Lihat isu dengan Tan Seng Giaw

Saturday, July 12, 2014

Pelampau dan militan di Malaysia

Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Zahid mengatakan bahawa universiti adalah pusat merekrut militan. Kita hendak tahu keberkesanan langkahnya seperti penapisan, pengawalan dan penahanan [ penguatkuasaan Akta Kesalahan Keselamatan ( Langkah Khas ) 2012]. Pelampau dan militan mengancam keselamatan negara.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home