2015

Petronas: Ketua Pegawai Eksekutif baru.

Jumlah aset adalah lebih RM 532 bilion dan 31.2% hasil negara yang lebih RM200 bilion setahun datang darinya. Kini, Datuk Wan Zulkiflee menjadi Ketua Pegawai Eksekutif. Syabas. Petronas mestilah lebih akauntabel dan telus. Bukan semua hal syarikat yang sulit.

Labels:

ڤيترهنسآ: كتوا ڤگاواي ايكسيكوتيۏ بارو.

جومله اسيت اداله لبيه RM530 بيليون دان % 31.2 حاصيل نگارا  يغ لبيه RM200 بيليون ستاهون داتڠ دريڽ. كيني, داتوء وان زولكيۏلي منجادي كتوا ڤگاواي ايكسيكوتيۏ ڤيترونس. شابس. ڤيترونس مستيله لبيه اكاءونتابل دان تلوس. بوكن سموا حال شريكت اداله سوليت.

Labels:

Harga barang:Perdana Menteri Najib puas hati?

Datuk Seri Najib mninjau pasar malam di Seri Serdang,  Seri Kembangan, dan berpuas hati dengan harga barangan basah dan ikan segar. Jika ini adalah benar, beliau patut nasihat menterinya jangan bangkit hal perkauman tentang harga. Kita hendak penguatkuasaan yang bersih dan cekap.

Labels:

هرگ بارڠ: ڤردان منتري ڤواس هاتي؟

ڤردان منتري داتوء سري ناجيب اداله ڤواس هاتي دغن هرگ بارغن باسه دان ايكن سگر دڤاسر مالم سري سردڠ, سري كمبغن. جك اين بنر, بليو ڤاتوت نصيحت منتريڽ جاغن بغكيت حال يغ برباءو ڤرقومن تنتغ هاگ. كيت هندق ڤغواتكواساءن يغ برسيه دان چكڤ.

Labels:

Monday, February 09, 2015

Kes Anwar: Mahkamah memenjarakan.

Mahkamah Persekutuan menolak rayuan Anwar dan memenjarakannya. Keputusan ini menyedihkan ramai.

Labels:

كس انوار: مهكامه ڤنجاراكن

هاري اين, مهكامه ڤرسكوتوان منولق رايوان انوار دان ممنجاراكنڽ. كڤوتوسن اين مپديهكن راماي.

Labels:

Bantuan Rakyat 1 Malaysia (BR1M)

Kerajaan kata BR1M adalah untuk golongan mudah terjejas dengan kenaikan harga barang. BR1M 2.0, 2013, adalah RM2.9 bilion bagi 6.8 juta penerima dan BR1M 3.0, 2014, dianggarkan RM3.4 bilion bagi lebih 7 juta penerima. Kita mendesak supaya kriteria dan pengurusan adalah adil dan munasabah. Kerana keadaan ekonomi, adakah peruntukan dikurangkan?

Labels:

Bantuan Rakyat 1 Malaysia (BR1M), بريم

كراجاءن كات BR1M اداله اونتوق گولوغن موده ترججس دغن كناءيكن هرگ بارڠ, 2013,, BR1M 2.0 اداله RM2.9 بيليون باگي 6.8 جوتا ڤنريم دان  ,BR1M 3..0, 2014 داغگركن RM3.4 بيليون باگي لبيه 7 جوتا ڤنريم. كيت برهارڤ كريتيريا دان ڤغوروسن اداله عديل دان موناسبه. كران كاداءن ايكونومي, اداكه ڤراوتوقءن دكورغكن؟

Labels:

Kes Anwar Ibrahim

Kita berharap mahkamah Malaysia akan membuat keputusan yang adil ke atas Ketua Pembangkang.

Labels:

كيس انوار ايبراهيم

كيت برهارڤ بهاوا مهكامه مليسيا اكن ممبوات كڤوتوسن يغ عديل.

Labels:

Sunday, February 08, 2015

Golongan memerlukan bantuan

YAB Najib sudah mengurangkan RM5.5 bilion daripada bajet 2015. Pada 2013 Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) salur lebih RM455.4 juta bagi golongan warga emas dan lebih RM208.2 juta untuk OKU. Adakah JKM akan mengurangkan jumlah bantuan untuk warga emas dan OKU?

Labels:

Bolasepak EPL: Chelsea 2:1 Asto Villa.

Asto Villa berusaha. Tetapi Chelsea menang. Pengurusnya Mourinho nampak gembira kerana pasukannya kekal di tangga teratas.

Labels:

بولاسيڤق EPL: چيلسي 1:2 استون ۏيلا.

استون ۏيلا براوسها. تتاڤي چيلسي منڠ. ڤغوروسڽ موريپو نمڤق گمبيرا كران ڤاسوقنڽ ككل دتغگ تراتس.

Labels:

تهنياه كڤد كلب بيدمينتون كڤوڠ

ـتهنياه كڤد كلب بيدمينتون كڤوڠ كران منجادي جوهن ليگ ڤورڤيل (اوغو) مليسيا ستله مغالهكن كلب بيدمينتون موار سيتي دگلغگڠ بينتڠ, گنتيڠ هايلندس.

Labels:

Tahniah kepada Kelab Badminton Kepong

Hari ini, Kepong BC Mengalahkan Muar City BC di Gelanggang Bintang, Genting Highlands

Labels:

Militan: Bekas komander IS dan kegiatan merekrut

Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Zahid kata bahawa kementeriannya memantau kegiatan IS untuk merekrut orang Malaysia. Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid ujar bahawa seorang bekas komander IS berumur 45 tahun dari Timur Tengah telah ditahan. Kita berharap kerja Kementerian dan polis adalah efektif.

Labels:

Saturday, February 07, 2015

ميليتان: كومند IS دان ريكروت ڤپوكوذڠ

منتري دالم نگري داتوء يسري زاحيد كات كراجاءن ممنتاو كگياتن ميليتان يغ مريكروت اورڠ مليسيا اونتوق IS. كتوا ڤوليس نگارا تن سري خاليد اوجر  بهاوا ساءورڠ(  45تاهون) بكس كومندر IS تله دتاهن د نگارا اين. كيت برهارڤ كرجا كمنتريان دالم بگري دان ڤوليس اداله ايۏيكتيۏ.
وركي

Labels:

Pekerja asing dan memorandum persefahaman (MOU)

Perdana Menteri Najib dan Presiden Jokowi bincang pelbagai perkara termasuk pekerja seperti pembantu rumah dan memorandum persefahaman (MOU). Terdapat banyak masalah misalnya kerenah permohonan dan kadar bayaran. Syor-syor MOU mestilah dilaksanakan.

Labels:

ڤكرجا اسيڠ دان ميمورندوم ڤرسۏهمن MOU

ڤردان منتري ناجيب دان ڤريسيدن جوكووي بينچغ ڤلباگاي ڤركارا ترماسوق ڤكرجا سڤرتي ڤمبنتو رومه دان ميمورندوم ڤرسۏهمن (MOU). ترداڤت باپق مسءله ميڽلڽ كرينه ڤرموهونن دان قدر بايرن. شور-شور MOU مستيله دلقساناكن.

Labels:

Bolasepak EPL: Spur 2:1 Arsenal

Hari ini, rentak permainan adalah cepat dan Spur bermain dengan lebih semangat. Penyerangnya Kane papar jaringan dan tundukan dan membawa Spur kepada tangga ke4 dalam liga.

Labels:

بولاسيڤق EPL: سڤور 1:2 ارسينل.

هاري اين, رنتق ڤرماءينن چڤت دان سڤور لبيه سماغت. ڤپرغڽ كين ڤاڤر جاريغن دان توندوقءن دان ممباوا سڤور كڤد تغگ ك4 دالم ليگ.

Labels:

Friday, February 06, 2015

Banjir besar: Sekretariat kekal untuk melicin pengurusan pemulihan

Penubuhan sekretariat kekal untuk melicin dan mempercepatkan pengurusan pemulihan selepas banjir. Adakah ia akan ditenggelami Unit Penyelarasan dan Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri? Terdapat lebih 10000 rumah musnah dan lebih RM1bilion kerosakan jambatan dan jalanraya.

Labels:

Thursday, February 05, 2015

Pertemuan sulit Najib dan Jokowi

Datuk Seri Najib bertemu secara sulit dengan Presiden Jokowi. Banyak perkara penting dibincangkan. Kita percaya masalah pekerja Indonesia dibicarakan: kerenah Jabatan Imigresen, kadar bayaran, petualang, syarat kelulusan dan sebab ada lebih ramai pekerja tanpa izin.

Labels:

ڤرتموان سوليت ناجيب دان جوكووي

كتيك داتوء سري ناجيب برتمو دغن ڤريسيدن جوكووي,باپق ڤركارا ڤنتيغ دبينچغكن. كيت ڤرچاي مسءله ڤكرجا دبيچاراجن: كرينه جباتن ايميگريسين,قدر بيرن, ڤتوالغ, شارت كلولوسن دان سبب اد لبيه راماي ڤكرجا تنڤا ايزين.

Labels:

Dana untuk perusahaan kecil dan sederhana (PKS): Komisen?

دانا راكن ڤلابورن PKS اداله RM 375 جوتا. كراجاءن مستيله مغكاجي مسءله يغ دهاداڤي اوليه PKS. اڤاكه بيلغن اورڠ تغه اونتوق دانا؟ اڤاكه قدر كوميسين:%30-40 جومله ڤينجمن؟

Labels:

دانا رونتوق ڤاوسهاءن كچيل دان سدرهان( PKS): اورڠ تغه.

ڤراوسهاءن كچيل دان سدرهان (PKS): اد دانا راكن ڤلابورن RM 375 جوتا: كراجاءن مستيله مغكاجي مسءله يغ دهاداڤي اوليه PKS.اڤاكه بيلغن اورغ تغه اونتوق دانا اين؟ اڤاكه قدر كوميسين: %30-40 جومله ڤينجمن؟

Labels:

Tuesday, February 03, 2015

Banjir darat dan pantai: iklim berubah dan rakyat menderita.

Kita menunggu laporan tentang punca banjir monsun yang memunahkan banyak kawasan di negara ini. Kita sedar paras air laut naik kerana perubahan iklim. Ini akan musnahkan pantai dan berjuta orang di Malaysia dan berbilion di dunia akan terjejas.

Labels:

بنجير دارت دان ڤنتاي: مصيبه لبيه بسر

كيت توغگو لاڤورن تنتغ ڤونچا بنجير مونسون يغ ملندا نگارا اين. كيت سدر ڤارس لاوت ناءيك ددنيا. اين اكن ممونهكن باپق ڤنتاي. برجوتا ورگ مليسيا دان بربيليون ددنيا اكن ترججس.

Labels:

Hari kanser dunia: Kita boleh mencegah

Adalah dianggarkan bahawa kira-kira 40,000 orang mengidap kanser di Malaysia setiap tahun dan jutaan di dunia. Kita boleh mencegah seperti berhenti merokok. Tembakau menyebabkan lebih 20% kematian kerana kanser.

Labels: ,

كنسر مليسيا: بوليه چگه.

اداله داغگركن بهاوا كيرا-كيرا 40000 ورگ مليسيا مغيدڤ كنسر دان جوتاءن اورڠ ددنيا. اي بوليه دچگه سڤرتي برهنتي گون تمباكاو (جاغن مروكوق) يغ مپببكن لبيه 20% كماتيان كران كنسر.

Labels: ,

Banjir Malaysia: Penyelarasan kerja pemulihan kawasan banjir?

Bagi lebih 200000 mangsa banjir, kerja pemulihan perlu diselaraskan dengan baik. Adakah kerjasama di antara Kerajaan Pusat dan Kerajaan Negeri berjalan dengan lancar? Tempat mana yang sesuai untuk membina rumah baru?

Labels:

بنجير مليسيا: كرجا ڤموليهن كاواسن موسنه دسلارسكن دغن بركسن؟

كرجا مموليهكن كاواسن يغ دتغگلمي اير مستيله دسلارسكن دغن باءيك سڤرتي كرجاسام د انتارا كراجاءن ڤوست دان كراجاءن نگري. دماناكه تمڤت يغ سسواي اونتوق ممبينا رومه بارو.

Labels:

Monday, February 02, 2015

كونجوغن جوكووي ك مليسيا ڤد 5 ۏيبرواري, 2015.

كتيك ڤريسيدن ايدونيسيا جوكووي براد دكوالا لومڤور,ڤلباگاي ڤركارا اكن دبينچغ. كيت برهارڤ مسءله ڤكرجا ايدونيسيا دمليسيا (؟6 جوتا اورغ) داڤت ڤرهاتيان.

Labels:

Harga barang: pengustkuasa bersih dan cekap.

Menteri Datuk Seri Hasan seru para peniaga supaya turunkan harga barang selepas harga minyak jatuh. Para penguatkuasa mestilah brrsih dan cekap.

Labels:

هرگ بارغ: ڤغواتكواس برسيه دان چكڤ

منتري داتوء سري حسن ممبريتاهو ڤارا ڤنياگ اگر مغورغكن هرگ بارغ سلڤس هرگ ميپق تورون. ڤارا ڤغواتكواس مستيله برسيه دان چكڤ.

Labels:

Sunday, February 01, 2015

Perpaduan: ketepikan perbezaan kaum, agama dan fahaman.

Semalam Seri Paduka hendak rakyat  mengenepikan perbezaan kaum selain mengeratkan silaturahim tanpa mengira kaum, agama dan fahaman.
     Kita memerlukan kesederhanaan. Kerajaan mestilah diperlihatkan adil ketika bertindak terhadap orang yang membangkitkan sensitiviti kaum dan agama.

Labels:

ڤرڤادوان: كتڤيكن ڤربيزاءن قوم, اگام دان ۏاهامن. كسدرهاناءن.

سري ڤادوك هندق رعيت.مغنڤيكن ڤربيزاءن قوم سلاءين مغايرتكن سالاتورحيم تنڤا مغيرا قوم,اگاما دان ۏاهامن.
كيت ممرلوكن كسدرهاناءن. كراجاءن مستيله دڤرليهتكن عديل كتيك برتيندق ترهادڤ اورغ يغ ممبغكيت سنسيتيۏيتي قوم دان اگام.

Labels:

توليسن خط: ڤربواتن يغ تيدق بوليه دتريما مشراكت

سي كوتوق برس باسه,دتمڤي تق برلايغ,دايندغ تق برانته,هوجوغڽ تيدق دسودو اوليه ايتيق.ڤربواتن يغ دكوتوق مشراكت اداله سڤرتي: كران ڤوليتيك انتارابغسا, ڤساوت MH17 دتمبق جاتوه. دكاتاكن اميريكا شريكت ماهو حوكوم روسيا لالو اچوم كلبورن هرگ ميپق. ايبولا مراچوني ماتي لبيه 8000 مغسا د اۏريكا بارت. سماس بنجير, 108 اورغ دتاهن د كلنتن كران دشاكي منچوري دان مپبركن خابر اغين. ميليتان مغگانس دايرق دان سيريا ترماسوق ڤمبونوهن تبوسن سچارا تربوك.

Labels:

Hari Wilayah Persekutuan: Nilai projek berbaloi dengan belanja

Menteri Tengku Adnan berjanji bahawa semua projek adalah dilaksanakan scara holistic dan belanja adalah sederhana. Warga kota mengambil perhatian.

هاري ويلايه ڤرسكوتوان:ڤلقساناءن ڤروجيق: نيلاي بربالوي دغن بلنجا.

منتري تغكو عدنن برجنجي بهاوا ڤلقساناءن ڤروجيق اداله سچارا هوليستيك دان بلنجاْ دغن ْسدرهان. ورگاكوتا مغمبيل ڤرهاتيان. 

ڤنديديقن مليسيا: باگايمان گالقءن دبري كڤد ايبو باڤ, شريكت دان توكوه كورڤورت؟

داتوء سري ناجيب هندق ايبو باڤ,شريكت دان توكوه كورڤورت بنتو سكوله.بليو بوليه ليهت اين برلاكو دسستغه سكوله.اڤاكه گالقن سڤرتي ڤرلنتيقن گورو يغ سسواي؟

Pendidikan Malaysia: Bagaimana Perdana Menteri menggalakkan?

Datuk Seri Najib hendak ibu bapa, syarikat dan tokoh korporat membantu sekolah. Beliau boleh melihat ini berlaku di sesetengah sekolah. Bagaimana sediakan galakan termasuk perlantikan guru yang sesuai?