Lihat isu dengan Tan Seng Giaw

Wednesday, July 16, 2014

DEIA untuk projek insinerator di Taman Beringin, Kepong.

Projek insinerator Taman Beringin, Kepong: Jepun mempunyai 1,200 buah insinerator. Kajian penilaian alam ( DEIA ) adalah dibuat sebelum insinerator - insinerator tersebut dibina. Projek Taman Beringin mestilah ada DEIA terlebih dahulu dan rakyat harus diberitahu mengenainya.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home