Lihat isu dengan Tan Seng Giaw

Tuesday, June 30, 2009

Tingkatkan penyelarasan untuk mengawal & mencegahkan pandemik Influenza A H1N1.

Timbalan Pengerusi Kebangsaan DAP dan Ahli Parlimen Kepong Dr Tan Seng Giaw menyeru supaya penyelarasan dengan pelbagai pihak dipertingkatkan untuk mengawal dan mencegahkan pandemik Influenza A H1N1 dengan cekap dan berkesan.

Dr Tan mengambil bahagian di dalam perbahasan usul 18(1) mengenai pandemik Influenza A H1N1 yang dibentangkan oleh YB Gopeng di Parlimen pada 30.6.2009. Pada 26.6.2009, adanya 158 kes Influenza A H1N1, termasuk 25 kes tempatan di Malaysia.

Kerana beberapa faktor termasuk pendatang tanpa izin, insiden kes Influenza A H1N1 mungkin tidak membayangkan keadaan yang sebenarnya. Namun, Kementerian Kesihatan mempunyai pengalaman dan kaedah untuk menghadapi pandemik ini. Ia pernah menangani wabak Nipah. Tetapi, langkah-langkah yang sedang diambil perlu diperbaiki.

Perkhidmatan di 28 buah hospital untuk merawat kes Influenza A H1N1 hendaklah diperelokkan.

Kita patut memastikan stok ubat dan alat perlindungan diri adalah mencukupi. Kementerian Kesihatan harus mempunyai vaksin A H1N1 apabila ia boleh didapati di pasaran kelak. Sementara itu vaksin virus Influenza bermusim adalah tidak berkesan.

Aktiviti kesedaran awam termasuk laporan media haruslah telus dan tepat. Perutusan hendaklah sampai ke semua pihak termasuk ibu-bapa yang sekolah-sekolah anak-anaknya ditutupkan.

Unit-unit khas yang ditubuh di semua sekolah perlu dikendalikan dengan cekap dan berkesan. Terdapat hampir 8,000 buah sekolah.

Setakat ini Kerajaan telah menyediakan pelan National Influenza Pandemic Preparedness Plan, Jawatankuasa Kebangsaan Antara Kementerian, Majlis Keselamatan Negara dan social distancing. Penyelarasan di antara jawatankuasa-jawatankuasa tersebut, kementerian-kementerian dan pertubuhan-pertubuhan orang awam mestilah dipertingkatkan.

Mutasi virus boleh berlaku. Ini akan menjadikan Influenza A H1N1 lebih berbahaya.

Dr Tan Seng Giaw

0 Comments:

Post a Comment

<< Home