Lihat isu dengan Tan Seng Giaw

Friday, November 13, 2015

لبيهن سيمڤنن ستوك ميپق. Lebihan simpanan stok minyak

سباپق 30% حاصيل مليسيا داتغ دري ميپق.منوروت اگينسي تناگ انتارابغسا, لبيهن سيمڤنن ستوك اداله 3 بيليوب توغ. اين برمعنا هرگ باوه  USD50 ستوغ دان حاصيل نگارا كورغ.
Sebanyak 30% hasil Malaysia datang dari minyak. Menurut Agensi Tenaga Antarabangsa, lebihan simpanan stok adalah 3 bilion tong. Ini bermakna harga bawah USD50 setong dan hasil negara kurang.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home