Lihat isu dengan Tan Seng Giaw

Monday, July 31, 2017

Hasil dan hutang negara 2016

Ketua Audit Negara mendapati pada 2016 hasil persekutuan Malaysia adalah RM212.4 bilion (RM219.1 bilion 2015) dan perbelanjaan RM252.2 bilion (RM257.8 bilion 2015). Hutang negara RM648.5 bilion (RM630.5 bilion 2015) atau 52.75% KDNK (54.5% 2015).

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home