Lihat isu dengan Tan Seng Giaw

Sunday, December 05, 2010

Pemantauan golongan pelajar antarabangsa

Timbalan Pengerusi Kebangsaan DAP dan Ahli Parlimen Kepong Dr Tan Seng Giaw menyeru supaya Kementerian Pengajian Tinggi mewujudkan tahap pemantauan yang berkesan ke atas institusi pengajian tinggi dan pelajar antarabangsa agar mereka tidak terlibat dengan kegiatan bukan pendidikan.

Pada 6.12.2010, Dr Tan menanya soalan tambahan ketika Timbalan Menteri Pengajian Tinggi menjawab soalan YB Sekijang mengenai pelajar antarabangsa yang melakukan jenayah di Malaysia.

Menurut YB Timbalan Menteri, 180 buah institusi pengajian tinggi swasta (IPTS) diberikan kelulusan untuk setiap dua tahun bagi mengambil pelajar antarabangsa. Pada 2010, kelulusan untuk 24 IPTS telah di tarik balik.

Pada 2007, 2 kes jenayah yang melibatkan pelajar asing dilaporkan, pada 2008 10 kes dan 2009 17 kes. Kononnya, kira-kira RM600,000 dibelanjakan oleh IPTS untuk kursus kepimpinan komuniti dan kebudayaan bagi para pelajar antarabangsa.

Akta IPTS membenarkan IPTS mengambil pelajar antarabangsa agar Malaysia boleh menjadi pusat pendidikan bertaraf dunia. Pengambilan pelajar antarabangsa memang menimbulkan pelbagai masalah di mana-mana negara.

Timbalan Menteri YB Temerloh dipelawa menyaksikan dengan sendiri di Taman Metro Prima dan Taman Usahawan, Batu 7 Kepong, apa yang dilakukan oleh segeintir 'pelajar' termasuk pembukaan kedai makanan dan minuman. Adakah pelajar tulen mampu membuka kedai? Apakah kesan terhadap para penduduk tempatan?

Kita mestilah memastikan pemantauan dan tindakan yang berkesan ke atas orang-orang yang menyalahgunakan visa pelajar untuk kegiatan bukan pendidikan. Penyelarasan dengan semua jabatan yang berkenaan seumpama Jabatan Imigrsen dan polis haruslah dipertingkatkan. Dasar menjadi Malaysia sebagai pusat pendidikan antarabangsa akan terus mendatangkan cabaran seperti ini.

Dr Tan Seng Giaw

0 Comments:

Post a Comment

<< Home