Lihat isu dengan Tan Seng Giaw

Thursday, May 22, 2014

Sungai Hidup

Menteri Wilayah Persekutuan Tengku Adnan berteriak kepada sahabatnya tentang projek 'Sungai Hidup' (Rivers of Life) yang berharga RM3 bilion. Beliau menyebut darihal sungai yang jernih dan bersih, misalnya di Sg Klang, Sg Batu,  Sg Gombak, Sg Jinjang dan Sg Keroh.  Ada yang fikir mengenai 'Sungai Bohong' (Rivers of Lies). Tengku Adnan mungkin akan memberi jaminan kepada orang ramai bahawa projek ini adalah benar-benar 'Sungai Hidup"(Rivers of Life) yang berbaloi dengan harganya.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home