Lihat isu dengan Tan Seng Giaw

Thursday, March 02, 2017

Dasar Perumahan Negara (DARN 2.0)

Majlis Perumahan Negara (MPN) menetapkan enam penambahbaikan dalam Dasar Perumahan Negara, 2018-2022 (DRN 2.0). Lebih RM 6 bilion dibelanjakan untuk Rumah Mampu Milik (RMM).

Sila melaksana dengan adil dan munasabah termasuk 1000 unit rumah Program Perumahan Rakyat (PPR) Sri Aman, Kepong.

مجليس ڤرومهن نݢارا منتڤكن انم ڤنمبهباءيكن دالم داسر ڤرومهن نݢارا، 2018-2022(DRN 2.0). لبيه RM6 بيليون دبلنجا اونتوق رومه ممڤو ميليق.

سيلا ملقساناکن دڠن عديل دان موناسابه ترماسوق 1000 يونيت رومه ڤروݢرم ڤرومهن رعيت سري امبي، كڤوڠ.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home