Lihat isu dengan Tan Seng Giaw

Sunday, July 20, 2014

Pangsapuri: kekurangan kelengkapan bomba

Hari ini, Dr Tan Seng Giaw dengan ahli - ahli DAP dan para penduduk melihat masalah kekurangan kelengkapan bomba dan lif kecemasan tidak berfungsi di Taman Mutiara Fadason, Jinjang Utara. Masalah ini berlaku di setengah-setengah pangsapuri di Malaysia.
     Dr Tan akan membangkit masalah ini sekali lagi di parlimen. Bilakah langkah penyelesaian yang berkesan boleh dikuatkuasakan? .

0 Comments:

Post a Comment

<< Home