Lihat isu dengan Tan Seng Giaw

Saturday, July 08, 2017

تيكنولوݢي معلومت كيني Teknologi maklumat kini

Teknologi maklumat seperti media sosial membawa kebaikan dan keburukan sepantun usikan seksual dan lain(sexual and other harassments).

Ramai suka melayar internet kini,
Melayar dapat data dan pengetahuan;
Ramai juga dapat mengalami,
Membayar maklumat bawa usikan. 

تيكنولوݢي معلومت سڤرتي ميديا سوسيال ممباوا كباءيكن دان كبوروقن سڤنتون اوسيقن سيكسوال دان لاءين(sexual and other harassments).

راماي سوك ملاير اينترنيت كيني،
ملاير داڤت داتا دان ڤڠتاهوان;
راماي جوݢ داڤت مڠعالمي،
ممباير معلومت باوا اوسيقن.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home