Lihat isu dengan Tan Seng Giaw

Monday, November 28, 2016

Cut funding of research projects by 70%

Encouraging universities to be more independent financially is the Malaysian Government policy. But cutting allocation of reseach projects by 70% is unacceptable. The Higher Education Minister must consider if he were to be a researcher, how would he continue with the research?

Usaha menggalakkan universiti lebih bebas kewangan adalah dasar Kerajaan Malaysia. Tetapi, memotong peruntukan bagi projek-projek penyelidikan sebanyak 70% tidak boleh diterima. Menteri Pendidikan Tinggi mesti mempertimbangkan jika beliau menjadi ahli penyelidik bagaimana beliau meneruskan projeknya?

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home