Lihat isu dengan Tan Seng Giaw

Saturday, April 22, 2017

Bukit gambir بوكيت ݢمبير

Pengedar dadah berada di mana-mana seperti sekolah.  Mereka menyambarkan orang yang lemah.

Bukit tumbuh gambir dan sirih,
Pengedar dadah sembunyi sebelah;
Bukit tumbuh ketum ganja dipilih,
Pengedar dadah bergiat di sekolah.

ڤڠيدر داده براد دمان-مان سڤرتي سكوله. مريك مپمبركن اورڠ يڠ لمه.

بوكيت تومبوه ݢمبير دان سيريه،
ڤڠيدر داده سمبوپي سبله;
بوكيت تومبوه كتوم دان ݢنجا دڤيليه،
ڤڠيدر داده برݢيات دسكوله.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home