Lihat isu dengan Tan Seng Giaw

Tuesday, May 20, 2008

Suruhanjaya perlantikan hakim dan kod etika

Timbalan Pengerusi Kebangsaan DAP dan Ahli Parlimen Kepong Dr Tan Seng Giaw mengulangi seruannya untuk menubuhkan Suruhanjaya Diraja bagi menyiasat segala kelemahan kehakiman di negara ini.

Pada 21 Mei, 2008, Dr Tan membangkitkan hal ini ketika mengemukakan soalan tambahan mengenai Ketua Hakim Malaya, Ketua Hakim Borneo dan Ketua Hakim Negara dan rancangan untuk menyatukan kedua-dua badan kehakiman Borneo dan Malaya yang ditanya oleh YB sepanggar (Datuk Eric Enchin Majimbun).

YB Senator Datuk Mohd. Zaid Ibrahim, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, mengatakan bahawa di negara ini hanya ada satu sistem kehakiman dan soal penyatuan badan kehakiman di Borneo ( Sabah dan Sarawak) dan Malaya (Semenanjung) tidak timbul. Suruhanjaya melantik hakim di bawah Perkara 123 Perlembagaan Persekutuan akan ditubuhkan dengan kriteria yang tertentu bagi memastikan calon yang paling layak dilantik sebagai hakim. Ketua Hakim Negara sekarang akan besara pada hujung tahun ini.

Zaid berpendapat kini tidak perlu mengadakan Suruhanjaya Diraja untuk mengkaji kelemahan-kelemahan di bidang kehakiman. Suruhanjaya Diraja bagi Tape Video Lingam telah membongkarkan banyak kelemahan. Yang dilaksanakan ialah kod etika untuk para hakim.

Diharapkan Suruhanjaya Perlantikan Hakim dan Kod Etika dapat menyelesaikan semua kelemahan kehakiman termasuk kes-kes yang tertunggak di mahkamah dan tanggapan awam terhadap perlantikan hakim yang kurang telus. Zaid sudah menubuhkan sebuah jawatankuasa untuk menangani masalah kes-kes tertunggak tersebut.

Dr Tan Seng Giaw

0 Comments:

Post a Comment

<< Home