Lihat isu dengan Tan Seng Giaw

Wednesday, August 13, 2014

Projek Insinerator Beringin: EIA?

Sebelum membuat keputusan untuk melaksanakan projek insinerator, Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal mestilah mengadakan penilaian alam sekitar ( EIA ). Kajian ini boleh memberitahu rakyat kesan projek ke atas alam sekitar Kepong.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home