Lihat isu dengan Tan Seng Giaw

Monday, December 03, 2007

Beri lebih doktor dan kemudahan di klinik kerajaan di seluruh negara.

Timbalan Pengerusi Kebangsaan DAP dan Ahli Parlimen Kepong menekankan bahawa Kementerian Kesihatan memperbaiki sumber manusia dan kemudahan di semua klinik kerajaan, termasuk Klinik Kesihatan Daerah Jinjang.

Tempat-tempat lain seperti Hospital Temerloh dan klinik-klinik kampung menghadapi kekurangan personel dan kemudahan yang serupa.

Klinik Kesihatan Jinjang memberi rawatan kepada lebih 500 pesakit setiap hari, meluputi radius empat kilometer dengan kependudukan kira-kira 300,000. Ia memberi perkhidmatan penjagaan ibu dan kanak-kanak. Ia menangani panggilan 999 dan merawat lebih 30 penagih dengan methadone.

Pada 2.12.2007, Dr Tan bersama-sama dengan beberapa penduduk mengunjungi sekali lagi klinik itu, yang mempunyai 10 bilik klinik, enam doktor dan enam pembantu perubatan. Ia tidak ada fisioterapis dan occupational terapis. Keesokan hari, beliau membangkitkan darihal ini di Dewan Rakyat ketika mengambil bahagian di dalam perbahasan Rang Undang-Undang Bekalan 2008 peringkat jawatankuasa, dengan peruntukan Kementerian Kesihatan RM 12.9 bilion termasuk RM 1.6 bilion bagi kesihatan awam.

Pada 23.4.2006, kami pernah melawat klinik tersebut. Ketika itu, ia baru berpindah dari klinik lama di Jalan Selangor, Jinjang Utara; adanya lima doktor untuk lebih kurang 300 pesakit luar setiap hari.

Seorang fisioterapis dari Hospital Putrajaya datang ke Klinik Jinjang seminggu sekali. Semoga Kementerian dapat menambahkan lima doktor, satu fisioterapis, satu occupational terapis, sebuah ambulans, sebuah MPV, sebuah van dan, untuk pesakit-pesakit methadone, bilik menunggu dan tandas khas.

Adalah penting untuk menggalakkan kemajuan di dalam perubatan seumpama pemindahan jantung dan paru-paru. Adalah juga peri mustahak bagi menyediakan perkhidmatan untuk rawatan pesakit-pesakit yang dihinggapi penyakit dengan insiden tinggi semacam lebih 40,000 pesakit HIV/AIDS dan ramai pesakit buah pinggang, denggi, kanser dan kencing manis. Lebih 6,000 orang mati akibat kemalangan trafik; beribu-ribu lagi cedera. Kes-kes seperti pemindahan jantung dan paru-paru mewujudkan publisiti.

Kementerian Kesihatan berhasrat menyediakan perkhidmatan perubatan yang komprehensif, berkesan, mudah diperoleh, selesa, berteknologi sesuai serta meningkatkan piawaian kualiti ke arah kecemerlangan kepada pesakit yang memerlukan perkhidmatan. Ia harus berusaha lagi untuk mencapai objektif ini.

Dr Tan Seng Giaw

0 Comments:

Post a Comment

<< Home