Lihat isu dengan Tan Seng Giaw

Thursday, August 03, 2017

Penyakit demam Denggi

Di Dewan Rakyat, Menteri Kesihatan kata bagi setiap 100,000 penduduk Malaysia, lebih 328 orang dijangkiti penyakit demam Denggi. Walaupun ada pasukan khas, e-denggi, rotong-royong dan pendidikan, nyamuk Aedes membiak dan Denggi
berterusan.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home