Lihat isu dengan Tan Seng Giaw

Monday, December 14, 2009

Memperketatkan langkah keselamatan untuk mesin wang

Timbalan Pengerusi Kebangsaan DAP dan Ahli Parlimen Kepong Dr Tan Seng Giaw menyeru supaya langkah-langkah yang ketat diadakan untuk menjaga keselamatan termasuk bagi pelanggan-pelanggan di tempat-tempat mesin-mesin wang.

Pada 14.12.2009, Timbalan Menteri Kewangan Datuk Chor Chee Heong menjawab soalan YB Azan Ismail mengenai mesin-mesin wang.

Menurut Timbalan Menteri, tahun ini terdapat 11 kes pencurian wang dari mesin-mesin wang di seluruh negara. Lapan kes berjaya melarikan jumlah RM2.4 juta.

Kita tidak tahun bilangan kes yang tidak dilaporkan kepada polis. Semoga semua mangsa membuat laporan polis yang mestilah mewujudkan suasana senang bagi mereka berbuat demikian.

Adanya beribu-ribu mesin wang di negara ini. Para penjenayah memang berminat dengan mesin-mesin ini. Jika kaedah keselamatan berkesan, adalah sukar bagi mereka untuk berjaya. Bagaimanapun, penjenayah akan terus mencari jalan untuk mengatasi kekangannya. Semua pihak patut sentiasa memperketatkan langkah-langkah keselamatan untuk mesin-mesin wang.

Dr Tan Seng Giaw

0 Comments:

Post a Comment

<< Home