Lihat isu dengan Tan Seng Giaw

Monday, June 05, 2017

Penambahbaikan sekolah ڤنمبهباءيكن سكوله

Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Datuk Seri Alias Ahmad mengumumkan 8,171 projek menambahbaikan 6697 sekolah. Ini menelan belanja RM300 juta dari Peruntukan Tabung Khas 2017.

Rakyat Malaysia menumpu perhatian kepada sama ada tender benar-benar terbuka dan telus, kemampuan kontraktor dan pemantauan.

كتوا ستياوسها كمنتريان ڤنديديقن داتوء سري علياس احمد مڠعمومکن 8,171 ڤروجيق منمبهباءيككن 6697 سكوله. اين منلن بلنجا RM300 جوتا دري ڤرݢنتوڠن تابوڠ خاس 2017.

رعيت مليسيا منومڤو ڤرهاتيان ݢلدڠ سام اد تيندر بنر٢ تربوك دان تولوس، كممڤوان كونترقتور دان ڤمنتاوءن.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home